Chelsea nghe mà ngạc nhiên, trong mắt có vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lần đầu tiên cô gọi hắn là ‘anh yêu’ nha, xem ra hắn để Philo vô ở là làm đúng rồi.Vội vàng ân cần cầm chén thịt cắt nhỏ cho cô, rồi cầm một miếng đút cho cô ăn, Mộ Sa mỉm cười nuốt xuống, rồi bánh ít đi bánh quy lại cầm một miếng đút lại cho Chelsea.Philo nhìn hai người ngọt ngào thân mật đút nhau ăn, ghen tị không dứt, không còn để tâm thưởng thức mùi vị, ăn nhanh vài miếng liền nói ăn no rồi, tránh về phòng.Mộ Sa thấy y đi rồi, chẳng còn tâm tình ra vẻ ân ái gì nữa, cầm chén đứng lên ngồi ở chỗ cách xa hắn nhất, cũng chả thèm nhìn hắn, cúi đầu ăn cơm.Chelsea thấy cô đột nhiên trở lạnh như băng, bấy giờ mới kịp phản ứng, hoá ra vừa rồi cô vì chọc tức Philo mới cố ý thân thiết với hắn, hắn còn tưởng cô vì sợ hắn bị cướp đi mới nồng nhiệt thế kia, báo hại hắn mừng hụt cả buổi.Không khỏi oán hận trừng cô, Mộ Sa mặc kệ hắn có trừng cô hay không, cứ cắm cúi ăn, trong lòng còn tính toán đêm nay trừng trị hắn ra sao.Một lát sau hai người cũng ăn xong, Chelsea thu dọn xong, thấy sắc trời tối đen, nghĩ sắp được ôm Mộ Sa mà lòng ngứa ngáy.


Bạn đang xem: Ông xã là thú nhân

eTp7xHPhnQWO/yTp8kF4UdM3wplqchO4PedLFTrBOOUzLtfW/WOtVdTrHe1Yy+z9MDl4AkLLyHDAd5Qvy37CYg7CY38+ngm9XP7GLfXE2zxtZdFPU+aeZ0oNv3qwOv0xZh3IJRZoDIFNK9iMXAddJNJTAbLaAd8rbiXKCMYnMwfvkzUlRzIk4KABj3B7HtyKFrYe0NoswzV415dCAqFwBxaSNFWU/oRNMaBxBoxp8ZMtJk/+XPkwHsirgPuw7N/A8tYSSti38Cs6PockKkN+n3wA90J+fPba7rgybNQmwQZXkTT5j5xcd4dqWkKTRQjZK1olGIju76oXUo42Vqh4EaXGNq8OW29NAdSLny3QuuPyTcnEkmCLCdaTMvUgh7GQtyxT23GgCie+x6s1yHK63HMPu7g3D+B5Yqr1YkMof8Kj0Po5F9foRZGvMjBkmY4w21iJb6gOcX8OJkIYiMBNrTKIr6IPHkkFgCp9kSDwM2cleZdPGtszKFSD10VMdep4OhCQZG7mWAvnU7BWaX+F6iOncnGdMRMUh7fvf3tBLDK39JuqfBw2lBtCz8YMpYtl2JHlB7o0ahRCnHuQMwAxdX+DhQLdotWInERKNU7egXamzsxzLXlFqyTNCf71FQIO39CPkRM5rtoM4InMQ21FGEefKG0Oen9TvlQ5fY0jNxbXX7jpO7TX9Y/pzBDSQcF6Ox/xN3C1bjpPgvF0oePvaAToJOvALz79TGtvuL6ZI043XXMwFB9DnAxAvMluULFCLjm+VWk/sj5g38wwNXP/EFfgA6Co/UucT7pa3tKjChOVr4x+yG7UWKrrrQew2rwaz5Q/NWUlqjIKeEiSeMlJAvoYItfRDpY+r3ecByTTHq+UzSQb0v5W7Ox1pKuD7l10bTdrWvDnucpH9gIbIDVoWAU4uga1sCJUk3zce1D2do0hVuL1QZokc4Q0rmR8mbm7dkovPuTFgk+T1Iyqn9KT+qbgxx3O6c3G9+wc/ZmArQgosJZOMeQg7yt8/ElagIZlSzmXjA5XGErg7KegB/dEvHWxGdXXnfD+U5lxkBKHv5hg3YTxb0Qk5fv+CvNAEzMj7215tzWIVrZAn9Zt61Iq0M/7IDXOindaeYz5dIG1rtByTmMWhURoxly0ZNWPrBlWLZztgq/u06WivOSavl04imw56b4dWMFENFMsNkDPJuUyLqPcgyFhGXvBPFHqKgUrBCtVD310oCcyV6V4oCLi+fJBTwAHsIHAniRH87jR5wJvLpm09CV/V/2HMCGTxxEv2kryy60UB/4fO3FULhyON7VbJhKMF4Jqpy9pvfm590hjK17aNtft0QTtTQAst2MkmFJWMjTdwbZBr6NFUYJWsKIWqTYe38qPhY/B2wHru9tHM/Pidq3ZC2tEsh3Bl8yWUNQ0Gl/xc+IIXaPa+8DlSQvVgTqW1cA=
