Bu1ea3n du1ecbch u0111u00e3 cu00f3 su1ef1 mang lại phu00e9p Reup cu1ee7a nhu00f3m du1ecbch. Tru1eeb viu1ec7c u1edf vào Hu1ed9i hu1ecdc sinh vu00e0 cu00f3 thu1ecb hiu1ebfu khu00e1 lu1ea1, Shima lu00e0 mu1ed9t hu1ecdc sinh trung hu1ecdc bu00ecnh thu01b0u1eddng vu00e0 tru1ea7m lu1eb7ng. Vu00ec vu1eady cu1eadu khu00f4ng hiu1ec3u tu1ea1i sao Ryuunosuke u2013 mu1ed9t hu1ecdc sinh thu1ec3 thao, luu00f4n lu01b0u1eddm cu1eadu mu1ed7i khi hu1ecd u0111i qua nhau. Shima khu00f4ng muu1ed1n gu00e2y su1ef1 chu00fa u00fd nhu01b0ng thu00e1i u0111u1ed9 thu00f9 hu1eb1n cu1ee7au00a0Ryuunosuke lu00e0m phiu1ec1n cu1eadu, vu00e0 cu1eadu muu1ed1n biu1ebft tu1ea1i sao anh ta ghu00e9t mu00ecnhu2026 ","other_title":"I Glare at You, Because I Love You; Nirameba Koi","status":1,"seo":"Lu01b0u1eddm cu1eadu. Bu1edfi vu00ec tu00f4i yu00eau cu1eadu cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 Moegi Yukue lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n tranh u0111am mu1ef9,manga, boy love, yaoi, hiu1ec7n u0111u1ea1i, vu01b0u1eddn tru01b0u1eddng, su1ee7ng ngu1ecdt, hu00e0i hu01b0u1edbc, H vu0103n","authors":<"name":"moegi yukue","slug":"moegi-yukue">,"teams":<"name":"Tru00e0 u0111u00e0o team","slug":"tra-dao-team">,"categories":<"name":"Manga","slug":"manga","name":"Chu1ee7ng u0111iu1ec1n","slug":"chung-dien","name":"H vu0103n","slug":"h-van","name":"Hu00e0i hu01b0u1edbc","slug":"hai-huoc","name":"Hiu1ec7n u0111u1ea1i","slug":"hien-dai","name":"Su1ee7ng ngu1ecdt","slug":"sung-ngot","name":"Vu01b0u1eddn tru01b0u1eddng","slug":"vuon-truong">,"read":"id":6797,"name":"Chu01b0u01a1ng 1","slug":"chuong-1"}" bookmark="">


Bạn đang xem: Lườm cậu bởi vì tôi yêu cậu

bản dịch đã gồm sự chất nhận được Reup của tập thể nhóm dịch.

Trừ việc ở vào Hội học sinh và có thị hiếu khá lạ, Shima là một học sinh trung học thông thường và trầm lặng. Vì vậy cậu không hiểu tại sao Ryuunosuke – một học viên thể thao, luôn lườm cậu mỗi lúc họ đi qua nhau. Shima không muốn gây sự chăm chú nhưng thái độ thù hằn của Ryuunosuke làm phiền cậu, cùng cậu mong biết nguyên nhân anh ta ghét mình…


u00a0u00a0 Bu1ea3n du1ecbch u0111u00e3 cu00f3 su1ef1 mang đến phu00e9p Reup cu1ee7a nhu00f3m du1ecbch. Tru1eeb viu1ec7c u1edf trong Hu1ed9i hu1ecdc sinh vu00e0 cu00f3 thu1ecb hiu1ebfu khu00e1 lu1ea1, Shima lu00e0 mu1ed9t hu1ecdc sinh trung hu1ecdc bu00ecnh thu01b0u1eddng vu00e0 tru1ea7m lu1eb7ng. Vu00ec vu1eady cu1eadu khu00f4ng hiu1ec3u tu1ea1i sao Ryuunosuke u2013 mu1ed9t hu1ecdc sinh thu1ec3 thao, luu00f4n lu01b0u1eddm cu1eadu mu1ed7i khi hu1ecd u0111i qua nhau.

Xem thêm: Chương Trình Gõ 10 Ngón Cho Trẻ Em Tốt Nhất 2022, Luyện Gõ 10 Ngón

Shima khu00f4ng muu1ed1n gu00e2y su1ef1 chu00fa u00fd nhu01b0ng thu00e1i u0111u1ed9 thu00f9 hu1eb1n cu1ee7au00a0Ryuunosuke lu00e0m phiu1ec1n cu1eadu, vu00e0 cu1eadu muu1ed1n biu1ebft tu1ea1i sao anh ta ghu00e9t mu00ecnhu2026 ","other_title":"I Glare at You, Because I Love You; Nirameba Koi","status":1,"seo":"Lu01b0u1eddm cu1eadu. Bu1edfi vu00ec tu00f4i yu00eau cu1eadu cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 Moegi Yukue lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n tranh u0111am mu1ef9,manga, boy love, yaoi, hiu1ec7n u0111u1ea1i, vu01b0u1eddn tru01b0u1eddng, su1ee7ng ngu1ecdt, hu00e0i hu01b0u1edbc, H vu0103n","authors":<"name":"moegi yukue","slug":"moegi-yukue">,"teams":<"name":"Tru00e0 u0111u00e0o team","slug":"tra-dao-team">,"categories":<"name":"Manga","slug":"manga","name":"Chu1ee7ng u0111iu1ec1n","slug":"chung-dien","name":"H vu0103n","slug":"h-van","name":"Hu00e0i hu01b0u1edbc","slug":"hai-huoc","name":"Hiu1ec7n u0111u1ea1i","slug":"hien-dai","name":"Su1ee7ng ngu1ecdt","slug":"sung-ngot","name":"Vu01b0u1eddn tru01b0u1eddng","slug":"vuon-truong">,"read":"id":6797,"name":"Chu01b0u01a1ng 1","slug":"chuong-1"}">