Tại một khu công xưởng bỏ hoang...Hai thế lực bóng tối lớn mạnh đang trong một bầu không khí vô cùng căng thẳng. Chỉ sợ lát đây cuộc đọ súng là điều không thể tránh khỏi.Tần Khiêm - Bang chủ bang Xích Thần, dưới tay hắn là hàng trăm bang phái lớn nhỏ khác, việc kiểm soát, điều khiển các thế lực của mình đương nhiên là điều không dễ dàng. Hầu hết con người ta vốn là lòng tham vô đáy, dù có sợ hãi, e ngại, bọn họ vẫn muốn một lần đánh đổi, có thêm cơ hội đổi đời.Huyết Vũ là bang chủ Huyết bang, kẻ đối đầu ngang sức với Xích Thần, hai thế lực này luôn trong tình trạng căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt lẫn nhau.Huyết Vũ đã cho người mua chuộc vài thủ hạ trong Xích Thần, hòng muốn bọn họ tiết lộ thông tin cơ mật và các hoạt động của Tần Khiêm. Đương nhiên Tần Khiêm không phải là kẻ dễ lừa gạt đến thế, có trách cũng là trách người của Huyết Vũ mua chuộc lầm người, toàn những kẻ tôm tép. Mặc dù Tần Khiêm lần trước đã xử lý một tên trong đó nhưng vẫn là chưa đủ! Những tên còn lại đang nằm trong tay Huyết Vũ! Hai bên đang đang trong tình trạng thương lượng để giao ra bọn chúng. Đương nhiên dù nằm trong tay ai, bọn họ vẫn phải đi gặp Diêm Vương!"Thật không biết Huyết Vũ anh định làm gì với người của tôi thế?" Tần Khiêm mặt không đổi sắc, trên môi còn có nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua không thấy hắn dễ gần mà còn tăng thêm sự lãnh khốc của hắn."Bọn chúng đã đắc tội với Huyết bang cho nên Huyết bang xử là chuyện đương nhiên!" Huyết Vũ cũng một mặt giống Tần Khiêm, không cho thấy là đang vui hay tức giận, tuy nhiên vết sẹo dài ở một bên mặt khiến hắn trong thật hung tợn, che lấp đi dáng vẻ anh tuấn vốn có.


Bạn đang xem: Ngang tàng chiếm đoạt em đừng hòng thoát

eTp7xHPhFF6TNH2C+esP293UHBbwoZsjeFbYbRGPO62eWQrY/WcGGE+k+Q6HJGbx8eWGqpUKHYXH0x4vjPyYf4GPAGMzE8B9RP7CD/xBb41v7Kl6SKHVbOFYapbl+yhFs6SBZ1FnHWeRhgXPFwFdMMUYAaJwQQi0dCopwWa9OgkuXHH9zHEjxU+DibG23JKB9XqwWtfPHH3LCxifgaE3hUyz4xaEvDLzzDx9HIMjNguvMhrbdieens+hgE1Fo2gSXxtSRJn9Ba/guXg4Yl0llO+Vaixv/DRnojfvIB+hm9uOSnjn259HeNvnmM0JLvQY/Trql5AvNmePyWDVhCekoq4H4MPCDjcfgxvJCJzN7/kRms/KcQ50yADv/PUpDmIflO2eo+pyS2o8FNP7RW/yfLaPIXIv7CPZ/Kr0QFLfK4W+9/FJ3GroRXs/vWpDQcN70O7culZAPOrHeJlWxeJWEtZ7jbLeUAxCzzZ4isl+7r7KOM4/EdszPxzQfB6YvaSc35nLebayDBpF1+IUeLEAcSD1P65l1BhYl7pN5XbgvL/PydLizsQ2lSdBhMYeMdFfb7CwCjr39QuhY9EZfOPuPcr0SwrdrH/bSJwQKUBvDmj+w54xcuLlWgb2iL77n+Pq3/WPkCV33cpZS8lWiNrFGYZD0uKVndXevk85X5zKebVmepOp7h/S9Ww2Yd2HA1SoV93xIePNX3Rryvz5aCngZkxj5fwB+UIjAh3H0iqTzNw3CPzj5AULyBHAf1Zy9CtdzeAIz3S5Kf+hDaD9fDt9S01nFkNhUN94qLpb35rhh2uZr8Vsln6JSai1vVqhqpi0Ghn3zW0lDUJybECSQutfxPxfVnuhd5Jw48L90ii7CRXXDrsIm32MH6uR8fzStGeiLmXiI+H9ucHPrRj9aXqLmgOxIeJWaIjU2/+Hb7O4IouFOD80kW+O8pt9o6UCrxQ4OMj85GRTC01SDMBhNIYZoLU8xxZAstQKtPBUauCR9EufZjuJf6+QLsi9Uclfj2nxCD87Hw7zngS056exSbRIuX8kgiXWfi22+1DMMxFIJWd8HE2UtgouJC2Y1L0DzurItHMpFv3ESJdihjphmPebcI8tkXvdPgQarHmwP4I9dH92j7BsVstkB4lXghGICJNPzljpQ38BZDGrOn5RMcfxAvimyfjAgBYSKgev/sCfSPEVJO0XPozQm7SB8+BHm6BYXP6RTD50rieaJ/5+E25ZuGiQUs2cWkAXw616+rSF7QJuCM3g9Qd+iLrMMINOiQZneorrywVGVCrZeXFWp0ef5rVUJgDCWjU5PMTEdbftQIh1JQbhsKrMXthQQOb/t2MYkF4+M46GFilZbnuBRsUAlYl9bdDXUBcAhcdsicrr/JnqQ6jmga1/WQKL/1VsRGRBkQxqx1O/0oHCDe96MwExlp5BEjXEPm/Oelc0QiGbPeKRkx/EVxQ7xeU2Ao444Q5DgJJWNUzaY3oAr0+9TsqmeyYIGH9rHfjIfTMJmdhoFB3mugVHYsaYURcXd51juZXijPv4WDBLYMiE4PBrZKE9o0advuKlgeHBGgmQe9eun2+x0j6HMpIel6WAcITKD0r1gVZWHWlUB3aTdkXcU8MEpQSUbqVktPLU6WPF8uguzBSDOdlhrd7KD0ubfau5WkEsuNXXUDXklQbDWdQsufg38s8xEqhljl11vLlImHWkgIGTDhxFm5eefxUnTFcJTnyp2DOYWllfl17qR4//SaaLLpRv01KUuM6t7ZNOPZ/EeOp76Y8LJMHA/W5+AtXc2aiyWtYS64MpKM5aR9/XS+vySXD6TCI9hlNVuDDPNgri611BGrrliP6Usnnz8MV/qfC2KQ==
eTp7xHOT1tcAYRyn+aKgshCZUIGrul96nKv6drqCkD7QWQSRusNplAeB0m4LKBJyqvl/5LlCGi4EfZVnj6xN/gKqVW66SMWsHYhkZW8PaK9vLX84naHQbORcJJYkoDS9/eRio1gqRINsgw9qlgH5sNJcSBWzzpJj+/em3IVlPY+0l+RmM7Bd8+IBt/mpflaL9X0bMw2BEDV415dCAqZwDxaSLBh8T6FnW254Tt98ZQjq55q6xiaentjqgOe9ChvcVlwUqR+wXrsfFPvx1A1+1utb78lpvT+mdUU8rQTphtuPXHXn2x+U99cEWcvqWUWRL1okNIngsKCExi0qXDvsvOrFaViXbYDMAYEEQ3oJezusnYfN1czeQUxYn2Eiz7tzSe2cKrBI6CepxyuvBnf1n3APu6Jn6xN5c6r1Ykkrf8crrcH42CJAknsuMrb+XItlWZbxtxEIsLHdxZOXE4aXEmYp2GFBTUMD3iw5y9J78ohZrVcBWVP6Iv8J0oSdskfsIB9RsKvzFhumFuT3rz7c9iK9vPVzNFYWN2HnczjxfWm3SZ9rssOjDsrOWU0G8Bg/9V2xU7mO5hHpFWDYsXkmOyVgSIxHeXUaluDdKVpNFeP7jNO9qACsF5M+xmp4nqLiivxOR2uiZM8M/BqXRrQLUMjnGCNd0Qac+Rds/kSLZ02V6QY2yErAfBU9e5rxpBwyltsS+f8uifu2S/04v2c10wUL8uwB+UIjAo+TuLCeaE4tQHMxKB9DhKYBJgJyWP9OzfGqG33+UV7t1GezCDt9S0spQuMIjd/SXr9KUElcgohSIFDb1HjOsSQRbhv4yN8cwj78PmMlqjIKaAHBe0fSxPyeubp/8Vds7IoCEHrcQkoVhzBH82qUkHYOQU1RboiwLnTAKmT98Ucdz4MGcjeLiwpwXvqwtKrPWP5H8h3lNt7enP36FM6FoN8q5Kb1CuzYd8K0/+0vEgMGrZWzn9KT+qbgxxlGstQGubiwjUoE8gtv627SPbZ7udS84EYPuySkSzSXnRUQWqkn7URsqndZVuU4wyee3108/hhkUcXHbBdgjxaMQAo1JCy8gOmtgz854Cc3NP0GBpyBR4vO1lQqx0ahC6bUn5jbdo35d4C1rth1TmgyloVhxl4fCAvBpfqIgFug0SU8pX/sqAdWMYC5Avmw07HcgQxU9YFy4sOBdVVy4CzHyyZd2K+B8+JA3ONfdHFMwTCXdm+fJ/58XSLxcItQVEsHkwe9t+WvD/GF+4sTMwwvGqqjxrMv+I0HyrW8mV/3CnpUlfK7uz9IZonwIftfy5yCRiOqqHM=


