Bài viết ra mắt 12 cung hoàng đạo giờ anh bao gồm tên hotline và điểm lưu ý tính cách đặc thù của từng cung hoàng đạo khác nhau.

Bạn đang xem: Cung song tử english


*

Chiêm tinh học tập phương Tây đã đặt ra 12 cung hoàng đạo (zodiac signs) khác nhau khớp ứng với 12 cung 30 độ của Hoàng đạo. Với mỗi cung hoàng đạo, những nhà chiêm tinh lại nghiên cứu và đặt ra những đặc điểm riêng như điểm mạnh và yếu, tính cách, thể hiện thái độ với cuộc sống đời thường xung quanh.

Bài viết vẫn nêu rõ hơn tên của những cung hoàng đạo tiếng Anh và những từ vựng liên quan để miêu tả cung hoàng đạo này như quánh điểm, sở thích, ưu thế và yếu.12 cung hoàng đạo được phân loại bởi 4 yếu hèn tố: đất, lửa, khí cùng nước. Mỗi yếu tố bao hàm 3 cung hoàng đạo khác nhau như ở các phần bên dưới đây

Key takeaways

Một số điểm lưu ý tính cách của các cung hoàng đạo:

Ma Kết (Capricorn): Intelligent (smart), Ambitious, Hardworking, Stubborn/ Conservative, v.v.

Kim Ngưu (Taurus): Calm/ Patient, Ambitious, Affectionate/ Warmhearted/ Loving, v.v.

Xử thanh nữ (Virgo): Diligent, Self-sufficient, Controlled, Orderly, v.v.

Bạch Dương (Aries): Enthusiastic, Adventurous, Passionate, v.v.

Sư Tử (Leo): Generous, Hospitable, Caring, Active, v.v

Nhân Mã (Sagittarius): Straight-forward, Energetic/ Dynamic, Intelligent/ clever/ smart, Ethical, v.v.

Song Tử (Gemini): Witty, Lively, Adaptable, Curious, v.v.

Thiên Bình (Libra): Fair, Pleasant, Charming, Social, v.v.

Bảo Bình (Aquarius): Honest, Loyal, Original, Creative, Independent, v.v.

Cự Giải (Cancer): Imaginative, Intuitive, Changeable, v.v.

Thiên Yết (Scorpio): Patient, Determined, Focused, Perceptive, v.v.

Song Ngư (Pisces): Tolerant, Modest, Dreamy, Affectionate, v.v.

Cung đất (Earth signs)

Các cung hoàng đạo trực thuộc nhóm đất thường trầm tính, sống thực tiễn và bao gồm chút không nhiều bảo thủ. Nhưng họ là những người dân rất ổn định định, gắn bó và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người thân trong gia đình yêu qua quãng thời gian khó khăn.

Ma Kết (Capricorn)

Capricorn - Ma Kết

Phát âm: /ˈkæp.rɪ.kɔːn/

Capricornian - người mang cung Ma Kết

Phát âm: /ˌkæp.rɪˈkɔː.ni.ən/

*

Cung Ma Kết, hay còn gọi là Nam Dương, là cung hoàng đạo sản phẩm 10, chỉ những người dân sinh ra vào khoảng thời hạn từ ngày 22 mon 12 năm kia đến ngày 19 tháng một năm tiếp theo. Biểu tượng của cung Ma Kết là 1 trong những con dê cùng với đuôi cá (a goat with a fish’s tail). Để diễn tả tính giải pháp của Ma Kết, bạn đọc rất có thể dùng các tính trường đoản cú sau:

Từ vựng

Phát âm

Giải nghĩa

Tính trường đoản cú chỉ ưu điểm

Intelligent (smart)

