không thân thương tôi. Tôi càng chạy theo anh, tôi càng bị ném ra phía bên ngoài thực tế, ảo mộng mà gia đình xây dựng cho tôi cũng rã biến."


Thanh Bách buông ly rượu ra vươn tay nỗ lực lấy bàn tay tất cả phần lạnh ngắt của Mỹ An:

"Hôm nay không hẳn lên đây đế chúc mừng sao, nói mấy lời này làm gì."

"Anh cứ nhằm tôi nói đi." - Mỹ An mỉm cười vỗ vỗ vào mu bàn tay anh, ý muốn anh buông tay cô.

Bạn đang xem: Mối tình đầu hoang phí


Mỹ An tự mình rót một ly rượu thật đầy sao đó một tương đối uống cạn:

"Tôi ko trách anh nữa, tôi đã

nghĩ tiếp nối rồi. Không có anh sẽ không có tôi ngày hôm nay."

"Mỹ An, tôi biết trước đây bản thân đang hiếu lầm cô khôn cùng nhiều, tôi mong sau này họ hãy thẳng thắn cùng với nhau. Tôi sẽ kiên trì hơn, đang lắng nghe cô những hơn." - Thanh Bách cũng nói ra lời thiệt lòng.

Mỹ An nghiêng đầu chú ý anh cười khổ:

"Thật sự cách đây không lâu ở thuộc anh tôi siêu vui, tôi cũng biết anh đang chuyển đổi nhưng tôi cũng đều có thời hạn của mình."

"Cô nói vậy là ý gì?" - Thanh Bách cau mày.

Mỹ An để một ngón tay lên miệng anh làm hiệu 'suỵt'# rồi nói tiếp:

“Chị Mỹ chổ chính giữa đã mở một công ty rồi, shop chúng tôi sẽ bên nhau xây dựng lại trằn gia. Trước khi tôi ở bên phía ngoài làm thêm chính là tìm kiếm quý khách hàng cho doanh nghiệp mới."

"Tôi có thế giúp chị Mỹ Tâm, Bách Niên bao gồm thể đầu tư chi tiêu mọi thứ..."

"Suỵt! Đã bảo anh đế tôi nói hết mà." - Mỹ An bĩu môi.

"Hai mẹ tôi sẽ phụ thuộc vào sức của » •

chính mình, không cần đến fan khác. Tôi sớm vẫn định sau thời điểm cùng anh thắng được vụ đấu thầu vẫn từ chức,

quay về toàn chổ chính giữa toàn lực phụ giúp chị hai."

"Không được." - Thanh Bách không nhịn được nữa, bắt lấy tay cô từ chối -"Tôi không cho phép."

"Không nên anh cứ không chất nhận được là ai ai cũng sẽ cần nghe anh. Sự ngang tàn của anh đều bởi mọi người quý anh, kính anh nên mới dung túng, tương tự như tôi vị yêu anh bắt buộc mới đế anh làm càng." - Mỹ An mím môi thổ lộ từng chữ.

Thanh Bách bắt buộc ngờ được cô lại trực tiếp thắn, y hệt như chọn ngày bây giờ để nói hết ra không gìn giữ gì.

Xem thêm: Microsoft Notepad ++ 64Bit, 32Bit, Autoit Downloads

“Không phải đã nói sẽ thuộc nhau khảo sát chuyện năm xưa sao? hiện giờ chỉ mới thắng được dự án, Tấn Khang còn chưa chịu đựng nói gì mà." - Anh gấp gáp tìm một chiếc cớ để lưu lại cô lại.

