Tác giả: Công Tử trung bình HoanEdit + Beta bởi: HaeHyuk8693 aka NY~ taothaotruyen.vnBeta: firephoenix QT: hanguyet2012Tính trạng bạn dạng gốc: HoànTình trạng edit: Hoàn 1.3.2017 no betaThuộc tính: hiện tại đại, chủng điền, sinh tử, si tình thụ, ôn nhu công x nhân thê-hồ ly thụ, huyền nhuyễn, những couple. Nhân vật chính: Cao quá Tử x Kỳ tiểu NguyênĐộ dài:  83 + 1PNHình ảnh: Haryuk08

*

GIỚI THIỆU

Đây là cậu chuyện giữa bộ đội đặc chủng Trung úy Cao quá Tử cùng tiểu binh chuyên trách nhà bếp Kỳ tiểu Nguyên đang xuất ngũ…

Kỳ tiểu Nguyên thầm mến Cao quá Tử bố năm, sau cuối trước thời điểm xuất ngũ đã sử dụng một chai rượu ngũ lương chuốc say người ta, thành công bị đánh một pháo. Nhờ vậy mà lại bánh bao chạy đến, thân phụ tìm tới cửa…

Chân thành cảm ơn bạn Thanh đã review cho mình cỗ này~

PASS XIN VÀO ĐÂY –> ĐAM MỸ 

Chương trét đỏ là tất cả sôi giết + sôi chay nha những thím! ^^

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 – CHƯƠNG 2 – CHƯƠNG 3 – CHƯƠNG 4 – CHƯƠNG 5 CHƯƠNG 6 – CHƯƠNG 7 – CHƯƠNG 8 – CHƯƠNG 9 – CHƯƠNG 10 CHƯƠNG 11 – CHƯƠNG 12 – CHƯƠNG 13 – CHƯƠNG 14 – CHƯƠNG 15 CHƯƠNG 16 – CHƯƠNG 17 – CHƯƠNG 18 – CHƯƠNG 19 – CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21 – CHƯƠNG 22 – CHƯƠNG 23 – CHƯƠNG 24 – CHƯƠNG 25CHƯƠNG 26 – CHƯƠNG 27 – CHƯƠNG 28 – CHƯƠNG 29 – CHƯƠNG 30CHƯƠNG 31 – CHƯƠNG 32 – CHƯƠNG 33 – CHƯƠNG 34 – CHƯƠNG 35CHƯƠNG 36 – CHƯƠNG 37 – CHƯƠNG 38 – CHƯƠNG 39 – CHƯƠNG 40

CHƯƠNG 41 – CHƯƠNG 42 – CHƯƠNG 43 – CHƯƠNG 44 – CHƯƠNG 45CHƯƠNG 46 – CHƯƠNG 47 – CHƯƠNG 48 – CHƯƠNG 49 – CHƯƠNG 50CHƯƠNG 51 – CHƯƠNG 52 – CHƯƠNG 53 – CHƯƠNG 54 – CHƯƠNG 55CHƯƠNG 56 – CHƯƠNG 57 – CHƯƠNG 58 – CHƯƠNG 59 – CHƯƠNG 60

CHƯƠNG 61 – CHƯƠNG 62 – CHƯƠNG 63 – CHƯƠNG 64 – CHƯƠNG 65CHƯƠNG 66 – CHƯƠNG 67 – CHƯƠNG 68 – CHƯƠNG 69 – CHƯƠNG 70CHƯƠNG 71 – CHƯƠNG 72 – CHƯƠNG 73 – CHƯƠNG 74 – CHƯƠNG 75CHƯƠNG 76 – CHƯƠNG 77 – CHƯƠNG 78 – CHƯƠNG 79 – CHƯƠNG 80CHƯƠNG 81 – CHƯƠNG 82 – CHƯƠNG 83