*
*


Dự Đại hội gồm 1.510 đại biểu thay mặt cho hơn 4,5 triệu đảng viên toàn Đảng. Con số đại biểu dự Đại hội lần máy XII tăng 133 đại biểu so với Đại hội XI. Đây là Đại hội có số lượng đại biểu đông tốt nhất trong 12 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Trong những số đó có 197 Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XI, 1.300 đại biểu được thai từ đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc Trung ương, 13 đại biểu trực thuộc Đảng bộ ngoài nước do trung ương chỉ định theo quy định. 194 đại biểu thiếu nữ (chiếm tỉ lệ 12,85%); 174 đại biểu là dân tộc thiểu số (11,52%); 99,93% đại biểu có chuyên môn đại học tập trở lên.

Bạn đang xem: Danh sách nhân sự đại hội đảng 12


Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chủ yếu trị, quản trị nước trình bày diễn văn mở đầu Đại hội. Ảnh VGP* trong khuôn khổ chương trình Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần thiết bị XII của Đảng, Hội nghị lần sản phẩm nhất BCHTWđã họp để bầuBộ chính trị,Ban túng bấn thư tw Đảng,Ủy ban bình chọn Trung ương. Đồng chíNguyễn Phú Trọngđược lòng tin bầu liên tục giữ dùng cho Tổng túng thiếu thư Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII. Đồng chíTrần Quốc Vượngđược tín nhiệm bầu duy trì chức vụ công ty nhiệm Ủy ban đánh giá Trung ương.-Nghị quyết về tăng tốc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về bốn tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, những bộc lộ "tự diễn biến", "tự gửi hoá" trong nội bộ;

- quyết nghị về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện chất lượng tăng trưởng, năng suất lao đụng và sức tuyên chiến và cạnh tranh của nền gớm tế;

- nghị quyết về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập tài chính quốc tế, tiếp tục ổn định bao gồm trị - làng mạc hội vào bối cảnh việt nam tham gia các hiệp định dịch vụ thương mại tự vì thế hệ mới.


- nghị quyết về phạt triển kinh tế tài chính tư nhân biến đổi một đụng lực quan trọng của nền kinh tế tài chính thị trường định hướng xã hội nhà nghĩa;

- quyết nghị về hoàn thành xong thể chế kinh tế tài chính thị trường triết lý xã hội chủ nghĩa;

- nghị quyết về liên tục cơ cấu lại, thay đổi và cải thiện hiệu quả công ty lớn nhà nước.

Ban Chấp hành trung ương Đảng sẽ thảo luận, thống độc nhất cao với Tờ trình của cục Chính trị về thi hành kỷ luật bạn hữu Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ chính trị, túng thiếu thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh, nguyên túng thư Đảng uỷ, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn Dầu khí tổ quốc Việt Nam. Ban Chấp hành tw Đảng đã đưa ra quyết định kỷ luật bạn bè Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và mang lại thôi giữ lại chức Uỷ viên Bộ chính trị khoá XII.

-Nghị quyết một trong những vấn đề về tiếp tục đổi mới, bố trí tổ chức cỗ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, vận động hiệu lực, hiệu quả.

- quyết nghị về tiếp tục thay đổi hệ thống tổ chức triển khai và quản ngại lý, nâng cấp chất lượng và hiệu quả hoạt động vui chơi của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- nghị quyết về bức tốc công tác bảo vệ, quan tâm và nâng cao sức khoẻ quần chúng. # trong tình hình mới.

- nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới.Sau 7 ngày thao tác khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, hội nghị lần thiết bị sáu Ban Chấp hành tw Đảng khóa XII đã xong xuôi toàn bộ nội dung lịch trình đề ra. Ảnh: TTXVN


-Nghị quyết về triệu tập xây dựng lực lượng cán bộ những cấp, nhất là cấp kế hoạch đủ phẩm chất, năng lượng và uy tín, ngang khoảng nhiệm vụ.

-Nghị quyết về cải cách cơ chế tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng khí giới và tín đồ lao hễ trong doanh nghiệp.