“Anh không hợp tác với Tấn Khang

có thểchứng minh được, tuy nhiên anh

có liên can hay là không thì vẫn không thể


eyJpdiI6InBBRUtZV09oWktXT3c5SEVvYjdsTFE9PSIsInZhbHVlIjoiTTBoZ1RSMFBSSk1pVkY2SHBoWjlCbTJLOFhjdVpBRTBKOUNRZjIxMWd1Z1BtK0pySXZlaXozTW4zOHBOd0E5dUp0Vmo2NGhTS0RQZ3lFckFKQ3dIQjJib3hPeHZVT0hOdlBEUlpMNnNoODJaeEFhb3FpR1FYVlwvVnpxTFltY25WRUhTYytFUjQ2Y1JBdENNMVwvWllWWEo1a294V09ZZ25YVU81Qk5kcDc3S2pPZDA0XC9zZ2hOaGRUVjZZUTgycHMrIiwibWFjIjoiODc3MTRhNDNhYmE3MDRlM2U3ZjQ5N2RmZmZiOWJmZTdlY2Y4MTRhYjJhNmUxZGFjMjdjMDJhNTI5MTk4MjM2OSJ9
eyJpdiI6IjBiXC96c1p0QlZ4a0t4QzdtWXU2anRnPT0iLCJ2YWx1ZSI6Im5zd2FJejlISGFTMFhyODIxV0dBaVpJa09qS0ptSVFOMElUT0VRMWV2eFJ6SjNZM3RrY1wvMkM2TjJteXZvRHM2Sk1yNWhUVExOWW51U1g2UEIyU0l3eVVGZ1pDeGFRUm9IRnF6V3c2blVyZGVpbnlwMjF3T0dzbWFrMk1GY2Z3MVpJSnd4ZzNEbGFHNVJ2bWpVVzRNSVE9PSIsIm1hYyI6IjQ0YTA3MGUwYTk4YjAwNDM1ZDJlZWVjY2QwOTk5ZWZiNWJmYTY1ZmFkMTgwNmUzOTBjM2RlN2ZiMjBlOTE4NmQifQ==
eyJpdiI6IlBQRjZZNnJOSVV3SFlQZkhia0g0ZUE9PSIsInZhbHVlIjoiVjZTOUpWS3J0SnQ0dWNcL3c5NEFrRndZaXFiQWlseTBYUUV3cjRZVTZ3ZzRKODFpaVE2XC9sZDFcL0RhazRRK24ybmVITW1iSGVhUkM5UG1weEt2RzRqcGYzdVhyK3RnMXdid1NaYldqYjA0VFZLZUlzZkFPSlQzQ2UwTFI1RmpkRXF1T1dzUzF0OEpmY2VpTVwvenRRVktzQT09IiwibWFjIjoiYTFjM2NiZmZkOWY2Y2U4ZjE4MWJlNTI1NDhjNzBkYWEyODU2ZTIyMWM1NzEzNzkxOWE2NDE0Njc0ZWJkMzJhNiJ9
eyJpdiI6IjhmUnl5aWZLbmc0MVl0T2h3OGVhYWc9PSIsInZhbHVlIjoiaitTcEU5YjRFWDlMRXlLZkNsVDhcL1RWNlFscVwvcUQxQWdqWW1JRTlhN0x3R2ZoUllGWVJJeUlGdDdyazJLZ0ZTVnV6TithR3Fma1pMdnlacU5jUjZKOHBDMGpxc2J4UTJ1V3hpdCtrUmlzMnl2V3VXU3RNUCt2WFNYTUpUWlBvZ2ZLMmlWOExSN2xyY3hiUnZacUJWSGE2a0FOaHNxNmpKZXVLRlZiQjhPSmhaUGcrYW14ck1uUzNJT21pMG11MHliXC85bXdrRklseEZUQ2Z6OVUyNW9Xdz09IiwibWFjIjoiZGNmMTU4MGZjZmNkY2FhOGVjNzZlOTY5MjhkNzM5YmJlM2Y0ZmViZGE4NGZmMmZlNTVmOGMyOTFiNTg5Zjc3MyJ9
eyJpdiI6InlYSHZNd2hSVnM0Q0thdjRkOEJzUUE9PSIsInZhbHVlIjoiZVhpVk94ZmpiVnFQeDBmUVRmS2dLcEhvSDFqT2IxbFZvTFRMUlVXd25rYjZ6bVwvdWozV1QzN3VkOVwvMUcyd1hJSURyM3NkZVd4NDhKNkE2anltVTRKRUFlZDhTbmtGdmQ2M0dDeGhhOWZBcXhrUzUydXlZZEJKN25wWkdiMHVkXC9PcGFxU3JXOEgzZnRDXC9QbVpFQTZTSVFidkY4MW05RFwvZ2pwb2pVbFwvdEFLZFRlNlc4aXZybHFOVU1LZm5GU3RWYUhUWUFMY0lsQm5lRjJPYzJiN29cL1hPTlo5YjdEN2VvMEFtNjNYSzBuOEk9IiwibWFjIjoiNTJmNDM4ODQ3Nzg5MTcwMDRlMDhjMDg0NTMzZDY0ZDc1NWYxMTM1MmQwM2FiZDZiY2U3Y2M5M2U0MTBkNTJhNiJ9
