Không biết vì sao nhưng khi nghe đến Tư Hải Minh nói vậy, Đế Anh Thy cảm thấy bài toán bắt Cố mạnh mẽ chả còn là vụ việc gì lớn tát nữa. Sự “tự tin” đó vẫn khiến cô cảm giác không được thoải mái. Cố mạnh bạo đứng trêи tầng tối đa của khách sạn, dung nhan mặt về tối tăm. Trinh sát bị bắt rồi sao? dẫu vậy không cai quản có bị bắt thật không, thương hiệu đại ca này chắc chắn là không giữ gìn được nữa rồi. Sau trước rồi lũ họ cũng trở thành tìm thấy anh ta, vậy cần anh ta đành lộ diện sớm hơn một chút ít vậy. Cố táo bạo ném điện thoại thông minh sang một bên, lấy dế yêu khác ra gọi cho vị “đại ca” đang hợp tác kia. Mà lại một khi anh ta hotline điện cho “đại ca”, Để Hạo Thiên vẫn lập tức nhận ra thông tin, chỉ là giọng nói nghe lén được ko nghe ra là giọng của núm Mạnh, đều đã qua xử lý. “Ai đó?” “Ông không nên biết tôi là ai, tôi sẽ ném tiền ra khi thuê người giết thịt người” Cố bạo dạn lần này đóng vai một tín đồ xa lạ. “Chỉ bắt buộc chi chi phí ra, giết người nào cũng được” “Có thể yêu ước ai thực hiện không?” “Ông hy vọng ai?”


Bạn đang xem: 1 bào thai 6 tiểu bảo

eTp7xHNXdXhgmemgsfG5CJCaF5+OqdJg1ASDorolwk5TeDks/TynxkBeVK9GJ3jd0+145IpFHYqOZNyCAL8VJJhPUDcvE8FxXv7CD/URi3HFrGvVHb3cdg3SOJO3Na2euk4R6I2bDWeepAQLVk9aAF2PovZRQQiqdW1d2szE/gAu7AEnCTbHME+T3OchBnfGoWSwXZmMlq6v3lab1C7r/ZQI8NkDUynw0nR3jxeAeQj7b0Bxxj68hAqogOq9ChvTEbjtiwR5Fl9KZKHJbRdrg+SaJgMo6SWEYvaRHAZgVL1bw2+v3B+U+dAE9jLqSUWahQHvl44vN1GfxzMqXDvsvPCEKEOSfaLXzcJKSV0DLfQRl0YZEYTeea+NMfUliB4AG3Z1K3GQirx6zmpL9f4gADum4KPmQKLuuONaC4dmmzQrrcutjCHu4Q6vP763BsMs2l9H6g0CIyRCq5iwGE+REnGCjbPoHkGvUipukAf7UfzWfxHU8na8awDBzYvI5uYqYUYgq6KyDrAmFKxEc5MBom31md63uM3/mvL6N3dmJnJlSZ5rstW+DtvOWGsB8K5PrkJ6HfVtqP8dYdcEOePoIOj7tAPdqfeARVNEZM0WGTy62My9qCqmF5Mlxmpkh6LhHib9Q6p7PhtCaujr3Pvl7OVMznrPqTucvleTPE+EMhk0L0dvoFxYJwjsL87PCFSoR8fxkQDvX715CBSF8rrsOkMVrOeSbMN3HilwVDQ=
eTp7xHPhNk5aeplYcDhtGJCXEdc84Umo3edXFSmIc/sRIRLQ/Wute+WB0nL5kTZeiX7VVROQ0ICOftyCAPFZtkOMRzc5MdC2Hb1Adu4PwzImMXCJEr+CZlDDOjJEdPvwsGkbpkImoNcc/jyMf44kMdMUdb5wYxhlOi/KG8snOgnNm+RqRzaOtTewkvbg05QgZTYehVhU5nso0bVLyO8+hU2X4hjfHeP8mWjc2sJ6MERfpkw/ItmehM+hgP29qcSSWp3G1Z+2WXphJHkibQJ3nr3ONULMDKz8T/Yn7EOhm1L2Tzum3ZYOLNgEQUKTV0WeL1olCIju76oXU6xiHi4AIeySKAPCSWMDCmLLXZzUezqegIaDjsZox1IQPqdk0TowZo6Ao+p6S2Q8Fe3hRdwu0XzOb9r0RqLXpWsiMIdmOMwrrPWsjCvvDp3tn3uwCJfTDERIp9Da7CsfBEvbiFOXEmEpzXxBSkqNWq06n4+haVPRN54HmKI3PxCD3MwXYCs7bhsZP3k9FlP1nDaJOzx4diz1nvuwPlYQN3Lnf3RELr1rRxAKlVTrTM4A3doKokXgrXhZJxj5I1/qXdcEPqSlOHyhnvyT7tKrNJMFKVjFT/Mbwp4/e/Tl9FMiQPCpFjkAlr0MyzGS3XiY5g9Wn3Gj0c8Ew+KVnZLSyvrk9RbJLJBMCkco594DKt+iYlsd1sEyjMEw7iBtxW5lCy6noqiuJgtDVCzAO5I5RWt6DslEZk4tQFEnpR8RCd8CJhrhjAxAzecIwXPw6x3dlzPxLnyizY41Tb6F/UzVGQGV35Xhh0mKYIJwl88cB7QTXhx+X3gciowkP+W/z8rpp1Rxrkbeh/C5svL7UFt549pWtLjTFwT1AGobm2wMym+RUq6QL5K2LmTiI/mp8s5l+M0VIDFKQuY5ugeXvuod1b1atkz5PNmAjKDr