-Nghị quyết về cải cách chế độ bảo hiểm buôn bản hội

Ban Chấp hành tw Đảng đang bầu bổ sung cập nhật 02 Ủy viên Ban túng thiếu thư khoá XII gồm: Đồng chíTrần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng bấn thư Đảng đoàn, quản trị Uỷ ban trung ương Mặt trận sơn hà Việt Nam; đồng chíTrần Cẩm Tú, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, nhà nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương khoá XII.


Hội nghị lần thiết bị tám, Ban Chấp hành tw Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại tp hà nội Hà Nội. Tổng túng bấn thư Nguyễn Phú Trọng công ty trì Hội nghị.

(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)


1) trải qua nội dung cơ bảnNghị quyết về kế hoạch phát triển bền bỉ kinh tế biển việt nam đến năm 2030, trung bình nhìn mang đến năm 2045.

2) Thông qua tóm lại về tình hình tài chính - xã hội và ngân sách chi tiêu nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế tài chính - xóm hội cùng dự toán giá thành nhà nước năm 2019.

3) Ban Chấp hành trung ương Đảng đang thống nhất giới thiệu bè bạn Nguyễn Phú Trọng, Tổng túng thư Ban Chấp hành tw Đảng cùng sản việt nam để Quốc hội thai giữ chức vụ chủ tịch nước cùng hoà xóm hội nhà nghĩa vn tại Kỳ họp sản phẩm công nghệ 6, Quốc hội khoá XIV.

4) Ban Chấp hành trung ương Đảng đang xem xét, ra quyết định việc ban hànhQuy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước tiên là Uỷ viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban túng bấn thư, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng; xem xét, quyết định thành lập và hoạt động các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần vật dụng XIII của Đảng; bầu bổ sung cập nhật hai Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khoá XII.

5) Ban Chấp hành tw Đảng xem xét, ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hữu Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên tw Đảng, nguyên túng thư Ban cán sự đảng, nguyên bộ trưởng Bộ tin tức và truyền thông bằng hình thức: miễn nhiệm Ủy viên tw Đảng khoá XI và bí thư Ban cán sự đảng Bộ tin tức và truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016.


1)Ban Chấp hành trung ương Đảng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 21 đồng minh Ủy viên Bộ bao gồm trị, Ủy viên Ban túng bấn thư khoá XII theo quy định.

2)Ban Chấp hành Trung ươngĐảngđã coi xét, cho ý kiến về việc giớithiệu nhân sự quy hướng Ban Chấp hành trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 205 bạn bè để Bộ thiết yếu trị coi xét, quyết định quy hoạch Ban Chấp hành trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo thẩm quyền.

3)Ban Chấp hành trung ương Đảng sẽ thống nhất cao cùng với Tờ trình của cục Chính trị về việc ý kiến đề nghị xem xét, thực hành kỷ luật bằng hữu Tất Thành Cang, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó túng thiếu thư trực thuộc Thành uỷ tp Hồ Chí Minh.Ban Chấp hành tw Đảng đã ra quyết định kỷ luật bè bạn Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng khoá XII; cách chức Phó túng bấn thư thường trực Thành uỷ tp hcm nhiệm kỳ năm ngoái - 2020; miễn nhiệm Uỷ viên Ban hay vụ Thành uỷ thành phố hồ chí minh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

BCHTW coi xét quyết định kỷ quy định bằng hiệ tượng khai trừ ra khỏi Đảng so với ông Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, nguyên Phó túng bấn thư Thành uỷ tp hà nội (nhiệm kỳ năm ngoái - 2020), nguyên bí thư Ban cán sự đảng, nguyên chủ tịch Uỷ ban quần chúng. # thành phố hà thành (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Xem thêm:

Tổng túng bấn thư Nguyễn Phú Trọng ý kiến đề xuất các bạn bè Trung ương liên tiếp phát huy ý thức đoàn kết, nhiệm vụ cao và kết quả tốt đẹp nhất của hội nghị Trung ương, tráng lệ và trang nghiêm thực hiện và chỉ đạo tổ chức triển khai thật giỏi Nghị quyết hội nghị lần này, chỉ đạo toàn Đảng khẩn trương hoàn toàn các các bước còn lại để triển khai Đại hội đất nước hình chữ s lần thiết bị XIII thành công xuất sắc rực rỡ, đáp ứng được lòng mong đợi và niềm hi vọng khổng lồ của toàn Đảng, toàn dân.