CHƯƠNG 1033: coi RA CÁC NGƯỜI CŨNG KHÔNG GIÀU LẮM"Tú Tú? Cậu cũng tới xem hòa nhạc à? Đúng là trùng thích hợp nhỉ!" hứa Bích Hoài cũng ngạc nhiên, mỉm cười quan sát Trịnh Tú Tú trước mặt.Khi lên cấp ba, hẹn Bích Hoài siêu thân cùng với Trịnh Tú Tú, hai bạn là bạn cùng bàn suốt tía năm, gần như làm gì cũng có nhau.Nhưng sau khoản thời gian lên đại học, mọi cá nhân tới một thành phố khác cần cũng dần dần xa cách. Sau thời điểm Trịnh Tú Tú lên đh vẫn chưa từng trở lại Hồng Thành. Cũng chính vì Hứa Bích Hoài mang Lâm Thanh Diện, mấy năm qua cũng không muốn gặp mặt lại bạn làm việc cũ của mình.Cho yêu cầu tính ra, nhì người đàn họ đã rất nhiều năm không gặp gỡ mặt rồi.Hứa Bích Hoài vô cùng xúc động, gồm thể gặp được bạn tốt năm đó ở đây, cũng xem như là duyên phận.Trịnh Tú Tú cũng thổn thức, chẳng qua trong mắt cô ấy có phần lo lắng nói: "Tớ không tới xem hòa nhạc, tớ chỉ tới đây đi dạo thôi. Chính vì tớ không tồn tại vé yêu cầu chỉ hoàn toàn có thể đứng kế bên xem."Hứa Bích Hoài nghe Trịnh Tú Tú nói vậy bèn nói: "Hay cậu vào chung với lũ mình đi. Đúng lúc bọn họ nhiều năm ko gặp, lần này gặp mặt, độc nhất định bắt buộc ôn chuyện với cậu new được."Trịnh Tú Tú vội không đồng ý nói: "Không cần, không đề nghị đâu. Các cậu khó khăn lắm new lấy được vé xem hòa nhạc này, ví như tớ vào, những cậu lại ko vào được."Hứa Bích Hoài mỉm cười nói: "Không sao đâu."Sau đó cô xoay đầu sang nhìn Lâm Thanh Diện hỏi: "Dẫn thêm một tín đồ vào trong cũng không vấn đề gì chứ?"Lâm Thanh Diện mỉm cười cợt trả lời: "Chắc chẳng sao đâu. Hôm nay, thời điểm anh bắt đầu tới, quản lý khách sạn bao gồm cho anh số điện thoại của phía tổ chức hòa nhạc, bảo anh bao gồm gì cứ điện thoại tư vấn qua đó. Lát nữa anh gọi điện thoại cảm ứng xong, chắc chắn là có thể vào đấy."


Bạn đang xem: Rể quý trời cho - chương 1033

