Câu chuyện về một Nam tước đoạt và tín đồ hầu nam cạnh bên ngài, bối cảnh truyện vào vào đầu thế kỷ 18. 

Note: Truyện edit cùng với sự chấp nhận của tác giả, bên cạnh đó là vàng tặng, yêu cầu mọi người vui miệng không sở hữu truyện đi post vị trí khác, không đưa ver cũng giống như share word tràn ngập ở bất cứ nơi nào. 

*

Chính Văn

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5
Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10
Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15
Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20
Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25
Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30
Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35
Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40
Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45
Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50
Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55
Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60
Chương 61Chương 62Chương 63Chương 64Chương 65
Chương 66Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70

Phiên Ngoại

Chương 71Chương 72Chương 73Chương 74Chương 75
Chương 76Chương 77Chương 78Chương 79Chương 80
Chương 81Chương 82 Chương 83

 Lưu ý của Băng (cũng dựa theo xem xét của tác giả): Truyện gồm tình máu không hợp với luân lý thông thường. Tiền tài danh vọng, cùng cả mong muốn được báo oán khiến nhân vật dụng có một số trong những hành vi mang tính ích kỷ cùng vụ lợi. Tuy thế mọi fan phải hiểu được rằng trong thôn hội phân cấp cho ấy, sống nhân từ chân hóa học thì sẽ không cách nào đạt được hạnh phúc của mình, sẽ luôn bị số đông khác tàn khốc chà đạp, nhất là so với những con người không được xóm hội nâng niu ưu đãi bởi vì xuất thân hay hiệ tượng của họ.