Cảm ơn các bạn Hà Thu với team trân châu đen đường đã hỗ trợ team beta hết bộ này ạ