DbmyQiyVtyeZOTXp2e0P0dnUHBbwrYIjyCaCf/nBMOyfutFQZqmr00NArFzyuCezfCvScJwKPQwUp9dh4n7DckHCQ3800jYbn7OBmCcAxXQmSXsahgbQKAKfZYTl3gITbqjKYVnFxSTdMd7VFzvscQe/T7459HGxOhnKCIs7NhwhFqwkFX7ZAP7ARxqu1dyyFqxTpHpVV3tv1xPYwy7r6ZkI/9kDU2CyMbN2Ts91ZVF9vaZxxiS8hACvgOQ0dzaSXJ3H4cv+XfMYMXQtbQtwFyY5IUJmfPbSp/p14wjpK5MVl3MmCVlDeNtR0xi8g0WRhQn+l5KmbXhXijN13/Jk4+yFmc3PDi4EDMlKUNXX8qBdFR0E3IR0K8xVfLmqVEPe2qOAhOHTH288FfWjRXzyXqFBYjkkR2MAf+S50YGn5QajNjutTfAlTJ3jn2z+XCWgfowGsxGkwOrHdJlWxkaeW9FAASgPWcPWVn422IUovfzc1ElPGtsha03W2srWuO259McF/q31vsNnxhFdOzJ4fC/1KT2xNxFYlxcnMX+n97vP3ZztKAC/zwesw4GJa+e3bzxUGjr2zRGhQXzfsXkkPCksxNdcpzZeE5nPZwzYxoswwZ4ydF111lzRTvCtNCL831n/7Dr4RhhPplQUjjZbTMRWlD16YNOc+Rk8X4zHeRMWIKRmoFdYJiKiyyvGD9IylnBiPLFtjW91Cy+fvKquJY2QCfHAh2yUliIiFWudLwC4kz2r8RmCUt6BcgPhjARAzVdIGzqz6Cf31C/hvek5hcwzCmFwo5acTQub35XhLzlZ4Z+xT5fPV/YUZRu/hx7IC5YkcGbk1S6n60lToaXeh/q8sXpgCaTdedpZUmA13QIW2Mfcm3eMGOzfUquD7l1KZzfHCC2p7Ucd18pSYz5KQvxwzhmXv8Aak70yF4T2ViZY0LO3WN3Z7pJm7buF320saItQAEZdywMcrYGjn8W08e44ehcPNAdKbB0BPEDEb4so83WcnHF09St+/A4RhIZxSzSXjEBAXIsuIwoiEbJNWrE4ZP5fBgP49xhcwp7djll83aP0ZQoXBi0TnP8cAG9toiFq62GEW8+axfTflBPOIu3iyDXZkFVBpIq+P5k89OW4Byub/EsmskA9Ge6PoxluLYag9gc8MGKttPvWC494Wf050xVcjUgdd/h5rIxkr/i0tGHZQl5hluEUqcq10uNfdFNUFX3PeGrWrodxUiL0cKlem08HPsBEJ0p8VCjL6MO4YlYN8+SyJXTMm09TiRhnWJE6n+G0cDkWcHFQLhyOK/wXjXQNFGG1Qf1Lpgrwo0XeiEuPox4VXthKXOZYxzkFVAdaZpSkGLZAO3jARkObxHGbrncZAVYD2Js+ai7iGktiGY8w1f3TKXqPshvjmA3RHnREx1O88JoiWaPaUIMq3gkaBsON2plGIVPXDCp4WhzYtjWimJUgBDxyzQkyqa8RG3FffUEV5JVS4xnuDNZK7wZPtadJEgvGfYF54eFvFLk7NdjYZo4RCwiYcVD4Wpyjlvu9VGKo9YXQ9KZS5HSMgQeHUXGtzKnkMUdF8M8oBIBSFSXGZAHFGrdN6lSCr5Z6XdEVGE5f2TiaPu0L+xTLMLfBLKMqqq3eevdy9A+MkQ8pztfMapDcXAmIPfhGjFotpq12mzqpuIhZm3649G3tS9jS1K+k8HN6tf4bLS5xfsjFG5OZIJJ9uxPIzAMTTmap2DOE3IOL1roZZZQsHEJ5C4apnFTcakAt8TWt0RLWOsg8FHoN5QmIKWg5dtL3Ok9RjDXcrIitswFaDqtYloosiIAPTMH5KMwc+qeUI8m7udAaBWO1y+IA6Go5vpAxKjg+egwa1vsbqEQH94B5Ogd+q9IP7RiWf/O+HXmRCW+3lbgEOqxfVJTvI7oq/sC3Iwk6URU+T3mC/e5YCdXfnQzJDTDL5UZ9qH01Ck150umnaLSbDQ330j9cN6NqfvHHnQJPPfHswYSjQ7sHeKpzmCLOn2HhdzQjWqWF2YTCELI0sIvuWj06K1+PD4opekO88d9FQlpDNWf2ldqW1yE7Al76gZRLuRA8AF9wzVEPMAwbpnIo7XVW0S0jNYU5urFkaZA7B6yDGd7Xuf4dIYAsRrDoob1G4MHoSWdoDaD4gH0ZSMbKwgGw9lqy8