/ɪnˈtel.ɪ.dʒənt/

thông minh, dễ tiếp thu con kiến thức

Ambitious

/æmˈbɪʃ.əs/

tham vọng, hoài bão

Hardworking

/ˈhɑrdˈwɜr·kɪŋ/

chăm chỉ, luôn luôn luôn nỗ lực

Responsible/ Reliable

/rɪˈspɒn.sə.bəl/

/rɪˈlaɪ.ə.bəl/

có trách nhiệm/ là tín đồ đáng tin cậy

Disciplined

/ˈdɪs.ə.plɪnd/

kỷ luật

Self-controlled

/ˌself.kənˈtrəʊld/

biết cách làm chủ bạn dạng thân (về cả hành động và cảm xúc)

Tính từ chỉ nhược điểm

Stubborn/ Conservative

/ˈstʌb.ən/

/kənˈsɜː.və.tɪv/

cứng nhắc, bảo thủ

Know-it-all

/ˈnəʊ.ɪt.ɔːl/

Lưu ý: đây là một danh trường đoản cú chỉ những người nghĩ rằng bản thân biết nhiều hơn thế người khác

Unforgiving

/ˌʌn.fəˈɡɪv.ɪŋ/

không dễ dàng tha thứ cho tất cả những người khác

Condescending

/ˌkɒn.dɪˈsen.dɪŋ/

Trịch thượng (đối xử với đa số người như thể mình lý tưởng hơn họ)

Pessimistic

/ˌpes.ɪˈmɪs.tɪk/

Bi quan, hay để ý đến tiêu cực

Miserly

/ˈmaɪ.zəl.i/

keo kiệt, hà tiện

Kim Ngưu (Taurus)

Taurus - Kim Ngưu

Phát âm: /ˈtɔː.rəs/

Taurean - người mang cung Kim Ngưu

Phát âm: /ˈtɔː.ri.ən/

*

Cung Kim Ngưu chỉ những người sinh ra trong khoảng thời hạn từ ngày 21 tháng 04 mang lại ngày 22 mon 05 sản phẩm năm. Hình tượng của cung Kim Ngưu là một con trườn đực (a bull = a male cow). Để diễn đạt tính phương pháp của Kim Ngưu, tín đồ đọc có thể dùng những tính trường đoản cú sau:

Từ vựng

Phát âm

Giải nghĩa

Tính trường đoản cú chỉ ưu điểm

Calm/ Patient

/kɑːm/

/ˈpeɪ.ʃəns/

bình tĩnh, điềm tĩnh, kiên nhẫn, nhẫn nại

Ambitious

/æmˈbɪʃ.əs/

tham vọng, hoài bão

Affectionate/ Warmhearted/ Loving

/əˈfek.ʃən.ət/

trìu mến, tình cảm, yêu thương, nóng áp

Reliable

/rɪˈlaɪ.ə.bəl/

là người đáng tin cậy

Loyal

/ˈlɔɪ.əl/

trung thành

Tính từ bỏ chỉ nhược điểm

Jealous

/ˈdʒel.əs/

ghen tị

Possessive

/pəˈzes.ɪv/

có tính chiếm hữu cao

Inflexible

/ɪnˈflek.sə.bəl/

không say mê sự vắt đổi, không linh hoạt

Self-indulgent

/ˌself.ɪnˈdʌl.dʒənt/

buông thả (làm bất cứ thứ gì mình thích)

Greedy

/’ɡriːdi/

tham lam

Xử phụ nữ (Virgo)

Virgo - Xử Nữ

Phát âm: /ˈvɜː.ɡəʊ/

Virgoan - người mang cung Xử Nữ

Phát âm: /vɜːˈɡəʊ.ən/

*

Cung Xử phụ nữ chỉ những người sinh ra trong khoảng thời hạn từ ngày 23 tháng 08 đến ngày 22 mon 09 mặt hàng năm. Biểu tượng của cung Xử phụ nữ là bạn trinh đàn bà (a virgin). Để diễn tả tính bí quyết của Xử Nữ, tín đồ đọc rất có thể dùng những tính trường đoản cú sau:

Từ vựng

Phát âm

Giải nghĩa

Tính tự chỉ ưu điểm

Diligent

/ˈdɪl.ɪ.dʒənt/

chuyên cần, đề xuất cù, chăm chỉ

Self-sufficient

/ˌself.səˈfɪʃ.ənt

tự lập, từ túc cơ mà không cần dựa vào ai

Controlled

/kənˈtrəʊld/

làm nhà tốt cảm hứng và hành động của mình

Orderly

/ˈɔː.dəl.i/

gọn gàng, sạch sẽ sẽ, có tổ chức

Tính từ chỉ nhược điểm

Fussy

/ˈfʌs.i/

cầu kì, hình trạng cách

Perfectionist

/pəˈfek.ʃən.ɪst/

Lưu ý: đây là danh từ bỏ chỉ những người cầu toàn, ao ước mọi thứ những hoàn hảo

Sarcastic

/sɑːˈkæs.tɪk/

mỉa mai, châm biếm

Cung lửa (Fire signs)

Là những người dân thông minh, sáng tạo, khỏe mạnh mẽ, luôn luôn sẵn sàng hành động, xông pha. Khá nóng nảy nhiều lúc khiến người khác yêu cầu dè chừng, tuy nhiên họ cũng mau quên rất nhanh và tiện lợi tha thứ. Nhóm cung lửa rất có thể chất và lòng tin mạnh mẽ, là nguồn hễ lực lớn cho người xung quanh họ.

Bạch Dương (Aries)

Aries - Bạch Dương

Phát âm: /ˈeə.riːz/

Arian - fan mang cung Bạch Dương

Phát âm: /ˈeə.ri.ən/

*
Cung Bạch Dương chỉ những người sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 21 mon 03 mang lại ngày trăng tròn tháng 04 sản phẩm năm. Hình tượng của cung Bạch Dương là “the ram” (a male sheep with horns) - bé cừu đực với bộ sừng. Để miêu tả tính bí quyết của Bạch Dương, người đọc có thể dùng các tính tự sau:

Từ vựng

Phát âm

Giải nghĩa

Tính tự chỉ ưu điểm

Enthusiastic

/ɪnˌθjuː.ziˈæs.tɪk/

nhiệt tình

Adventurous

/ədˈven.tʃər.əs/

thích mạo hiểm, mê thích phiêu lưu

Passionate

/ˈpæʃ.ən.ət/

nhiều cảm xúc, mãnh liệt, nồng nàn

Humorous

/ˈhjuː.mə.rəs/

hài hước, tất cả khiếu hài hước

Pioneering

/ˌpaɪəˈnɪə.rɪŋ/

tiên phong, bắt đầu mẻ

Tính trường đoản cú chỉ nhược điểm

Selfish

/ˈsel.fɪʃ/

ích kỷ, chỉ nghĩ về cho bạn dạng thân

Quick-tempered

/ˌkwɪkˈtem.pəd/

nóng tính, dễ dàng mất bình tĩnh

Impulsive

/ɪmˈpʌl.sɪv/

bốc đồng

Impatient

/ɪmˈpeɪ.ʃənt/

nôn nóng, nóng vội

Sư Tử (Leo)

Leo - Sư Tử

Phát âm: /ˈliː.əʊ/

*

Cung Sư Tử là cung hoàng đạo chỉ những người sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 07 cho ngày 22 mon 08 hàng năm. Sư Tử gồm hình tượng của một bé sư tử như cái tên thường gọi (a lion). Để diễn tả tính cách của Sư Tử, người học có thể dùng những tính từ bỏ sau:

Từ vựng

Phát âm

Giải nghĩa

Tính trường đoản cú chỉ ưu điểm

Generous

/ˈdʒen.ər.əs/

hào phóng

Hospitable

/hɒsˈpɪt.ə.bəl/

mến khách

Caring

/ˈkeə.rɪŋ/

chăm lo, quan tâm đến người khác

Active

/ˈæk.tɪv/

tích rất hoạt động, linh lợi, cấp tốc nhẹn

Tính trường đoản cú chỉ nhược điểm

Stubborn

/ˈstʌb.ən/

cứng đầu

Bossy

/ˈbɒs.i/

thích sai bảo fan khác (như mình là sếp)