eyJpdiI6IlYwbVpZc1diVmFxQm1rWWl4aStPcWc9PSIsInZhbHVlIjoicWg0QmJBRERoaUNDZVZRR295R294Q3dFQUN6XC83Qzh0QmlOZ2hzellDbGN0RFwvdHRDRFVSYVZoSmJzTytyb2tTUHlwamw0bVlPZFMwc3NuVVVOdVY0d2NNMFpYdFZndGdEbXp4aEJraXZWdmprbTZlelNcL2Z1RVYwOEQwRkk1TEIiLCJtYWMiOiIxOTVmODY0OWYyYzA3NWQ5ZjM0NzgzNDk0MGUyYTNhOWIxNzhjZWFiMDM4NzQ1YTNhYzg2YzlmZDAyN2I4NmUzIn0=
eyJpdiI6IkpZaUplcFU4OUpuRXNMaG1WRUNoQ0E9PSIsInZhbHVlIjoiVU9tNnQ4SVRBSitpelptS0xUS2FmSGdQQlo5UENud2cyYTV2cEdpVWlMczZMcmltK3A0NGltaldWM3J1eWFRN0RLcHRUZUthTWlcL0VNR1ZFWG05TGJRNnpIWmtYbGNScUxXSXZiaW9yNitrT04ramd2cnl6Y3Myck5aSFJ0K1hzNkM1T2VoeVdLZjJcL2lYY0FWVUVXS2ZoS0IxRWdRRVA0cldoM09xcnM4dGM3WjBwNWJONFMza1Rjb2NUeSs5NXk5cEZtRjcrb0FzVU9qTnphTFAwSUI0ZzVxYVhWT2dud2VxbWJQZGNZMHgwdXBDRm1naXZmXC9XUGM5S1RlWGpXa2ZWQjkzSUhCS2JtWk9kVVIwU3lFMkh4bDBMSXZjS0NJVFJPbmJpalQyWWI2eiswaERhQmhhRDloRHB2SFdVMGtnbFJZbk9FYTJ2dVkrTXRWa3kzVFpjUHlpV0xrcjQ1M2hEU3ZNbEFwcEExZ0hienNTb2JoZ0krT01pT1I5T0U1XC9pZEpDcjl6OVZyUnJ3dFFVV2VKM2FWZ2kyN21GU05rRGZGXC9XREFWdHA1UjdkU3IrZlNBMTlhR1N1YVFkdm1nd1hKcEF4U1dQeFU1ZXFaMzA1dWhEeUxyOWFwTG5maWZ5UHlOUnpWUGtWUjZGakh5b1UrekZROXVhd3NQd0JYNnBQdVIwMlVSenFhVTFDMG9VWEtuUTZnYmhtcm4zR0d4QXFvQU5URlZPZkMxVFpBaStZRTJ4Uzd2bzVTV05pcXUiLCJtYWMiOiI1NzIyMDhmZjFhMDkwODI4NzM3MjQ1N2U0M2YyYmFjZmRiYWE5OGQ1NDkzMzI0OTNjNGFlMzRiYjcxOGJhYzNjIn0=
eyJpdiI6ImNOc2VIeFA3aXZUZDFJT2lEN2RNcnc9PSIsInZhbHVlIjoiSTF4MHRvTmVXYm9PQlBySm5mNDgrV1drb0hWeUs2dUVCazA5cm9EZGtPYkNrb09zbDYrRU1kMERwVmRBeWk0SVRqR1RMR056TjRzOVBtMWxmVGErTE1LR2w3ZXJZSTUrYUZTdll2ZUtscFVCVkdZZytobDB4bFRaVDgzc3hsa01ITzJmUUgrWEZzMzNla1BIZnF0V0NweXhTYklIWlJ1RkZRRU4xVjdjVHZxWGdtcmdtbzhKM1wvZjRteEJia1Yrdk1jNTZzQlZYTmlQZE5Tcmtrd3oyN0xCZjFhOHpncWNjejBEb1A2RktlVlZIdktzWGpjcm9hS25YOTBqYXZsRzdINGZtVjlKR1BLYjVrT1wvc2Y2dVlXRk01Q3c5QTBBOWR4ODZNd0F1YzlOdDA0WDBcL1drZTNWb3pBN3NZOVVhNGp1Q3diUWlIZW5cL3prdmNhdUFDV2ludDRoZUtKOUpoYUlkM21BcGpRY1ZCUT0iLCJtYWMiOiJkN2RjMmYxNGI3MTJkM2NkNWU3ZWNjOTJlNDNmZGQ1MWRkNmZiNzQzMzdhZWIxMjYzZTcyMTBiMWM5NDcxNDgzIn0=