wpEkSWq1s8mWFfT8nQkWfvmZLgoMBQ6hjVy+nMsItu0UVc2ebiS5kmifg/nik1wWpAlrDHFDzvX8JHcE3jf+3dXG8yd6dk8U3zhd6Wqk8tPaTSI/xcmWxXZxzGfQH4nTtXQvhElctScc8fb+pwM86eWX4sAGR46vMaVOL0Az/1m5G8Te7uPN8eRt40cI2DQC42X5V6+ASZAvxeRm1lcTy5Qp3mZBZ7dwH8Tl/nrAm2wtIX96SxeFtEro3SFnwg6CidT/dPXuKcD1kf/RvkeEun7Ve39hbqlWiYVrpi23iEWTbdhWkXe+V64rMpeYXHsVl9xZhL2AW7wuIUprdFLnviu4iWMZk0UyTddwBIf7AWiEV8HRaoBlfvD6j3a6VVA0zZTgcgHsWsM6+dT3+c0eLLOkMnyT/rUqF7ewd90apsKpvbdA1UGx9mJrm3rfNBVagyEM675rxl/WvWBrQxbh9PmOUo3T3dHQn5rkkc/lEKJMOo+M+atlsLSef0pEGWoQj1S32f93qB3HiZu9HILiQ99vscF0a1sMfnZuONCIUM5cQ5iab7kFP6YAgtOgt9hu/CR60X4Wermdy9utigu+yhNAH3u4N6Lfh6Z/sndrJdtsf4dm3UrTOv7hoPZIkRKsPV6ot0YB617XAsBeDhQJzCvNpnbzT7U9G7ZJPHW28W9k7d0hMhhUuS87PNTsB4eBa+vdZBT+/JMqMdXux3qC3W7H1f6051IPP6jZ2h8KBK+SNhJBULbe9lKGplDdJimgTbDzc1STDULCFNsMFHe+jfilgot5pV6OUchILZjHBwxOqwirYV6B5lc0l+GBQQajHSt+hcMxHZeMuWrJB4AOgZBZTJoLfIFJGn+yW3n1BD5H9lDVR/INiJ1nSeCFrGtOOVES6hW1LuJVa0vpkPbvuJXKejl1q9jeVBGDcN+7KWK27amkbEC/gpcxBuk1A3ze6zbuFqms7Mlkj1JRIFwISXVbVC8D/vvOEMmLTma4+RtCcytwLRV32PytQsJTGvptSTq7mCxPO8CifYoPxVUnjeWXVsCod0Pp/EiakBDNw1StzaPIKLiFkPNmd9wxGC39jLeRykqjLOM+Arsn6IWM9QhaH7IFZo8n6mDeXLzcMLhwc24hL55Iz6XXFBegvFluELU8iocyqYgrcv/F/omIDXYId8FGHiQ8ozvkd9JbZK23+kL74EtUFt+fZuIyAxhIANE7XkN6kufXEfA//rnG+05Ql/+Xyma4clJPN69qslcbeyUYkD667ybprJHxZb4yTVCO/apI/Wh0kX8Ykw7FJLeH8Ui3tVkHBQ00KkyZ0v//H9hXleiRZaH99mlJjxtUeT66U2EgwKWanoWcGFteFynaOjrrt/wmDuXrRpFl3zEBNiDXGrybVCGDMgmrhQP+AFHgBk38BCfcuGsVK14DolzCvW0OdJMM2WLNozQPvPlcHiRTfwv9SMkG7HQI4NeIVecVqOf32TOjKIdTNUaeZgyH7zQ1rgO+VQXHktnSIBeKSPa8mJUbeCw9mq1pX0CZPv6KaprDLqNAwNXPF0EM8jWuM1fMp0=
DTlgyyPSM1TV4cCgsc4P093UJJ8rbpoj+K7YbR2Pc/szOpn5PLts1U8iq2BXYGbbf52xrdLu4gwVkcFhwve6aFfCTdT7i1q2VR0Nom8JynUmY3U9jWAFmUvMcIMDqnJrRuuBZNe8yzPRZdxNjczzsMhcwGy82ZJjeyQp3MLB5I+1tflmDDiGdPhJHSttydyXoNXS0H1+tLRm2FjEw71/WstK5ReG+GPvxjtLrRY9ROsmKgF3hyF9UMYAEGhuUcKSU53H59H+XnpgCDomjsM5l/SaIoOyMDR46PVmuVShp9uOSnrn8T2DO9EEeszqSgzZLlokOJXu4SNNcGc2XYph9+LaOB6DEH8PEI5UAp+KrrtynEYYO4R2K8wMMTTwdqyQlKou8rBI9m79w4kvCD/5fKKAZjkk7DbUt6