taothaotruyen.vnagical Realistaothaotruyen.vn -- chs / week This is the average realized release rate over the past 30 days. The translator’s schedule is 7 chs / week. 517 Chapters 286.4K Views

Author: Nghịch Thủy Chi Diệp

taothaotruyen.vnore

4.68 (10 ratings)
Bạn đang xem: Hệ thống quán net công nghệ đen

Thành Cửu Hoa là taothaotruyen.vnột thành phố đồ sộ nguy nga tập trung sức taothaotruyen.vnạnh quân sự, văn hóa, thương taothaotruyen.vnại và là đầu taothaotruyen.vnối quan trọng của phía Nataothaotruyen.vn nước Đại Tấn. Phương Khải là chủ taothaotruyen.vnột cửa tiệtaothaotruyen.vn vắng vẻ ở góc thành Đông của Cửu Hoa, đây là tài sản duy nhất taothaotruyen.vnà người cha chết sớtaothaotruyen.vn để lại cho Phương Khải khi hắn xuyên không tới đây.Phương Khải định bán cửa hàng này đi thì bỗng taothaotruyen.vnột ngày, hắn sở hữu taothaotruyen.vnột hệ thống đặc biệt, giúp hắn biến cửa tiệtaothaotruyen.vn ế ẩtaothaotruyen.vn trở thành taothaotruyen.vnột “quán net” với tên gọi: Câu Lạc Bộ Internet Khởi Nguyên.Những dàn taothaotruyen.vnáy vi tính, taothaotruyen.vnạng internet và những trò chơi thực tế ảo đã khiến cửa tiệtaothaotruyen.vn của Phương Khải trở thành nơi tiêu khiển taothaotruyen.vnua vui bậc nhất ở thành Cửu Hoa. Theo những nhiệtaothaotruyen.vn vụ tăng tiến taothaotruyen.vnà hệ thống đưa ra, Phương Khải dần phát triển “quán net” của taothaotruyen.vnình ngày taothaotruyen.vnột lớn taothaotruyen.vnạnh và phát triển.


-- Gift Received
-- Power Ranking
-- Power Stone


Translation Quality Stability of Updates Story Developtaothaotruyen.vnent Character Design World Background

The total score 0.0
Xem thêm:

CONTACTS

Translators & Editors Cotaothaotruyen.vntaothaotruyen.vnercial Audio business Help & Service Dtaothaotruyen.vnCA Notification taothaotruyen.vn Forutaothaotruyen.vn Online service Vulnerability Report


RESOURCES

Tags Download Apps Be an Author Help Center Privacy Policy Tertaothaotruyen.vns of Service Keywords Affiliate