Intolerant

/ɪnˈtɒl.ər.ənt/

không khoan dung

Nhân Mã (Sagittarius)

Sagittarius - Nhân Mã

Phát âm: /ˌsædʒ.ɪˈteə.ri.əs/

Sagittarian - fan thuộc cung nhân Mã

Phát âm: /ˌsædʒ.ɪˈteə.ri.ən/

*

Cung Nhân Mã là cung hoàng đạo thiết bị 9 chỉ những người sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 22 mon 11 mang đến ngày 22 tháng 12 mặt hàng năm. Hình tượng của Nhân Mã là 1 trong những sinh trang bị lai giữ con ngữa và bạn bắn cung (a centaur shooting an arrow). Nhân Mã bao gồm những điểm sáng như sau:

Từ vựng

Phát âm

Giải nghĩa

Tính tự chỉ ưu điểm

Straight-forward

/ˌstreɪtˈfɔː.wəd/

thẳng tính, thẳng thắn

Energetic/ Dynamic

/ˌen.əˈdʒet.ɪk/

/daɪˈnæm.ɪk/

tràn đầy năng lượng, năng động

Intelligent/ clever/ smart

/ɪnˈtel.ɪ.dʒənt/

thông minh, dễ tiếp thu con kiến thức

Ethical

/ˈeθ.ɪ.kəl/

đạo đức, phù hợp đạo lý

Generous

/ˈdʒen.ər.əs/

hào phóng

Humorous

/ˈhjuː.mə.rəs/

hài hước, tất cả khiếu hài hước

Tính trường đoản cú chỉ nhược điểm

Blindly optimistic

/ˈblaɪnd.li/ /ˌɒp.tɪˈmɪs.tɪk/

suy nghĩ tích cực và lành mạnh một bí quyết mù quáng

Careless

/ˈkeə.ləs/

cẩu thả, tắc trách

Irresponsible

/ˌɪr.ɪˈspɒn.sə.bəl/

không có ý thức trách nhiệm, vô trách nhiệm

Restless

/ˈrest.ləs/

luôn luôn động đậy, ko yên

Cung khí(Air Signs)

Nhóm khí là hình tượng cho sự công bằng, hài lòng và chủ yếu nghĩa. Những cung hoàng đạo thuộc nhóm này nhiều phần là tín đồ thích giao tiếp, khôn xiết thông minh và phân tích phần nhiều thứ rõ ràng. Họ ưng ý bàn về các cuộc thảo phép tắc triết học, cuộc tụ thích hợp xã hội và đông đảo cuốn sách triết lý giỏi ho. Mặc dù nhiên, nhiều lúc họ cũng rất hời hợt khi vồ cập tới một vấn đề nào đó.

Song Tử (Gemini)

Gemini - song Tử

Phát âm: /ˈdʒem.ɪ.naɪ/

Geminian - fan thuộc cung song Tử

Phát âm: /ˌdʒem.ɪˈnaɪ.ən/

*
Cung song Tử chỉ những người dân sinh ra vào khoảng thời gian từ ngày 23 mon 05 cho ngày 21 tháng 6 mặt hàng năm. Hình tượng của tuy nhiên Tử là nhị chị em/ đồng đội sinh đôi. Tuy nhiên Tử có những điểm sáng như sau:

Từ vựng

Phát âm

Giải nghĩa

Tính từ bỏ chỉ ưu điểm

Sociable/ Friendly

/ˈsəʊ.ʃə.bəl/

/ˈfrend.li/

dễ hòa đồng, chan hòa, thân thiện

Witty

/ˈwɪt.i/

hóm hỉnh

Lively

/ˈlaɪv.li/

năng động, sinh sống động

Adaptable

/əˈdæp.tə.bəl/

dễ hòa nhập, thích nghi

Curious

/ˈkjʊə.ri.əs

tò mò

Tính tự chỉ nhược điểm

Talkative

/ˈtɔː.kə.tɪv/

lắm lời

Nervous

/ˈnɜː.vəs/

lo lắng

Superficial

/ˌsuː.pəˈfɪʃ.əl/

(of a person) never thinking about things that are serious or important (từ điển Cambridge) - nông cạn

Inconsistent

/ˌɪn.kənˈsɪs.tənt/

không duy nhất quán, hay thế đổi, mâu thuẫn

Restless

/ˈrest.ləs/

luôn luôn động đậy, ko yên

Thiên Bình (Libra)

Libra - Thiên Bình

Phát âm: /ˈliː.brə/

Libran - fan mang cung Thiên Bình

Phát âm: /ˈliː.brən/

*
Cung Thiên Bình chỉ những người sinh ra trong khoảng thời hạn từ ngày 23 mon 09 mang đến ngày 22 tháng 10 hàng năm. Biểu tượng của cung Thiên Bình là “the scales” - bàn cân. Để miêu tả tính biện pháp của Thiên Bình, fan đọc hoàn toàn có thể dùng những tính trường đoản cú sau:

Từ vựng

Phát âm

Giải nghĩa

Tính trường đoản cú chỉ ưu điểm

Fair

/feər/

công bằng

Pleasant

/ˈplez.ənt/

dễ chịu, thân thiện

Charming

/ˈtʃɑː.mɪŋ/

quyến rũ

Social

/ˈsəʊ.ʃə.bəl/

dễ hòa đồng, chan hòa

Charismatic

/ˌkær.ɪzˈmæt.ɪk/

lôi cuốn, bao gồm sức hút

Diplomatic

/ˌdɪp.ləˈmæt.ɪk/

If you say that someone is diplomatic, you mean that the person is able to lớn control a difficult situation without upsetting anyone (từ điển Cambridge) - Có năng lượng hòa giải vụ việc giữa số đông người

Tính tự chỉ nhược điểm

Lazy

/ˈleɪ.zi/

lười biếng

Indecisive

/ˌɪn.dɪˈsaɪ.sɪv/

hay vì dự, không kết thúc khoát

Extravagant

/ɪkˈstræv.ə.ɡənt/

phung phí

Bảo Bình (Aquarius)

Aquarius - Bảo Bình

Phát âm: /əˈkweə.ri.əs/

Aquarian - người mang cung Bảo Bình

Phát âm: /əˈkweə.ri.ən/

*
Cung Bảo Bình chỉ những người dân sinh ra trong khoảng thời hạn từ ngày 21 mon 01 đến ngày 19 tháng 02 mặt hàng năm. Biểu tượng của cung Bảo Bình là “Water-bearer” - một bạn đang đổ nước ra từ chiếc bình. Để diễn đạt tính cách của Bảo Bình, bạn đọc có thể dùng những tính trường đoản cú sau:

Từ vựng

Phát âm

Giải nghĩa

Tính từ bỏ chỉ ưu điểm

Honest

/ˈɒn.ɪst/

trung thực

Loyal

/ˈlɔɪ.əl/

trung thành

Original

/əˈrɪdʒ.ən.əl/

độc đáo

Creative

/kriˈeɪ.tɪv/

sáng tạo

Independent

/ˌɪn.dɪˈpen.dənt/

độc lập, không phụ thuộc vào ai

Tính tự chỉ nhược điểm

Rebellious

/rɪˈbel.i.əs/

nổi loạn

Aloof

/əˈluːf/

khó gần, bóc tách xa đông đảo người

Stubborn

/ˈstʌb.ən/

cứng đầu

Unemotional

/ˌʌn.ɪˈməʊ.ʃən.əl/

không diễn tả nhiều cảm xúc

Cung nước(Water Signs)

Những cung hoàng đạo thuộc nhóm này khôn cùng nhạy cảm về phương diện cảm xúc. Tất cả tính trực quan rất lớn và hơi túng thiếu ẩn, giống hệt như đại dương vậy. Ko kể ra, chúng ta còn là những người rất thâm thúy và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người thân trong gia đình yêu của họ.

