Lạnh lùng cười, bố lần? Mười lần hắn cũng chi ra ấy chứ, chỉ cần người còn mạng nhằm hưởng có ở kia không thôi! Cố táo tợn gọi năng lượng điện thoại kết thúc lập tức ra đi ngoài, tuy vậy không phải đi tìm kiếm tên đại ca, nhưng anh ta đi chạm chán đối tác làm cho ăn. Sinh hoạt cực kỳ quy luật. Ăn uống bữa tối xong xuôi lại trở lại khách sạn, không còn đi ra bên ngoài lần làm sao nữa. Ngày hôm sau, Cổ dạn dĩ cũng ra ngoài giải quyết công chuyện, bận bịu cả ngày, đến buổi tối lại trở lại khách sạn. Buổi tối, bạn của Đế gia phần đông ở Bảo Thành, không tồn tại gì kinh ngạc khi vắt Mạnh không còn có hành động gì mới. Nhưng mà Đế Anh Thy cần yếu ngồi yên: “Liệu tất cả phải bọn họ đi sai hướng rồi không? Mọi bạn xem nhé, call điện cho em, nghe núm nào đi nữa cũng là một trong người bình thường. Nhị ngày nay, anh ta cũng không đi tìm cái fan gọi là “đại ca” kia. Hay là cuộc call hôm qua chưa hẳn anh ta gọi?” tin tức mà công ty họ Để thâu tóm được chắc chắn rằng không nhiều bởi Tư Hải Minh được, ko thể không xoay sang nhìn tứ Hải Minh. Tư Hải Minh chẳng mảy may suy suyển: “Hãy tin suy đoán của tôi” “Đừng nói là do cậu trên đây ghen phát điện nên ước ao mượn đao giết người đấy chứ?” Để Hạo Thiên bóng gió. “Tôi hy vọng giết bạn còn cần mượn đao kéo gì à?” tư Hải Minh vặn vẹo lại. Đế Bắc Lâm thì thầm oán, thiết bị gì chứ không phải người! thời điểm bấy giờ, cầm tay đặt trêи bàn trà reo lên.


Bạn đang xem: Một thai 6 tiểu bảo

gcjoUM6VtIpcegmh6KK+kAtlGdc4w193nKTYbD2Mc+EzMNeL/TynxkBeVK9GJ3hxkMJdB1IKMAwVgZQMTSXYq0rDAEO6SNuxHa3Ao28AxXQm7KheRKHS5ZhNbdGi+yhdtKhlmF/n38CTZdzEWE/7/YPWoUs5nNB5NXM10Ncoaj97ySrlRyWPtTeQn7Gu2pMldX9TlFhUxjXMLhk7AKF+RBWoC3bftiX8NpF2QE6djQigZFMw2HQ/TI74ZBk0dyiSc53Gxdz+elh56DokjtBw2L2GNhAno3ElvPlrrVPjnRUL33m1nMDqyFifsYNohA3ZEtPml5KmbXhTijN7/ei6uOzaOB6DEH8PEI5Uxjwl26BdNxOcUCSHyFBOLvp107rC1fMKws2nqLO0jyf6hKQL0TuAwqouD+HSv6r6Yl1mN8SzOmqsb/7vAs5u5n6uCJXxA6xIgFmB6qxcIWG1HAGE06l5BerhowJQg3g1xtoioPOGVBHU6DjfqoYC0czWtEfrJ1ZR4qHgV026H/4bJZQrN/pWfQ6wMVYsnKuuMX9mJ0gsB5VMuJVss9UDw4gAE8awb4ukHbxtJ547kG2QPqRD5ej7uATdr3hS0kCFsovNjiVZANA0P7um9FRsRDFhVKLHOS1OYmujXtIMxQEYlDdFTMRWlD0ScM7doHsxvFfKMVGS9glm6PwZvcdjtDeHpSXzQgzxI1KuxU7KWrRQMzwtIUxm+euIY56SiyVlW2gRtcstCPzsZND+yBNAve1pF/nqTf2jVd5P6CbZ2WizMpA8iMJnXuK5EcGAWwvVjxBBd/tRrssknO0d9Lj3pB1cUJEVipat66UlrQP2KaEvOhSQ1btBPnEy4gtdIg+vUkUSxs1Y3CQX0/5XzOzS893StHu+IDc/+zamp5rEPoxMU7cRVghw94rMsz9Ur1vW9HY3uEaL3sK8RJrHvhGuY+uuHrtYocXzsUZLzwMcCU670YpSMnpAWgoPMAZobexUcsKee0l8G8Qt/OQ58gllAwcRLNS+iu31S0Bc1dAx/UTG+L7BwUI+gjrW0n8sMVEowp7dll40OWbWZYcz5fn+AelPD20zsnx7
eTp7xHNxZQWO5X2I/+rsJdiNUJSJs9JremZQ9vKOsjdT9N6RteF+JRtMSLlcbSmzcr+rZ5wKHSktftNh3/aYf52WAHQzE8BvSf7NLfXE0jxiZDI/rGAFnUyLJIW3df23/fzAcBomEDWSK9iMW6ws/tsUSa851lOwlyNuksHm78EuTHH9/jjHJm2bTf+nnaggZTY7EQNMHjVF1hiQgQvBhUyD+V+YvYNv0m7+1A9kMFr9JuKixjybjkB9P+ey7NNTi9kJStgdmrr7uXg4Yl0llO+VaixvW/2mdUs8rQFCT0MVjvp8KooOM9FNEs3IUfCQZtz2VkZj4uKCgdC6HjsiOGmSegfEz/jKDMZKRl0CC6ERyMXRnZomih4DYjfLcxwgOXSJYpViir141mavBtwun99/4KLsQeWaFBt4GmpmnBjkNh4bGCOmVn4iMrn+SgKqG0JE9F2B66wSxYMX3QGC8aaDTMzw35jTjyreaSXiq/CYdJisw3b1a0jCn8c1aaQsJpnKXeP1mckxDaxZ+uoMomG7NS6reR0QN2bgOCdlHE4sVZD4J0rrTM4A3aWJa/v+Ahl/0rUlahdgjpvZfuO5N3tvG1GfvDkEEKP4zbxNFPf0jNU0ersBpiT/B7OzFjg8nL0GX+R+3c9EadPR3N30kR2N1WQOYd2HvlSTPFiEOrRe9U4oRK56Po/g7gAIFZXWaXVhtCqthjp+Cy+Lu6iuHK+Y/aUk0jvnw/ChGCqeaKjpySkW7EuneaYSJgJo9D0JmVB/HDq9yi5gw2dy59C8hQ3806CvUd94qBDaw5Phhc9fAks52u4m6rTrrQew2sMQ2NdylJTk1SDpik/aOnya3rQRwaAp4xX8QyhqsbyaXARPlHKdAJKDFuzF9sddLyJGzaQj6qUzJIbErRj5IDRKQ8Qkuq/nwvuVQD4F+h4SkgRYQeH1RjFdsdDQU0Z1HqNYrMK09mRSL0pSqrCzXh31Ly/gjxEPMK0f9/Yc34oL9Ovc/yWGvn737sT+8aqFyCYS2HeQroGKiwS00Azj0nAAvlSTFm7V1V0i/l83Uv/7JQt2j9gJ40gx6ql+QSb/DxywevIrvWfPiUAuTXVthFF4nBB802eVxlZ7i6k4pUwtNZuKj7BeXstylNNmGUWPo/qazmhGEuTO8atvsuS7NonxwyraEbiUwgpV0ovt74dntvfz9mVNGVqE2Kaj5FFGWnkkkbCAjeY2PWSesz0iiIX0OCYnmlUHkwiavI06stZENVygo4P8QXTkhR5YeJpSSMyqzQv3giBsMv5UNznB/E5aqPjWXxfVWoVJZvYDfLfqYpOnK1DavkwQXtliROZYxxsdiFCUxmpHThaxr6JKBIJUkqzS/XUe38qPiI9mIoE/c5Wj0fPjSK1/WSCQLRsiV8o189rXw5JrtFib6RJYKIg+3hyU03iWG0W8qQra/20WXT7Yd+BNDA/xiKamzOr44agzUjMY0bXaYlJZ7EsRzoQGviYIAWJJEg/bfTErligtFAnuNJ+M1VKZkMFZoxAq95brISe2XHj5pseN4OndJ3eMrg6GXZVZZznBGwWdZIFzRpy+mHCEYM9Bl/IDuBDUUEBmFc+U8DOpk+xYZ6MLVEWRFgrcZBTnqq/Y82yZtbIiGq/aiYrAf5+TFQraZq4=


