Đây là phần tiếp sau của Mao đánh Tróc Quỷ Nhân 1, viết về hậu vậy của Diệp thiếu Dương...

Truyện ban đầu từ chương 3076, những chương trước nằm trong về phần 1, chúng ta vui lòng truy vấn page Mao sơn Tróc Quỷ Nhân (Facebook) để sở hữu thông tin hoặc inbox page để nhận liên kết đọc truyện miễn phí...
Bạn đang xem: Mao sơn tróc quỷ nhân 2

*
1
*
2
*
3

1 xu Chương 3111: Âm xa (2)

Chương 3110: Âm xa (1)

Chương 3109: thiếu hụt niên rời núi (2)

Chương 3108: thiếu hụt niên tách núi (1)

Chương 3107: quyền năng mới (3)


Chương 3108: thiếu niên tách núi (1)

Chương 3106: quyền lực mới (2)

Chương 3105: Thế lực mới (1)

Chương 3104: tỳ hưu (2)

Chương 3103: tỳ hưu (1)


Chương 3076: thiếu thốn niên nho nhỏ

Chương 3077: Quỷ nhập vào thân (1)

Chương 3078: Quỷ nhập vào thân (2)

Chương 3079: Quỷ nhập vào thân (3)

Chương 3080: Tấm hình quỷ (1)

Chương 3081: Tấm hình quỷ (2)

Chương 3082: Tấm hình quỷ (3)

Chương 3083: dò la Thanh U ly (1)

Chương 3084: dò xét Thanh U ly (2)

Chương 3085: cơ sở y tế kinh hồn (1)

Chương 3086: cơ sở y tế kinh hồn (2)

Chương 3087: khám đa khoa kinh hồn (3)

Chương 3088: search kiếm chân tướng tá (1)

Chương 3089: tìm kiếm kiếm chân tướng mạo (2)

Chương 3090: tìm kiếm chân tướng (3)

Chương 3091: Nhập vào thân (1)

Chương 3092: Nhập vào thân (2)

Chương 3093: Nhập vào thân (3)

Chương 3094: quay trở về Thanh U ly (1)

Chương 3095: quay trở về Thanh U cốc (2)

Chương 3096: Âm mưu của con gái quỷ (1)

Chương 3097: Âm mưu của nữ quỷ (2)

Chương 3098: Mưu mô thâm hiểm (1)

Chương 3099: Mưu mô độc ác (2)

Chương 3100: Tiểu thiếu thốn gia (1)
Xem thêm: Hướng Dẫn Update Win 7 - Cách Update Windows 7 Lên Phiên Bản Mới Nhất

Chương 3101: Tiểu thiếu hụt gia (2)

Chương 3102: Đại cô cô uy vũ

Chương 3103: tỳ hưu (1)

Chương 3104: tỳ hưu (2)

Chương 3105: Thế lực mới (1)

Chương 3106: quyền lực mới (2)

Chương 3108: thiếu thốn niên rời núi (1)

Chương 3107: quyền năng mới (3)

Chương 3108: thiếu hụt niên tách núi (1)

Chương 3109: thiếu thốn niên tránh núi (2)

Chương 3110: Âm xa (1)

1 xu Chương 3111: Âm xa (2)