Bu1ea3n du1ecbch u0111u00e3 cu00f3 su1ef1 mang lại phu00e9p Reup cu1ee7a nhu00f3m du1ecbch. Katou Ryousuke u0111u1eb7t mu1ee5c tiu00eau tru1edf thu00e0nh mu1ed9t diu1ec5n viu00ean thu1ef1c thu1ee5 giu1ed1ng nhu01b0 thu1ea7n tu01b0u1ee3ng cu1ee7a mu00ecnh Kojima Masato. Nhu01b0ng hu00ecnh tu01b0u1ee3ng u1ea5y u0111u00e3 su1ee5p u0111u1ed5 khi cu1eadu bu1ecb chu00ednh thu1ea7n tu01b0u1ee3ng mu00ecnh xu1ec9 nhu1ee5c. Cu00e0ng u00e9o le hu01a1n lúc cu1eadu phu1ea3i gu00e1nh thu00eam mu1ed9t khou1ea3n nu1ee3 tru00ean tru1eddi ru01a1i xuu1ed1ng. Vu00e0 ngu01b0u1eddi chu1ee7 nu1ee3 khu00f4ng ai khu00e1c ngou00e0iu00a0Kojima. u0110u1ec3 tru1ea3 nu1ee3 Kojima u0111u00e3 u0111u1ec1 nghu1ecb vu1edbi cu1eadu mu1ed9t bu1ea3n hu1ee3p u0111u1ed3ng vu00f4 cu00f9ng khu1eafc nghiu1ec7t... ","other_title":"A Contract with the Devil; Bu1ea3n Hu1ee3p u0110u1ed3ng Vu1edbi u00c1c Ma","status":2,"seo":"Akuma to lớn Keiyaku cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 HARU lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n tranh u0111am mu1ef9,manga boy love, yaoi, giu1edbi giu1ea3i tru00ed, hiu1ec7n u0111u1ea1i, su1ee7ng ngu1ecdt, drama, hu00e0i hu01b0u1edbc, H vu0103n","authors":<"name":"haru","slug":"haru">,"teams":<"name":"Aoisora Translattion Group","slug":"aoisora-translattion-group">,"categories":<"name":"Manga","slug":"manga","name":"Chu1ee7ng u0111iu1ec1n","slug":"chung-dien","name":"Giu1edbi giu1ea3i tru00ed","slug":"gioi-giai-tri","name":"H vu0103n","slug":"h-van","name":"Hu00e0i hu01b0u1edbc","slug":"hai-huoc","name":"Hiu1ec7n u0111u1ea1i","slug":"hien-dai","name":"Su1ee7ng ngu1ecdt","slug":"sung-ngot">,"read":"id":6116,"name":"Chu01b0u01a1ng 1","slug":"chuong-1"}" bookmark="">


Bạn đang xem: Bản hợp đồng với ác ma

Bản dịch đã tất cả sự cho phép Reup của tập thể nhóm dịch.

Katou Ryousuke đặt kim chỉ nam trở thành một diễn viên thực thụ hệt như thần tượng của bản thân mình Kojima Masato. Nhưng hình mẫu ấy đang sụp đổ khi cậu bị chính thần tượng mình xỉ nhục. Càng trái ngang hơn khi cậu đề nghị gánh thêm một khoản nợ trên trời rơi xuống. Và chủ nhân nợ không một ai khác ngoài Kojima. Để trả nợ Kojima đã đề nghị với cậu một phiên bản hợp đồng khôn cùng khắc nghiệt...


Bu1ea3n du1ecbch u0111u00e3 cu00f3 su1ef1 mang lại phu00e9p Reup cu1ee7a nhu00f3m du1ecbch. Katou Ryousuke u0111u1eb7t mu1ee5c tiu00eau tru1edf thu00e0nh mu1ed9t diu1ec5n viu00ean thu1ef1c thu1ee5 giu1ed1ng nhu01b0 thu1ea7n tu01b0u1ee3ng cu1ee7a mu00ecnh Kojima Masato. Nhu01b0ng hu00ecnh tu01b0u1ee3ng u1ea5y u0111u00e3 su1ee5p u0111u1ed5 khi cu1eadu bu1ecb chu00ednh thu1ea7n tu01b0u1ee3ng mu00ecnh xu1ec9 nhu1ee5c. Cu00e0ng u00e9o le hu01a1n lúc cu1eadu phu1ea3i gu00e1nh thu00eam mu1ed9t khou1ea3n nu1ee3 tru00ean tru1eddi ru01a1i xuu1ed1ng.

Xem thêm:

Vu00e0 ngu01b0u1eddi chu1ee7 nu1ee3 khu00f4ng ai khu00e1c ngou00e0iu00a0Kojima. u0110u1ec3 tru1ea3 nu1ee3 Kojima u0111u00e3 u0111u1ec1 nghu1ecb vu1edbi cu1eadu mu1ed9t bu1ea3n hu1ee3p u0111u1ed3ng vu00f4 cu00f9ng khu1eafc nghiu1ec7t... ","other_title":"A Contract with the Devil; Bu1ea3n Hu1ee3p u0110u1ed3ng Vu1edbi u00c1c Ma","status":2,"seo":"Akuma khổng lồ Keiyaku cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 HARU lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n tranh u0111am mu1ef9,manga boy love, yaoi, giu1edbi giu1ea3i tru00ed, hiu1ec7n u0111u1ea1i, su1ee7ng ngu1ecdt, drama, hu00e0i hu01b0u1edbc, H vu0103n","authors":<"name":"haru","slug":"haru">,"teams":<"name":"Aoisora Translattion Group","slug":"aoisora-translattion-group">,"categories":<"name":"Manga","slug":"manga","name":"Chu1ee7ng u0111iu1ec1n","slug":"chung-dien","name":"Giu1edbi giu1ea3i tru00ed","slug":"gioi-giai-tri","name":"H vu0103n","slug":"h-van","name":"Hu00e0i hu01b0u1edbc","slug":"hai-huoc","name":"Hiu1ec7n u0111u1ea1i","slug":"hien-dai","name":"Su1ee7ng ngu1ecdt","slug":"sung-ngot">,"read":"id":6116,"name":"Chu01b0u01a1ng 1","slug":"chuong-1"}">