eyJpdiI6IlA0Uk80T1wvaUFEZ2FCS3BDb0lKM0lBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkpaT1d5YTdueWwyYk52Z0RSZmpoWlN5Q3VGTmhnT3hqXC9rNVdXT2oyYXhOVTZSbTFoSWdOVmpnXC9sU1g2MmhYRmxQMjdnMDdXZHVSb3crd3ladEt5YmtoXC9YMDdSYWtjSlhVOVNNVUhsMFVGSzNJXC9peVE4eTRxOU90M0dJbWRQczl4Y3B0d0lrdmVuK3ZzMFhkcTFuOTVrb1lcL0RITW9KSmdVelN4UkU0dEt4UjVyaWlaMGlOWjFkZFUxZmJHVTJPd1VwbitOOFZaR2x2OXp2RGZ6TitvTXZxMDRQUVF1M2oxZzdwK3QrT09NbXpyWEVWYUFYRDJza1pGblBTS09UbHVWOVlqTmxOVTZCY0xzT05hN1JRR0hYZThuNm5LUm0zdGV3ekxoTkxZUW89IiwibWFjIjoiMGU5OWQ5M2I0NzdiNzVhMTVlYjNiMTQxMWE0N2JiZDhlNjY2NGU5NWMwOGZmZWViNDc4OGRmMTRlNTU4M2U0ZSJ9
eyJpdiI6ImFDTTR4dHcxM09yQWxUZ005VGQ0ZkE9PSIsInZhbHVlIjoiT3R3OTE0NGxBWEl1QUgwWDRSVkxBQ3hWK25vdklcL0dnZXp2ZlRBRmxUZDBYS1JWd0Z6bVlcL0VwUzlZWkVDU243VW00MGI0bEwrUjM3b2tITndLd1Y2NFZCZENqbW5wXC9NVW5vZStkOEFhRVdmU285NldYNnptdFdOZGloXC9PRmo5aXNPa0RtYjRaSlN1YTRiUWdvdUx5UT09IiwibWFjIjoiNjRhMWI1MzA5YjY4NWI1OGVlOGNiMDJhODdiNDJjNmQxMzk0M2NiYTFiYzlmZjQwOTExOTQzZWNkNjE2MjljNCJ9
eyJpdiI6IkNyc0ErQk4zQmV4N2x4UHBYZ2FWNWc9PSIsInZhbHVlIjoiekUrVnIxWHlIVUNKR1pEZ3pOdm1sOVpNZnAxYkkydmZabFZHZXNKVDJvR1dSejNtQUlib1dkdDc0TkprcU92WmdNNzQ0NXNMbm1FOEM1ODA5akFqSDc3VGZCYUpIUnZZdkZxVXNNNERQVXh3WDgraVRucUEySHJTOEF6bkVRY2RlamVjcjA1RlNsK1pQXC96Unh6bExWVnJFTUY2SExlSEllRjVjTmM3ZzYrYWNkdEl6VVorNkt3eU4rWUFpVGJuM1d3K3pQVnJENnQwU09EREZ4aWZiZENIR2d1UE5DXC9vMk1sQ3lVeTNYZmQ0OFZKOWtBZWh2TnJRTkJHak1LaVpTcGtKakthSjlwd1UrNVdOVU5xZkNGbEVidHN6ZUFibjVDWWJFc1VKaXpKbkttY0h4bTRDQVZpblF1ck5nMWVTazJWd0lhNlNWejFDcWVnUm9TalNjNW13T1V1XC83elc3V2xQMDc3enJHS05KcCtwR1IyTVFpUUp5OHFMTSsxSGxhUUNYSjRHQ0RSNW5nSThNMjFRVGtWR1pJNFlua3FMMlV5MGpRZjVlb0dTV1BodHlGTWZSeHRPdTF5cHZLbktMYkxGOUZ5MXRGNUpmSzF3cGZsRzAyUElKckVFOWJHZnJYczVzU0lFVmtBa1k9IiwibWFjIjoiNzdjNzQ3ZTEwN2UyNmMzMThkNWU5YjQ2OWE5MGYyOTIzMDlkNzI3ZTQwZDgzZjhlMzY0ZTIyODFmZjgwNzEyMCJ9
eyJpdiI6ImtJZXJ3dTRVd21sUnV4YURoQUZaU1E9PSIsInZhbHVlIjoiVlRmY2hRb3hmUDBmUjVkb1BNWmVLTUt0XC95SE9EKzNaeU1MWkhrQXpXa1lCdnFzYnRlbVFyYjcxT3QrbFg4SXciLCJtYWMiOiI5YjA4YmY5ZWU2MDhhMzRlZDY4ZTE2OTEwNDA4ODhlNDgxMTA2OTY4OTI5MWQ3NmE3OTQyNzczYTUxNmY2M2M4In0=