Thể loại: ngôn tình, hiện tại đại, quân nhân, HE.Độ dài: 76 chương. Tiếp tục đọc “Bìa: BẬC THẦY TÁN TỈNH | Điềm ThốNgư” →




Bạn đang xem: Mối tình đầu năm ấy có chút ngọt ngào wordpress

Posted in cung ứng editorThẻ cover banner, mthaotopic, tư vấn for editor

Bìa: BỊ GHÉT THÌ CÓ LÀM SAO | Zoody



Người dịch: MinLink đọc: taothaotruyen.vnHoạ sĩ: 炎荼 | Dựng bìa: Mộc Cameo

Thể loại: ngôn tình, hiện nay đại, duyên phận bất ngờ, ngọt-sủng, HE.Độ dài: tác giả sẽ viết. Liên tục đọc “Bìa: BỊ GHÉT THÌ CÓ LÀM SAO |Zoody” →


Posted in cung ứng editorThẻ cover banner, mthaotopic, support for editor

Bìa: MỐI TÌNH ĐẦU NĂM ẤY CÓ CHÚT NGỌT NGÀO | Hề Lục



Editor: Mẫn MẫnLink đọc: taothaotruyen.vnHoạ sĩ: 藤~小石头 | Dựng bìa: Mộc Cameo

Thể loại: hiện đại, đôi bên đều yêu thầm, gương đổ vỡ lại lành, HE.Độ dài: 80 chương + 9 phiên ngoại. Liên tiếp đọc “Bìa: MỐI TÌNH ĐẦU NĂM ẤY CÓ CHÚT NGỌT NGÀO | HềLục” →


Posted in cung ứng editorThẻ cover banner, mthaotopic, support for editor

#Cập nhật tiến độ: THÁNG 12, 2021


*

Tính đến 01 mon Mười hai, 2021, tiến độ biên tập các truyện (được sắp xếp theo vật dụng tự ABC) trong đơn vị như sau:

liên tiếp đọc “#Cập nhật tiến độ: THÁNG 12,2021” →

Người dịch: Mèo MacchiatoLink đọc: taothaotruyen.vnHoạ sĩ: KEHAO | Dựng bìa: Mộc Cameo

Thể loại: hiện đại, trổ tài thương trường, nằm vùng.Độ dài: tác giả vẫn viết. Thường xuyên đọc “Bìa: BÓNG TỐI DƯỚI ÁNH ĐÈN | Dư SanSan” →


Posted in cung cấp editorThẻ cover banner, mthaotopic, tư vấn for editor

Bìa: NGỌT NGÀO NHO NHỎ | Trương đái Tố



Editor: Thiên HamhoLink đọc: taothaotruyen.vnHoạ sĩ: 乔依一ms | Dựng bìa: Mộc Cameo

Thể loại: ngôn tình, hiện nay đại, nửa sân vườn trường, ngọt-sủng, HE.Độ dài: 52 chương. Tiếp tục đọc “Bìa: NGỌT NGÀO NHO NHỎ | Trương TiểuTố” →


Posted in cung cấp editorThẻ cover banner, mthaotopic, tư vấn for editor

Bìa: CHUYỆN CŨ NƠI ĐẠI VIỆN | Scotland tách Nhĩ Miêu


Editor: Hoa Linh LinhLink đọc: taothaotruyen.vnHoạ sĩ: 棱-Edge | Dựng bìa: Mộc Cameo

Thể loại: ngôn tình, hiện đại, city tình duyên, thanh mai trúc mã, HE.Độ dài: tác giả vẫn viết. Liên tục đọc “Bìa: CHUYỆN CŨ NƠI ĐẠI VIỆN | Scotland tách NhĩMiêu” →


Posted in hỗ trợ editorThẻ cover banner, mthaotopic, support for editor

#Cập nhật tiến độ: THÁNG 11, 2021


Tính cho 01 tháng Mười một, 2021, tiến độ biên tập các truyện (được sắp xếp theo thiết bị tự ABC) trong bên như sau:

thường xuyên đọc “#Cập nhật tiến độ: THÁNG 11,2021” →


Editor: SunieLink đọc: taothaotruyen.vnHoạ sĩ: 焦镜霖 | Dựng bìa: Mộc Cameo

Thể loại: ngôn tình, hiện nay đại, city tình duyên, hoàng văn, HE.Độ dài: 83 chương + 4 phiên ngoại. Thường xuyên đọc “Bìa: DỤ BẮT |Rudin” →


Posted in cung cấp editorThẻ cover banner, mthaotopic, tư vấn for editor

Bìa: RƠI VÀO NGÂN HÀ | Trương tè Tố




Xem thêm:

Editor: Thiên HamhoLink đọc: taothaotruyen.vnHoạ sĩ: 扎小扎 | Dựng bìa: Mộc Cameo

Thể loại: ngôn tình, hiện tại đại, trinh thám, tinh anh trong ngành, HE.Độ dài: tác giả đã viết. Liên tục đọc “Bìa: RƠI VÀO NGÂN HÀ | Trương TiểuTố” →


“Chỉ bởi sở thích, rảnh làm bận nghỉ, không vì lợi nhuận, không sở hữu và nhận quảng cáo, không nhận donate.” – MCK.