Xem thêm: Thử Tốc Độ Đánh Máy - Top 5 Trang Web Kiểm Tra Tốc Độ Đánh Máy Tốt Nhất

p9iVoyzc1ZBdu+d2/+XsH1FP35ZqdDG31edKNyBcc0lhewMOsyC2d80OSK9VcWavciw++s5IAcKQU1X6Pb80JJhDTn97nLlrVP7ZoyEGi3/Fr2fbSel9qAKPwkEkoQ6556hDiarC9IRHK9iMW6w+sHilSPZ0YxNyOi9oy4Vzkt4uRviFxT/HIOTiULG01B1dUnhTnFhU1Hwo17BZz+8+DJ7JLLnN/jS0E7qyGoL/kLW8OkNtyXZhXNPpnmtVUOh3mBIbSntP9SG14vjK0E05yv/Ie1w0/z9o8BLFbNQCz3tbizuT24cONnqXW40JvIRC7dq/2ZsvNmuYjjPSr6h5JbnGLgTJQWMcF2LLSpzNWS1fnIfX2me2yA9EvW/qgvjAkixS4TjTr5YeGyOvCP4gEG/OxYgiQaLJMTAyzMkyLWZqeGocPas8hcSvMDBlhYIw30SJbpwOcWidXlcXiHUwgjKijbLCVwIhiGRy1MYrurVZrU8BWXtz8Z+D3GJX+vAwr8Py/qBRzFPhFG2OtiSbtKBv8iH+NbXSmvyuHNszvLDt01HnKAC/zwaKmsYFE8awJ9ixkmDcPl/vXfUK9belO8rqS02eDaxK0k6nqFWMwCD7wtZ8ffOkWY9sU7gYW6L7OTwAC6oln8kDtlQUjjZbM0efLiNj8wZT8FFw//MNNxbX9+qooFJYJjb2L9FG2w4yilJr8OUuh3PtUCts8kIfIY2QE+jAJxzsiSVlVyqbZ63tRvWr8QKCUtrRJgLhjDRKzfgI3HX+bV7g3i/wKbInaI9nDEN4V9/fUQyDUElGhYheIFD/lTaGS/al4Eujho1dlBrMzFBtjxl260ZToJ+Ch/ieuLIp7UZ/tpRQGstaQ462KSRA2W3CT/DTR0INXIeiLnxr8GTqWhzWbM6xoS+H2a/Ae9HJJAoak70yvEf2bCZRl7X1FpCV/c4ooPfpADUbhOX8UimHgufjBwD6/sgaYXvixxLs+QCLulvVZQNHtVF8qbRV3uQA7wllNUn1eYZlSyW1hPNZFAFXKAUji1e9Wvky0GGAgfzkvwbMIBaHvrB63YNfsMv5ZP4dw3zViDBxBMOkbsSHIBobhSBt7FtjcIQukWffl5SX1E63M8k29OW0Giua/Ep/yhKuQ95yohlWD4Yhy+Tl06u84eTKPZW23X57z/nCAOShV1bt/ZpAvDXz4GRNGFST2AXxi9IOf1J6XyeCTDBWpp6C5ierRntZsibEWeqG3Ra4p2s0+vnMr5e8Ylcr6aPkiDxX94MJiSLJCQvXCnt03LA1fj9Iat1A4HSNWpLCueGhpznC3ju58Eh1K+I+FM4FgIFNtOagNKqQz0IUNNhZThaxDdpSRoJTMHebqWSyvR5Hy8zG6wmluzgvgny4TiLa9+F4UcAiUWFRHtDXwrBxMUJ4nqPPcpv6kF8/LLlfe95dIVPJC207XT/fd+nmQZRypu42A5o3pkzSU/6Ctk0buxaaYVLyDcyEa+dLU3lJEh3MNWWE4eEhV5s19srYYofQ2MzBOcIiuMJhYg74Bzr6/Jjfou8xu948LN1qXRMpGyZDgOo9+cxvR4ZVDy3GfyXW3u4FCYaDTFT1gXBWAMcn3zfdSkXcHezLMYnBLJoi5KaWevdk9A+MGZTWwJbGZFEWrgaSaaznShw9uovHDSQ4WXs7GQaH9G9t0RgxCyA+g5Y7qXiAyKbqickE1PsdWXvA9ZmL8HWaN2u+n2ee/pQG1VnZ3xU/VWdTUg+kcdKSeRPVYXcbb+9IIYXxqrNfONBxaD4lQGNiJN8C164x66Gm+0lvD/IWma0n5lKoBd31mVBL5rMHtlogGSC60abliHdb8O24Hnlj9+DrOBJLVTOD4ob/Hi8jEdZsp5wP7QnfPGblC6XSXWn+AGpI7z1St1RnoisssTApdmI/UQApCDuQ5atUXcnfhUWKoUCz9kZ9qGUXEeI62emmTOF/6AX31zD+7aotL+dlDuaoH+kwg4QJupwMl+00OOabjmHgTy4t1ua4gJjDoS4q4IBf323eystU3ooG1iw861nelFoNPoQ5nhtCHYmrJ3SGUz9Gud+n