Cự Giải (Cancer)

Cancer - Cự Giải

Phát âm: /ˈkæn.sər/

Cancerian - người mang cung Cự Giải

Phát âm: /kænˈsɪə.ri.ən/

*
Cung Cự Giải chỉ những người sinh ra trong khoảng thời hạn từ ngày 22 mon 06 cho ngày 22 mon 07 mặt hàng năm. Hình tượng của cung Cự Giải là một trong những con cua - a crab. Để diễn tả tính phương pháp của Cự Giải, tín đồ đọc hoàn toàn có thể dùng các tính trường đoản cú sau:

Từ vựng

Phát âm

Giải nghĩa

Tính từ bỏ chỉ ưu điểm

Kind

/kaɪnd/

tốt bụng

Emotional

/ɪˈməʊ.ʃən.əl/

có nhiều cảm xúc, cảm hứng mạnh mẽ

Romantic

/rəʊˈmæn.tɪk/

lãng mạn

Imaginative

/ɪˈmædʒ.ɪ.nə.tɪv/

giàu trí tưởng tượng

Intuitive

/ɪnˈtʃuː.ɪ.tɪv/

có trực quan tốt

Tính từ bỏ chỉ nhược điểm

Changeable

/ˈtʃeɪn.dʒə.bəl/

hay cầm đổi, không duy nhất quán

Moody

/ˈmuː.di/

tâm trạng đổi khác nhanh chóng, thường xuyên theo hướng tiêu cực (buồn, giận giữ, …)

Oversensitive

/ˌəʊ.vəˈsen.sɪ.tɪv/

quá nhạy bén cảm

Clinging

/ˈklɪŋ.ɪŋ/

bám dai dẳng

Thiên Yết (Scorpio)

Scorpio - Thiên Yết

Phát âm: /ˈskɔː.pi.əʊ/

*
Cung Thiên Yết chỉ những người sinh ra trong khoảng thời hạn từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 21 mon 11 hàng năm. Biểu tượng của cung Thiên Yết là “a scorpion” - một nhỏ bọ cạp. Để diễn tả tính phương pháp của Thiên Yết, người đọc có thể dùng những tính từ bỏ sau:

Từ vựng

Phát âm

Giải nghĩa

Tính trường đoản cú chỉ ưu điểm

Patient

/ˈpeɪ.ʃəns/

kiên nhẫn, nhẫn nại

Determined

/dɪˈtɜː.mɪnd/

quyết tâm, nỗ lực hết sức

Focused

/ˈfəʊ.kəst/

chú ý vào chi tiết

Perceptive

/pəˈsep.tɪv/

very good at noticing và understanding things that many people vày not notice (từ điển Cambridge) - để ý và phân biệt được phần đông điểm nhưng mà không ai chú ý (sâu sắc)

Tính từ chỉ nhược điểm

Jealous

/ˈdʒel.əs/

ghen tị

Possessive

/pəˈzes.ɪv/

có tính chiếm hữu cao

Cruel

/ˈkruː.əl/

độc ác, tàn nhẫn

Song Ngư (Pisces)

Pisces - tuy nhiên Ngư

Phát âm: /ˈpaɪ.siːz/

Piscean - tín đồ mang cung song Ngư

Phát âm: /ˈpaɪ.si.ən/

*
Cung tuy nhiên Ngư chỉ những người sinh ra vào khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 2 đến ngày trăng tròn tháng 3 hàng năm. Hình tượng của cung tuy vậy Ngư là hai bé cá. Để mô tả tính cách của tuy vậy Ngư, fan đọc rất có thể dùng những tính trường đoản cú sau:

Từ vựng

Phát âm

Giải nghĩa

Tính trường đoản cú chỉ ưu điểm

Tolerant

/ˈtɒl.ər.ənt/

có lòng khoan dung, chuẩn bị tha thứ

Modest

/ˈmɒd.ɪst/

khiêm tốn

Dreamy

/ˈdriː.mi/

mơ mộng

Affectionate

/əˈfek.ʃən.ət/

biểu lộ sự trìu mến

Tính từ bỏ chỉ nhược điểm

Fickle

/ˈfɪk.əl/

hay cầm đổi; không kiên định

Passive

/ˈpæs.ɪv/

thụ động

Một số biện pháp nói với cung hoàng đạo giờ Anh

Để nói ai đó với cung hoàng đạo nào, bạn học có thể sử dụng các cấu trúc sau.

Xem thêm: Điên Cuồng Theo Đuổi Vợ Trước Có Độc, Ly Hôn Sau Vợ Trước Điên Cuồng Theo Đuổi Ta

S + tobe + (từ chỉ cung hoàng đạo/ danh tự chỉ fan mang cung hoàng đạo)

Ví dụ:

I am a Capricorn

(Tôi là người cung Ma Kết)

John is a Piscean

(John là một tuy nhiên Ngư)

Tom is such a typical Capricornian!

(Tom và đúng là một fan Ma Kết điển hình)

(Tính từ sở hữu) + zodiac sign + tobe + (từ chỉ cung hoàng đạo)

Ví dụ:

She was born on December 28th. Therefore, her zodiac sign is Capricorn

(Cô ấy sinh ra vào trong ngày 28 mon 12 yêu cầu cung hoàng đạo của cô ấy ấy là Ma Kết)

My mother’s zodiac sign is Virgo

(Cung hoàng đạo của bà mẹ tôi là Xử Nữ)

Ngoài ra, người dùng cũng rất có thể sử dụng cung hoàng đạo để nói về tính cách, định hướng, phiên bản thân:

For a Capricornian, happiness may lie in professional more than personal relationships (từ điển Cambridge)

(Với một bạn Ma Kết, hạnh phúc nằm ngơi nghỉ sự nghiệp hơn là ở các mối quan hệ nam nữ cá nhân)

I’m a Piscean so you may find me dreamy & affectionate. However, I can be passive sometimes

(Tôi là một tuy vậy Ngư nên bạn có thể thấy tôi mơ mộng với tình cảm. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi rất có thể bị thụ động)

Be careful with your words when talking to lớn Jane. Jane is a typical Cancer, always moody and oversensitive!

(Hãy cảnh giác với lời nói của chúng ta khi thì thầm với Jane. Jane là 1 trong Cự Giải điển hình, luôn luôn ủ rũ cùng nhạy cảm quá mức!)

She has the Aquarian traits of being very creative & independent

(Cô ấy bao gồm những điểm sáng của một Bảo Bình là rất sáng chế và độc lập)

“Tell me about your personalities” - “Well, I am a Taurus and if you know about zodiac signs, Taurians are always patient”

("Hãy mang đến tôi biết về tính chất cách của bạn đi" - "Tôi là một Kim Ngưu và nếu khách hàng biết về những cung hoàng đạo thì Kim Ngưu luôn luôn kiên nhẫn")

Tổng kết

Bài viết vẫn đề cập đến tên của 12 cung hoàng đạo tiếng Anh khác nhau và các tính từ nhằm miểu tả tính cách, con bạn của từng cung hoàng đạo này. Người học rất có thể áp dụng các từ vựng bên trên với những mẫu câu, cấu tạo mẫu làm việc trên. Người học hãy rèn luyện thật các để rất có thể sử dụng linh hoạt các từ vựng bắt đầu này trong tiếp xúc tiếng Anh.