eTp7xHNXdXjy9XPnv2BM7JC3GJImc5dinKz6fO/BP05a9Jl1TGGwlKvxiXavZmqzXb+qXdJ5Es3FeHf1wvhZq0UDm7w1lVqzVatAduoYi9iX7KliU+aeZ8NXtZLl3gIxZynIKUXA1CmaZdxNjMbw95xXwG2+wZJj+/em3IknN62uRbAyD7Bd8fUBkHB7DJ/GvffJX9fPs4TLF1aUYmU+RJTrIxjft6FmUW0/DE2mi1y8wrB2yHQ/TI74nOun45XmWZ3G1Z+y9Tv763Kr99o5kfRb7+9m+m0pDWU8t09jb6Zwjjuqxh+VydcEXmCDhEWNNHg12dIsDF/Ki2E5AHWh8OPYGQTJQjAIA4EeTF0DP/kRl2QXks9yK9hCO/UoDmMB2rmdO7BI7HPxjylM13G629hXb35nW+PD8OnxQFLhf2Fb9/FBwi2mSX4iP7n+XIvTFU4A9FmB66QSydAeSZtZXDKBBGcAUAIHiWXZWY9guj0DvNAHmKM5ZRzt2MyT+ueb+lgfHXD7WB7znDeldXDXFeu7fTusmtwW2PLlN9sz8rQsB5XizN33QNRGAl3ppUqyJhl+8rVticvsFXdz5OP9Omg5BQOaCKbbSb4NJQxoP6khL54/0C/lWYCtnEOy1+X6HifPRO05ntPvKgZWiGum2sgE1WTool1JA1Bw8fUINxnZp0t6rwGF/92tMfdG2iwyq9LxO/nvX6VvgrR1ETLnZExf8fzANRzsiSoiEMldbAZ5XPpIKAgLyAvJZxhoF/nvTP3nVWw/sjYhl2Ny5vbl0SjWgztYHpjV2MNfxNKlLRjRenA51HhHzTG67xH+xIsaaUJgcMCUrRDpp+ISOksxBv1fdtD6pBVwq1WF/SiQFI2NHWVc2f5W6LiRRQXStUO5Lm9q92RoIjmGL8uTu8GLshk18w8TdmdUiXzdR1f2bCZPkK+hQhNcTdw0r2R9p6O7bMrtseeIzEtSA0g7BCEcJi/3JMRGcxzK+7gY35lG9Gs0ujmdOqV05Cts/En1eSS/DHc53tuvFAf9Zd+FB7AADq2xGdGe2X8tAVso3BaHvrZ63YHWZYM65eHcGxxOXzmSbTJlvaYdx5WPGC0/lw020Vxvjw==


Xem thêm: Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị (Full), Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

BjBshz7QlMRfMp59/+XsGVFP8dc6aDGx0qAZtHta2KHQ8nocqSCzd88PSKDVs9/nMDLXdBOR0IPJMNigFwQX6QImsfbgURP4VrbI7CeAEbNoLXEahyLTJFaE5UtgY7O7tUsVZ1EmhfxoK5/BQo4lAdIUTxW0zpJ/cqyyLYVzPK2iCP4hoeEG7xFI3FVRfl/Gp2Md0NUs3Xsknx2QYns+A9dG//sCvWCymsOyDcQ9fsknk0gx2iovEZ/6wvv68kkyrTkRSnx+W7uhRrZqrNm0j6JY1P8o0CxnmhX/rRtCTlQZw1YmCGcOC9gEXkKTSwzZIng+2tyqT3uYjjN7X2m3QWbGLq8NQGMbgxrxTZzRezqemouD8cx/hB9JPfUohzkKX6PIhsAS0J6zyGavDndZC3WJIW0uQaLUMTEMyMkyLURxvSS/jCdnmBL7fLk/k2x5mGCJb6hAAmpQxZ4ebpGYVTKJjbLCHub9ALC9jcYsFGxZrFEGWXtX4lLEn8YXYCssbrzgP3k1DVPtFU+AdTebuCa9OG+qMRMX1Lpv5bfpsu9uG920NBalAYJiAl3x8Dm/b5OtsG8jLV/vUtcDcAcUtLP/S02VL6yVnA9Ece8NzWhePV/nmPWtF4+tnX+11/b7HifDXqpqHACdqAMeP60LF4bgKuKVi9KVvv3BfYwJIFEzCu+4YYQa/oOiYlsc+twyPCIw7jhggjpoCy61q6bjqde0sOYB+FA2AjjjwJ/QfQ91COBqPvgKyAhAve90F+VIlLOplKFVfb0tcqb6cHPxEFfeFqC/X4acVZhAFIvhhsHRe1Q+kyzCFrSjp7YlxJEaaUIiNyRrqBMocLrROkST0rQM46nhrl0+oVWF63zTDATXDqESm2ufsmbfFQpayVY2tYpt/mqp2mUSbMgaw+LFnks974rNlSVUl17HoB64415Nn6+m7FPHEU00BhQnhXL1f4vk+WRTAUpSHkk7BQEcYW1iXOdbcw1oZfZUb+CWoAgwPu9PNuh08QlkPxARnC0Sx3c33tqTFAlXMERhrH5OHeU7yo0K0/m2/lDLChxGa1/XUJRf/+7SAyfcGz4ASH9toiFq63vFGtSfbyckmH7rCLdg4nSanFVAmor5ewjurC87HepNnohuxkE9GNjBs1ZUiRCgZlVFo3+r+6cX5Er4wzH4BkPcjoWHtVLhrJ1AvQW6tG5vEcWcO2sOaBZHfXN6Xg2YC3GXc+ZMdynjX8EwdmiKXeqXHNvmbiR8cyIK4c/14C4u7uQAdzxW/5cHype1FkW/hwJ927AV1OVJZpXVMjpZyZLOueG2pznLZLft8eqwfgbMv43HMgDtQaf1drvXEMXhZpkPTSyMNzmDyRiDPDjPr9DG38u7iI9rLYE+bZijyvPjWuOV9KNYvUs+QdDeTlV3MrV+fEyVA61bE7x/vRee0SuBm95MIVL5D20s9mwL8vcFgFTpfPL31Vy4ev/MXD/8hE3aY3BO7FMz1Q9Fs6mT1nnPifJp7aRTuSghVxJu4R6BNoozGsOUOceibVD3wnJiniGosGVDrvo+8XJvZwvJDpd4z+4A1MneMMmMl87yzq1dmZVTl6MUK4R7AgLQqzLeUMwnxnaFa2LXrMpNpwrAebksqqZyGCKc9L38Q6IzicBhrd+NXQFJ8hPwGFt2/wgOpW76uo+YQhB49HLkqBZlSuHqXCSrtf4bOAlrx9WNjsmhm5A1Fs9lCwMV6q6in2eeWFcG33vBCVt4+BeBLpRJx1KUMR33dtSx0gwuyXmzREZfcMDi/Kt3RTEle3KyW/QIZJTo54iAzugWliV905b8BY//KNMb+rK2LUr++87UgfKnmbnfHiLhB8QQqqL79pf8FyPFPd/890GqwoiiAJxHQNE87Kc8zjFJon3+F+MS8+0R/8Y8tvQsvptio88xssI4R3mcfT3bSoF/79UIcjxhcwh04PBNJQA632c8jVf18kS527mGyq1qe/ZlF6j+nLIuSMqqCxVWrGI912rYJSE0mHpu99JLx4TCMrqZ/IxFEemjekYty8Ruzw4mKEreqvXTOMN3lRtDGYnsz8UJj9zJanrkwUA4iYOAqF1ZvLytXn4e3vGFiuTsO1xxaZMy6D/AEnWMbBJIdYcJ7CrlAzRD7yKYtsP1WNJ3+WsESMd8g5pCW8nkXMPoG48bZAApUVfMewwLXry67vsPYhFo3cj68SHHjVt+QRVlX7FxPsZ+1VtH/ZBwTYqlNvZK0r7IpYMd3b9OYaJG+A4qfT3ZUnznOeFrRizg+TcOZOU6uMJ0AmTPXNVFjpyO/1qJIKZC9Vy8CHrIe/2Pg8UUWB/GOoqKLOVIbYVb5GsTafLMMPc0b0zDQ7qeC0zvyVn2TYgBJfSE1RfTnS4X5GO7HEKeg2ExjFT8RbBoecSk9SDNgkYG5NzUxSyHCG/CLqMCPewF1kfFRvW0UytYVA6TentzOPIViTNqkVW+hxrgYgTTNMVzDkoTZkxjheIjY0C3WDr7KxGQP3GjKAcDP2uIhYubFYRAlRIu88Ro7/LFC96jQbO3S0RY5AfhCjZTh4tMssHZqaAQbia7pBGWm2dhSLLWibgC48T3ZFRTvx/dInceMJH6C9xiJ8uZagoveDUVR4ncANN35Fhfh9Wod0MQRAGV/9PamFrcVsASUxr/4IZiGcIf4pTH5BMrGSuI3++vCqwDuOkgvN/RaEp9u9wU0a7la9oI7KDi69eu2EDgELKxYO0X0aDkex6O6yTWn0X/Wf3mcjMv+DQM4foDCrw6rhEgeBfQvEulrt4iUiTcVatyTOP7KhfZhs5Q+HoVP5MkB65sXCqBrYFW5unJ49CchZOBILaMcPh7HoahwQK8xlOG3TcB0RCFU+qwn+T+N5SdfmVP+oSqRJI3kDb4uCdjnx4xI6fmbSHucjUjANpISgzd0wGLZZXs5BJ14eGNzgyKCqcGQN4UG0nSuTf+GdaO/lSqyPC1LRLokPuMbpvNPoIys8iJJhbLh3w/i3Si+hY6ipWv0S5IwrPFdFJsfXw6KzPM8mz+/9y8Afy3Gzq9+IWeg1tiyXEATaFqduEM6+uAU7nB3PcYag2YELfMUSZgzEL+cgw=