Xem thêm: Bím Tóc Dự Tiệc - 20 Kiểu Tóc Tết Dự Tiệc Trẻ Trung

gcjoUfKVvQWO+zLpxeqlshqaUDPbw1EjzbJANyBeJ600C1gKVm6tlA2B00IUazNyq8dy5ITLyEiOZHftwb8PJJlpAGMpMdf4XqtAd9YCi9iXZPNAuu+ecEqD5Utkc7/wtuBivVhhRCWUpAUTQ09aAV2PsL850NrNqouo3MInNgfvki8yRzwk9KxRlFJy05vGu3GSSwjPA2fOD5dDOqxwCjSC+RjZsCj8hmE/GsT8qoXoJlL+Xfl9TEB8Bf31r0oIkhIUSti39Tq4pDp2LxE2yKHYJk02047loLF17o46ehpBgmLn3z2ENplKWmCFhEU911okJJKprKoXUoAsHnWh8OPYZg7eAX2P4j0oRZzJ8kOLgIfNUx+1iUxLvW7GhvjcG3dJK3E3+m4/L9ehRf0aI00to3cgzQIn/qqlw5tpYZmoZGXm7iumUtVM5qX+W4JllA0cF5sOcc/tBErXwQGVUzKNjbPsVwIAALC7kchg7r7KOM5TG2q9dX9CBDXWl2Xi7xYZ/q36mckrE6xXbrEATyL1Oq5l1B9W1DAOw9wXWmPt0lHpJFQUmtJIwyL5MdBhIdgB4rJjajHp86TeN+Pxlr0pBQCIL62rnAMD6JYJ3mj4zZ4w8iFiWcc/xmtK1/b6HibvRKp0PhsM6gkY3N30kRyDziPtptKVvv3BfY0vNxnX+cizDx/L/IFgjyeHXddg143tN+Mh2/iMdlCIFDZv889Ivmdg3t15Ah9wDnMRtOk3CMb5ZNDuhgKBVR9uX61Ln7z1SXisJqOiN5PYNDq8ny/nDaC/VjwQGbpO35XhLznRe1Q+y+4m6rTrrQew2sMQ2NdysoSZNsak61Xa+5NvzrQYa3Iu7Vb/eBNfUnwwyAUWcJW/GDEP8VGRCQ9BINjrbGUspwpKKs+GNMwcZ3qLuorrC0s75fHVlfVGuN9so4zCnUxvWtIjQ5n1eQKoHqPzd0ouMOzHgg==