Xem thêm:

eTp7xHP9lI0ULLxyGqKgshObUDPb4Uii1edPNyBKPa00C9jfuiCr3KzMBu1aYCfmMDPSZNJZBpSOZHfswvdZAbOLwazah1q//nKBCN6iGDAmYdFaSaHNZVfMaBB/u/rwGRlAsqVoA2eJLV4Xqga+4NTVm3NtgMZqY21704VvPY+1r+VmBDmIdOJGOiEhBmGP9XWSSx6OV3jLExiQgaMlDddQ4tkDTy673CBXrRhwMEb9fwF8Jft9UkB8Ham5DwuS8sgSDZ+qRHpgGHNqLgvfRvyaORfpJtwp7hLEbNQUz1f2Qm7nwB+Vw9QEXMvvWkWPpwEyztLgov6UmzwoAiuxrfLLd0GBA25AT4xHCZGUt60c2YqOjsZox1IQPqdk0f6TyfnTELBJzGr7jHm7XiP4zTTQPXs1ALzquEkrz45mM2Zqe2quxas9pd6vPzBlj4Iw7u7KuhErOcjWxZS1EQEyo9FJTGMJS1sNwWRyPlYutfzO9krEFzjhiJ3N2IQyS0fwIFRRtatRzB3hXeJc+usUuCb1KSc/48lYlxYNMTj39BC+B5Wqbx02lSEPJ3erc0qzrkNcB/uJ2546pHrXcKtk7p4uBalsL62jnAMAZgzfT/MrjN0p8iBWWYBsSTFgbqLwHibJS6p6Pg8CtAoE0ydZEtQLhSUNIYjJ09jqJRbKmsLWu3/pOpLAvcJBr5rRgA+5lpO6PVK6i30sifz5aDn6aUoIo7Hbf58lDXU+GXjfMSY4QbLmZNHMnEXCxcIg8wDIVhzrGdl0Z702dKOzKLInWI9nBekqhFLSFVmU1jRxChOtqMs9N6yGFFdj7wH3kTzYijzdsb+EG4MNWuIROkoTHB9fZXqhd4pq48ffyKmQFE0W+cfdwj+DFqTUFQHwpoj3yobFKaUyOsWGL2DSaXbMGNH39EuylYjH21n3F532YY2N3uwWntKFuxGuffHmSjYhvd+08mRTAQMBj5prn9AboLQEhF5XstQIrrgGfQ0FhECffiHOLAfu6Y/+8RzQU9S4SzSXhg5XFK4FQtTj0nRDWqexGOHQnez3sFvNGREBJVvXXddbHJAg5cH+AvNOZDmSanMmNPw2SJzI5/U9mF7JH0AokXd5VNqTN5Adtoc8NTLYziuV3lGjixKyYd+V603bVY2gyiU9t2jstgdXJsf3hCp8nbo/Swod0KoOP8GdZOT8qjDO0crOrKmB8txam6jzJiSYC33ZeuZNW2So0rglOCCL25aGnghbZOWvNfmF7CBho4X7RGSqxrUN4kFIiRhnf5u/n6k2Dy9YepKAZovVMj5ZxdnEufW24G3edVQ57UE6aOUbuQtQnw8Oieb4OfjcMspWLTTOwbZOr6JvQYJIMGGbtffMkR4AmtrG60DoPUEizHpmye/J5/8W8ActHemZswOZyVOzeMABkveZ8Em+RdSV2niMG0SArsg5of82vu5y5K5RhVTpZqajy0h5sw2C/47+pcWAe5QAr+RmT5gHo2cWT3XahqjsNYNYQ2Fq1cEEK5+WcY40GY18iFD5aJOjiXJihHj7EAeAqL3aFPsXXA/JDTkLEqUAw0dF9sBvVIZSFCKBMoy8F6NBvFYL16V3GjXnswzEELdGlaOorGeLq0dJtnYl4u7Y/CSe9Kb8Q7YzicLL7AoSRw+Ib7O2DAhxZ1MSTzz56tNC2NHtb4LiRZtFh3sjWsJQs/D48aLqkUBf1FJPWkHqoVtgBODP46Hn3HuTHV9PViDe0xUr3T1Z71spCduceRN/LO1ykADKLNJ2RQ4MZccjJMOrTDEu2aiyQNYSosC8+4iAwKteEPY9RRvq5lX5jF8BsjDPKgqluco4H6Hlm/4i4a09voiAa++5YUWWjMbP/AeeOcajiwraM9xHF9uNcLljxKLdF1w/zqXHdMdZ/uQsdLp6PEgYcWI5+mL9CC2ZfT3LCcP9ksyK6c9vmZj7M4yfigZyebxyhrQyX8S523j5yCXwsOqG0wV3inP+hMqlCxPQ93fymGrPlO80l3pu1dyK1IT3EKN6/KlFM/k2el6HgBDx18/o7d9Eal0EdmDGF0BH3sfoiwTcf5RLEkWph04=