Lê Nhật Linh dìu dịu mím môi. Đúng vậy, Lâm Quân bá đạo và ghen tuông là do quá suy nghĩ cô, cô nên giải thích cho anh gọi rõ.

Bạn đang xem: Cưng chiều mỗi em lê nhật linh

“Nhật Linh?”

“Hả? Sao vậy?”

“Không sao, chị còn ko mau rước thuốc.” Lê Minh Nguyệt vệ sinh đi giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt, mau chóng như mang lại mức độ sống, đôi mắt to bởi vừa khóc nhìn trong suốt như bầu trời đã rửa sạch, tất cả những điều phiền lòng đều rất có thể được tiêu tan.

Lê Nhật Linh nhìn Lê Minh Nguyệt gồm chút xúc động, nếu như cô cũng rất có thể lạc quan tích cực như Lê Minh Nguyệt thì xuất sắc rồi.

Có điều chuyện công ty Lê Minh Nguyệt e rằng đề nghị cùng bàn luận với Hà Dĩ Phong, nghĩ thật kỹ càng ra cách giải quyết. Mẹ Lê vượt nông cạn, nếu như đưa đến bà ta thì xử lý cũng ko khó, chỉ sợ hãi là bà ta không biết thỏa mãn, đã có lần đầu tiên thì sẽ có được vô chu kỳ tiếp theo.

Trước đây Lê Hải Thiên dường như cũng như thế này, làm thế nào mà đơn vị Lê Minh Nguyệt cũng tương tự vậy, thiệt là từng cây từng hoa mỗi đơn vị mỗi cảnh.

Xem thêm: Cách Chặn Popup Quảng Cáo Trên Google Chrome Từ Máy Tính, Cách Chặn Cửa Sổ Quảng Cáo Trên Thiết Bị Android

Lê Nhật Linh sứt thuốc xong không nhân thể đi lại, Lê Minh Nguyệt lại điện thoại cho Hà Dĩ Phong để Hà Dĩ Phong đến bệnh viện đón họ.