rt2MkqnB+pNj6qavpnmSbsfKW261d5lA0DvPLUP2xckTPbxknWXtFKTHkU/YNMlWLZWohgo6nded5PMXn7a1LEeRQXYRkxbhMZHXf8H1PlnDaTdXB/R6Bu3m8d5FYMFWkVNjjlfWiBB9Li6c9aDni+IEQd/kz9fMz+U48/q8QKW3yQBAA/dV2Dn02LL62jmwMSyozCyWj0bw01M+0Gl8cvxmp4mqLnl3zUj/M5lX2N4UgaP6MLF4ZQeLlAdZLO/Et/ogrGK17J00hhoFHeWx9jtCfOQfnRRZOFljNgxVZthLRuESauHK+f/qWjKz76AgBrmrF3e06duXMwBB5DmRDAf1bEpnCTSubrG3IdpfNg+8wxMXPImY0pCqCPVx4HvhfaxzFhy+DRekIx1E5l2ve/7z3wJ18bhNgAk7klOmBrpQH+e0bS0/yeuLY57X3/eB1fUkow0Q9elEwTeL+EUbTYWwUTy3c2tK5zuSrhXxaGOkLIrS+H2R8iWcEYJCaVQSoS9FI3uEiS3vs0kVuE8pz1eRzmSDYho4vz+eCHgkQarYiukZoQMyC92xxdfFD4tu1U2LLmZwR8vJZaf7A1p4+3c9K0nWWyiuz3S1oQEkmnsF9WGzab8as4ghp9B77CU4IkkBcHbBd6mjGHPpHerLdTYz0XDz2SYHMnNP0GBtvCxfTq2RNpcJpgcrWF2PYarGm3P4G1rtI7Dc5eUYwmIqO1gguGqlddzk31w+RCgdJuouSAvlwCimJ6fmLckQVSKxuc+Q4bpba9/GVvCYvQlALAaB9JfXN6Xg2fTDPQdcReqWSg8LG6a6lfqwxEHNvcZiR69V4VblhI6s364KwHTrLAeJZPSMyi1Av8gwJ6lfO7pT8AJZXVMiZZgpLUHyz4744YfLf368igqkWPuY3HKgrjD+WvYuODkwxZeMsF3rkTaDrTHJl0kqzS/XUeUVBDKBslKAlkZkT3jjI1FDccpuFEUdV7A+GZsxrX5RowqqbPDUcoVZE+3gs4CTHEPm9G4JA/D20wXT/Qd+BNDA/zhqr32urrr0xmqv6Cokcbup7Bd6CmTskQsGhesL6I///ffSaJTWFi1cAqK5+Q0EeekM/ZOcUxE37uwueqUrkzVNPDBAz/P7/V40aqFZJyz+4A1GVKMoEs512x0iQHqWNf2amAcayDTEX1gFYYUNwn0DjddeuNhwFfq+457WzIqrbT9myTF3l82EEvSAwDbp6NZKsIafNGixN1RUncAnS9H1eYQyBl9G3kigG8C+HnXCG2+/r46aHqhMkE1cFM3NspvZqw7wMVTmaon2KDXBjiJlzLR477X6aLLpRd3BXfOpWtajb/nFkL4y96Cka8ttMjKWj4mLAuOt8D9bfH5cbroF0AW+lE3nKgC0m9G7XlCsT+tLlVzad4ueg4Be6xg3db9rp69oUq6+z+0ZyWjNzF/AaeOeysiwH4PH9HQNE86+k4hrOayLNXVGXAtTe04gfl+CGvqdPu2+48+o1wS5pD8qca6hJ1CQYIcwIoPcmgKX/Wx6621GAwwVDO9YVsPS0dNwfqdqTKfmaz3jBWWYQskdjONqY7OP7VgaA0mLu4vwgFZDVnY+Cvf4ENnrKh9UvAXcg8ltGg50zR5xVAZZBsujlFkLNIQYtHpNVG/dHqxg4xzgH4vxARF/5v8WPFRaIlYsTsOnRrLtg3yjd5BT0Ov1qHIWNcvvmlRFbJPUBC+NAJzOm2IAvZBs0pFsBoroCy5wbqGyNJFdtnWB9GqW7cHPvmz9rxfhDZRtYCArJTGHZxBA3QijHqw0mifhbnkko4GZsHpaLIANgc8dCIDvGFwLwOV07k/JBoU3nsOe0lT4KWqOL0LaB0WEUuXmTrRvdfcdKUvi6OC0Cm110/CDJ/s3IVUkrJ2x8l9CYVZagc7kz9+jSyqP2R1XVkM1fv4SOYDUAMHPQqBMWDXOjQgRHxlcNQqtLpztOey3jST7c8DDO7JxB8oWIMWizW5MZcnwgmDSdPVpJMfkTeF4g4hyxekvgdgEB3hf0PKWeOfzIl3jm6DmPgfwTesrhkjtHjzMBjiqTcqV24CG5f6R7NHlBczPQDMSWZYVAUxjdf0NPwG4o5+fTGC5niRLNUnemdvVPugmxrOsjGYKEA56lY+/T3cbJyZGJiwCmxe17ca57vhheRSfeUT/VEEhbISpfrfMoaKaFf8mEfYIK81W7aVe+PMVHgdB7FxLaorfbwckGUFXVqTluLS934cj3SeNkkWIZ3g+gyTEIQX+JR8ro8tkxF2Q==


Xem thêm: Màu Đỏ Tím Đang Trở Thành Trend, Ngại Gì Mà Không Thử Ngay 11 Kiểu Tóc

EZu9hW32nSeZehagcDlLBZAVy2hqYjGp0udaNyBAPeXQ+XwYs2fl2qzTAfcULmWgJGVdpZwKP4zAPJQkwb8XBpGLAHkzm5tjvKuBuq7aMHUmb/NAsO+ebMNXidGp2TO9/e9ipRgmJy8+/9HLFxv/sNJcQLhxgHaac21xUx+4JE5m6zAoAHGTPE+Vlb/g8x1camNTm9Esw3tvnxWQQHTNRJvrNkyYsKFnXWE/DNn8q731JkncVCl9UMknGii27MlTi9MISntP1yF88DZqLgvaTPPddBZpvT6mdGt1+6whgBpYlvp8KpAONViel9cHzEbKcoCj1Y7hsv6UmzwofSGsoqgl40zA7eNNFGLDBOrwyqBSlciD0UWgTRwMPxDigb+QmSxS5T/TE+ZnEDqvDdw60XzOd9rnQKLOouX3xsVmPM0rrcP4z4k1AstM9fGIYbMw20wH9FKB664MxZ4eSZtTRjKHjbP6VwIPIrk6jCDw8r97tpMHWW5R61ODy9aZtON4OhAUseP+mcgXFKzwijmbpCgW9yG5d0oahv2wY3r1s+0qSsG+Mzg2lB1Gw4WrYgT+P5AkyXgkagdgj6vAcKtk76guQk0+bikaqkYJKV7NjitZDd18ffwDhwb3urn7lEc6kfpOQeLaSdVLqBy1UXcNUMrnGyNJe39S6xk8fYwLNF/RuBo8ux/1Xg3vL+7PANt62Pe4tCqJizpvLCT5aRvnaALoI+zALhzsuz8iGMlSekBlSuCku1cBmkqfUrW0WbFqhVBmVVG36CbHwy//NbImTo9nDOgIkpGcdbpY3NKVg8leqcsUne0d8Pr77x73jZEaiowklrTk1T6nrAHc2ZubnbRZISB09n1/49xfXiifndaLlGq/G3DNEKLZFRvwr4n3emVs9yOp9GUGbMgaw+LFnksze9HRamsMGifZpB6+wUWMma8Wis3HFmDXeOuhHrtYuIv3UjbJzES03sBhIs9SIswwxwpHstUo9+63vEwFuev8/z6GnHA64Mi9c9OWhmWpiu3rT0BY98r640giB7/myqs3gjp9Cfe281BnkB4IbRd2lBaNYF5v5fRVQSbnDzKSc3MrvYQFBtvXxfXgzBNmUpXb3zXZGQ5eZ8S6foZ0ezf61K6DH4bnXam1ggYieBlOht07IeTl06LsH1U1/I65jSX4Bk/cjAz7pBu7bVUMf7jz2e0XOpHQkyDa81FA3KtYTf/WBJ4fcyeYroJzE2P0cGiH+Z5J3QOavJU04PmF+QJvOMOypPfw3eGOKs0ZlRR9lhXTKGO6lcQQdj9IZrldaS6wi5LPufL49yVLpzD3o0r7sYfB9wCdBP6kBeb3PhsLnxlWK4KGFwdDbnqIyRiPITjVtffMiQQAnU6+0Qmltxo5GTK4TzLYoOFE9ZS5sMvRtCY0DwrxdkhalzzX9AExPd+Ck2SGiNER/IooTXMQ/+SROenjXVTpeO/37ertr0zhU9yVNW9SOUynuAekrQRFnYuVU0NrC/iPESSGAiLEnRToe9SQf4iYkNnQ3wGibGDthbO2U5skvYaBob1w4twcLN10FH3o0uhVgGJvmBJvXIHw32yIdSbPVnX8ox+ZDUxzGpO12sHEGT+cPvuNhxtaq0JrrLkspPLU6WPF6Klv1xET21cZht7FCTxr87DR+4kj/ggPh2/6sQbCbZ1ivNogBZtdpWPpFLZzuvdTe4ujBhpiAVJUeFt9nZqwxUJbzwVq3HvWdVflF/NbyPbrVbzI6Qz7hkk7yZWtTCL/is1Q+dMzXs/En5JupruCSzEl+6EzXzXRCEGrswdcoTvXStH1SVlznmq3hRizajDOBA3i7d3bx6uoy+KJlXO7JXktrKLtf0kYGWeP71BEvgOwhFcl5YBIFfEe5C4+hpIxhGu2VErGlyxYt0pnohNh/ZBFqKPpD8h8CDifvGbPjsgmCUPK+pUzFEDZPH+Rih571SY8rfu+JsW+nDZan3SrtBnPnai2OOO1m0V3hgSXfaWQTyTcxkTLM/ttU0bhMUUaUCF3tCGXnjQ6LkvOFdgv14e85v1fsBMPlQQ61p07HMmroATdRcEIsjQuxwd2KvPasJsXs33SQPaffTPGq5Z5YEKeINg0Q21b3nMK9/Xc7t7xD/jqDTRG4CecOR9XEaD0onX9Bophg5peFYdRLAqpGwlrHDcpFgNGqFSfVDo/pxWyPZKgX4Pm9LJTKHE2QxH3gG9xP0aqfhjFhIEgGZas9zgOHDve4J3cD9OMIPJAU07k/JpkG3vctnf0RmRKiuMKZErDuMU6BoEWWnHEPi0dJflt04FJmYk/A7sHnzxdVUrI+wQl6CYTLOvjIFC65HoxYUPb0zUi5tc+4yOTr98MCtYkzovA859ZmxEwWiiRfq56yTBdzDnUD0e8F22wtIX96SxeFtEtJQmcH5PloKpA/RIkckTNXtw+pSS0kui0T0l3h3tzOO8Vky5qh1URfjj7sVGQuxYXwwRe6SOvgOxLaVP2DibdMN8VWp8R0PWyqjvTx4tVkFvqG19ryox49FlPIZcjlFz5CeQ/NEnhQ7yA2R9JvSIJqOdU+/XrM7LaFB53WLLWiRdTufg6Jw7ZUGNHzv+F29CJDR2xSxgaKQqD8mUeQpRcmzr/f7kNJxcn7ISS0aqerTh1xU2OGh+P10jrsySwdQxc4hggu+Wjj6aJlkUeC2GYUu0gulmpR0p9tnHczuUn43dH8KFTZpy+mlwulCvnc7hC7UOUg99Zu+qR80XgFKna2f5h/nyLKWKY4DOuJ0YzJE2F/lpJMYtsAGUDyTc0WLPbKhDWwZxFsNV6v90io8y1FWcs1bpP5muw45WQ0T7U8yk9wVq2Vsi9UlmrC1MurUosWYtK82qp10IneYVcpw2PtcgHNU85nHj8uDQq04xqJDqjxJB8KTDwDJlU5pjVnQpoE2oKkGIv+DXOio9YbjziXB/M+EkfI/b52A/sMP/h0vWxos50B1tyJrou44zRYUAS0bxSititjjyoO9XOx3Z6MurqULPKtZysZ3yM2/IFNmDwuzw1W6C3OZ7RJkRT/4jvzTmgAXvjbGeXHSpYnDlaHXWCphbWGnYcC/8ux6Ex2JEAHcN+7KWKqhd0nuFDG4mJRMQOVrBC32VUIwQyqRexmd6OX0CoUfFUZ9km6FZybH8mJTqawmS4sMxOBL2zA0HpCDbqjsZpmWxdMS+UMiKZZerHqxfwHmOd8ZVMvY8YL2vzdg/pwcyE1611PGM+1h3Lfn2HUy6TFeR117vjg7rEHN9kxYj4fZMgSmUyXNfDTvtN/NGxVoUcR4DjkPVaqkayEm5S1uHDdQzSuppNUG+NLS8DF/o+dH7TjQVLETAnOm8olnTJblN4EmaRlDCkCmHVfYGH6hehICfmJjoR5UxR2erMrbE48iciQkD+9aO7AhmI0rhm5Id3yjJVrR4/pv+anhqQBEYzaaFOvWxrjmb11sUv507YcCNrZ/BsmVWg8ZlAWHS6/L9qZq6gIGeiRZYsIlZ4rzkk8K80Qg4jaI1K03o2+bXUdNo9ve4IZ1NrSyjYrRqmWX0n6Dt1Q6sngV+XDFh015YiFZ1Ey8y2VG64B4eLMQ==