T2R51RnHFF+pM30NAEFvUd6cs1Zqbppm0edNNyFwOqHQ6dje/XMGFQEHSAml6fw0aX5lthOR7oSCMHDQbzcX5eZz5qe6See2Wv7CCeYPzDx1zrOVWqHVx4uDJIWtf/zwv0sSZ1EmAIRcK9iMVI4lN90USbdwgNxs3P3oCThudArNiPlmFTDJdMDiVrGN1JKO9VgUhcAOzJJ8n7JpQHTxRLvrPRj2tqFmX3Q/IsVzeAj3xYtqxiueioGlyPysLRAxX1weiwRFQruoZKHjLkN3FycNOgUo8Y7toPY76qkxDoGoijuqcFJAMJcYHdMX4FmJePhaHpKprK+XkDN6/enjyg9Geihoh2M9Cs4EQ5x9C2GLS8mDwEWgTRgMMr0qgbCc2rsJ+fqSS2m1bObhRWvyXqFLeDkL7CianuJ4G0Qyf+mjeCL4zow2wwYUP/EauYow00WJbpwQcWAUjBHNLU+RHjKBBMvVUEVMj2L7Q20u8hgp0UCOwrvxa1DKXh93tKQ2jcsY/gcDu8rnR6zWm8zotzT1M4x+IFYInDM0/HGn+zK35JuqZLd3DujsQZ9IhAK3b4mwsHNtOR7uCvYwzf+qJTdKGR3DgtWQ0m0M6JYB2mjWxdA0M/Wt8VetnEu1kKL+PD0XEKr7fSdt5gBWOIgEHsEE0GtLfJyGXY05vF7FIFGbWIko41d6N4/2zA7OXleSZY/+Ja8E2WoyCBSEFhZI+KqK/uLALZU+4eFsW2Yzr04t6ybipQALjQuBYxsgW1KJzf2ss6o/sgApl8sCveklgcw1gztYVx08pEXVwczL19gOiSjw1Ehi3rSHpxrxg98Vwxn28yRnjxhQ60rbdEDSyfOeuLIj4RVqq1WE13HTMK+clEoUWqVABez9XANbL4USp3lkuShPKUcd0cpSbpUYkEsz8h4P5fDzlb0QNYVNa8WPPSO7Qt7Hs5584vGnHrnz2wf6sfGBQ5nBAEb2n8gVoLUqiRkPl/9KbT8BPE1NF4Qy/zaGnGY6p6QdOEl/gKRrxiN0cwleXFC0ZuSeJRSAF+UjwyGey38sPUE3Uv/7ORhkw/0LrxQPBj0d7fQAR3EfpyY8NPwgHNtltS4j3xPOIs/7OnvS2No4pI35cwjutDY7DOpMtMtKJZj87A0AcZROznDpzKymZvB3Qq3WKSQ5jSU53qLcjANcelz3rA0hmsIQIGWM0CNR2ALdaBPPAEi7i/c1z783gDvZtnrJD3KkTD2dGmDkV0A2bmp8stbC+po0OGrgp6+sJW7MMIvGEvV6lQvxgwdn2/dYdJSJKJoU4/30UdzLWjI5PODLPft4OYhzK0pObPEVny8Og+bSPjkFXApWCp4JxLoNAtpKCOxIsKIWqTY6Vx5Iy8HG+QmlspNFEjIvFDcWseFJ+pS4jMHRE3REjh8SrAHfQqPacpr4n1+WfvSKktIPoyvuQjkx8K3SlDoFDA/3nKjrlllny1DSBVf7tQR/HF4AnE+9AMNFsyHJyajcidps92WmSqC7mQ6vF9aWfsab2G4Md9Zjp5ViWDCxGzppaQOX4P7/P7PC7QiBu+Ho12iaDd/Se88n4l7/wWyHfIhfw69BoVcp2ExzGpwDkRR1HHaT3TAFEYRJToPGa/cg4g0C9SvbvCqmd0ZnynUWLd5MksfJZbDxUFJ6pp92gnX6HXa6S519oXj1S3+Ah3sjQcJ1s1qXNe+GJAvFIhtM09sTsg5yjZj8+erne4I1iVEG2nvBCUF4SO4rbULoxgAe49N77SO3H5ZJNpp9Qke8rtwtey9pHA==
T2R51Q52QcRTmfygseykkAt7ULuJqtJO1alR9tSGJvQRIT7F/W4GFBZAGqwUZiH80/545Da7klYzeZQixFnJpAKO47Uu3lq83GUk7C2AEJcmYfNAluCSJFOZ5UtmOv24tEsLZxZuBS7dJ96MVKw85ZxAU7l3x5Jlco6oy4VqtdShXLAlpOXHtTaEhbEELD9F9XiwQ9DPBXQozJdDEO8kDBaSOkyW4m+szAojHpJa1phap094xiW8hBaygOo0dwzTETS/yp+a8jL71XIlIwQ5ml4AN0JmXu0+7qI9bNUsmxpGAqB2k4zP4hxQEs/IUMSXLpe/1pKmrLaXyWd+3/Nu9uyVu9cdDigFoRUEQ5zX/WGKaYfN2me6yATN51hroxsa2qEJ+PCaS3aobOuvoY5ZHnWJIXcv6TKapmsjDJBqf92vNig5F93oRZ3mMfGyyVmn1kpIovLMcWAUkDPCxgGb06hdGCgC35nLgCpSO0ZglhgRN6AHFnb1ZQCMz5r85vRmrPjtP3geG1PpGPjWm82H+THrV3OuZzSZT3fgODjLX3ksJJvkYFSZSclWAl3vpEq1jFKwU7eO4BGhWPULybelIWChn9KTqToavuDOKWHFwCC64tkpanp+sJNsXzFhUvezl3zVv6pxkptH4AkYxjmH8DpseLdDMtKT5xkkX4LNeZBMBAlqYYQ+88eiedNG2jJ82NAw7zIui33PSu008uVN+gIL8+0m85x3Saq58HrQy+03CPVIKYnjdVmOdkgKC+EXDxNXN/tlhPNg3+4o0XP/NEUpBaCgVjwIVx7adXGvy9tRrstv1ERl17STC9y/tJcdxJ9sO2zG2s2u61Xa+5Nxh+AWbDOEXPOuIg+dESTTEgT1FCQUWqRgUYByn01dzEauLnTGMCruucHPrRj9aXbIkYrrER5WwNqVQCwIsx6iagRYU/vqCqQkftBgq2R9v7m7dWg0seYIGIBSAEkZH4YcKe44bBAPl/9oZPFaIAxV6iJgr2uinG50yoGw+kl/jzCoiuzTS0Bc9873pKCTiG2HD/9wQM4i/38tHVYo2J7diBfQbJ4XrUtjq/BSYz0HD5XSrnMmE+bKSJNAn9Y9WrOXjwEwjx+GiIoZl3iP/lP5bH94rbmZH4jFUg0+Ivjd5EkE
T2R51a81abD37jTpcDlTUcSGH5ktIIJrf3VXsbqDsjZ39NGRvmgBNwJAGw6Ha2bweD/zRG8WXJ2QGogxkn35WWGKQTc4Mc74XhsIoihBwHTFuXycHUU9agIvpM4nmg7wkUsLKXhuhf1QMZ/gXgH2sNdc4mJ3x5Jpc6yzDdEnOgZnySvHEnGLtTaCkb3g3pQHbp9Tk3pcV/SyGhjY1QnghUyL+V+YtSgfRm54Ttj8q7noJlf+Xcl9U0B8GamZDwGeERS/xtG2FvWzQ6pqORF2mPqaJArLLyMg7rS0NujvhxpWi3rn/z2EeNrngM0JhKZKL5v43j90/OK6Krk2cyCt6uyoPRnVz/jqFo9WC8yHkLxByunLdBR0j0xBn3Vnz7tzTu2Eo+tSAiezx4kjCz/u1/pUpGBnY0EQ8Mfwz4FmEcK/b6tjKz6mTlw187L+7HLxAood7hGC0Ze/cZ4RiMBMl2vKqIsPHkGqQGc6nIlgsD0DkJ4HWW77qock0YQyS2Xi+QxRrKpR0h3hXe9cdHDZN/pSMyf+Nx67Vrxs34W7s6MyY876NjgUlN8PjSXIqUb+BztlU5+J41/RXXveN+Pzlqlgaa5X7lhSE5nJfQzgxybyjNU00C+rUMci5GOy10YCOS2PkSl63dzvJERWmN/VkR251WQOfNQ0Lhkk7vUON1EzCsizCVHRvWsT7gAAFJVxOwDxOHC1fG4sLgXbcuiuORnKKiTAIZwuAjp3GibQe4/jifur9goMyClirFZNXv9Bzd2sAGM/sho0l2Ny5vL10YIggztaXd/SUb9KkYQgUQVJ/ssbnM8SGfP3u5QkVd8faVQiOCTB/8rpD6LcOluTyKtDLWN+xwlu/fj92Ci+FQJelEobzmYMykvFFQZbzFK5aTdh8KUzJtKGBGDSIBJvUEsA8gQYY2sCOD1GmP18IquKHzV4XtKru5584uuhVhMyOMxXPanJ1ODeTlc7BQsLYWxAU17O6cvS9+ABfQNRtVF8uDwP5Wc9p5y2UcRSgGWyAzh0UQf2hIsvGQ0iB7/j2uU9YeLQ1aS2criUdO+Hvpx6mtdDrenipv8dyHzVon1xozukb+jESJlAn8IjmFvrCKNgwGB5UtrbegVjup22lcInQXvJNdd22NBcPjGTpFddzvgRQ34hZTGvGHDWm3b4jSU5zqOFwgpafP9krIxip//z888Ag5MRQmwZd00By/2R2eDIJzV0qWmR5iaq0rglbGiQ25eW3Q24q2p8slw05sMRAIO09KWr2T9sxcJvatYv/e82y5G/2v4fNyVIp0eZ/LVEBAkdWiqwRPnEerfx6sihiFOPE/26D4J2iqW8OLB8UV4ep0zqjNru5DkkuWGDcXbTG6ZWSJGaRtYlJ6Ml/LdACDIUnOPT6I9N5wzjmCWFUNQ0HB3xecABkveZ/+LtkBjby5tI2pzOe2U0QiW5JQCfa6FV079ulbg1ObUNAtjLG2v+pcWAR5lH7E8z1SlFoqmSzjfFyPjIfYF5w/qSFL4MNZ+O911xkM7QdpE3FEnqABNFGxRLeYauqfN2pVTLuB8Ixta8geXjGsiZe9WMnoD2hi8gogHEKqdN6lGCqpJ6XdESsw6KFXaL/znXHdDLMI3BLKMjSWzYuy8ab2x82EyEHZZDtxXUCQPAIHE/h10jzioVAl4ecMcpkNJisznnA3ilCKakVyG6uPEbNQxqiIGLjsm30ts6vJqxwU1bb0Zb7mY1l1YGcwsSRLXFAKmY8SX0wky3mtQ2iZN23nyCN9R0CkUX5Qi+Z3Rxw6rSOn9Rlnye65YOI6+aCatVMu3yARvmRJi3j7zVs/EGeN9fuXhqXnRinratkGl6040to6LXcFkO1vorqEhf4aJwxUly7zHTRd7fLvKcDL7SZct0VEzBtTac4wfKcPRk59NhmN4a88hwRj43LGbPtMg87fQIcxh4f0VvaapnxE3eOWY8hlfzo0SDf+xUeQDbyTTHna6/l3P7imJ9ysYqf+2XaiObIgM00J6S1d22gGAivSF6u41DEtOHZgWeX6A=