Rõ ràng cô biết bản thân mong mỏi nói gì.“ lan truyền Nhiễm, tự nhiên muốn uống rượu quá, đưa đến tôi đi, cứ nhằm tôi uống mang lại say.” Ưng hay Nguyệt gửi tay về phía cô.“ Uống không nhiều thôi, rượu này nồng độ cồn cao.” Bùi nhiễm Nhiễm nói.Cô gái còn lại nghe vậy mắt như phân phát sáng, “ Cao bao nhiêu?”“ Cô cứ test đi thì biết.” Bùi lây nhiễm Nhiễm gửi chai rượu đến Ưng hay Nguyệt rồi quay sống lưng đi.Ưng thường Nguyệt thấy Bùi nhiễm Nhiễm tránh đi, lập tức quay bạn nhìn lại sau lưng, về hướng căn phòng giành cho Đường Sóc!Cô cười tươi, bước nhanh về hướng căn phòng đó.Bùi lây nhiễm Nhiễm mừng rỡ về phòng, cô chú ý người bầy ông đã nằm sẵn trên giường, “ Rượu của anh ý là rượu bình thường chứ?”“ Là rượu.” Cảnh Thần Hạo đã gạt sẵn chăn ra chờ cô ở lên.“ Em không chơi với anh đâu đấy.” Bùi truyền nhiễm Nhiễm bước tới, cô lên giường, tắt đèn.Giờ thì cô cạnh tranh mà ngủ được, vừa ở xuống đang lọt vào vòng tay của anh.“ họ làm vậy bao gồm ổn không? dường như không hay mang đến lắm.” Cô thấy hơi ăn năn hận.“ bà xã yêu, chỉ cần ban đầu một cuộc tình new thì đang quên đi được chuyện cũ, không chỉ có vậy trước trên đây hai bạn cũng chẳng gồm gì.” Cảnh Thần Hạo giúc đầu vào cổ cô, “ Nếu sau thời điểm rượu say họ phát sinh......thì cũng chẳng trách ai được.”“ Đúng rồi, cũng giống như ai đó, uống say rồi thì cũng thảo nào được quầy bar nào cung cấp rượu cho anh đúng không.” Cô đúng là hối hận.Giờ đi tìm Ưng thường Nguyệt bảo cô ta trả lại chai rượu đến cô còn kịp không?“ vk yêu, anh......” Đại quái thú cạn lời, bởi vì chuyện đó đến giờ vẫn là 1 trong những câu đố ko lời giải.


Bạn đang xem: Sủng ái của bá thiếu

BDZhyztUT09aeimg/6KukApXHtc+aDGh0udUFTaPO62E8tjftSCnVdXBC6UYKCj78eS0sNLu4gwVm9opjPO6ZQKUwa32i1TkX6yO8nMD2TM4IzzVE6+QOECeK8/5eOH/49zI6Iy5CiDdLtdvhAy+812Phrc5xd8reI6gktNmOgkuXnH96j+AdO/ARjLg3jhluzYDmHpdGXIkn5R4Pe8fAddH8hjXu6JcbyBxCcR4MFp9vIRrxioo3xpVzqfprtmdD0AeGJDgcvI6Pp06bS74TQSaDaGi820jL2z49EOhjPmBw2+mk4rP4xBHEsRAC99UKJvndEig6+IyePKsgSfj4QhlNEzcRoDfDMZKT10DJaBTNw3NnoT4aPAMHhbrz7vYPk6FYiWBir1mjyngCz/x1vpVgmxnSEEW8Px4G0Q/YIWJ1fn4ziNnmAL7fLIdiYB4mE4AELINcWAUJkQYzx7WeXop32tBSk1MlWL7Qllgvx8YN5sHuqz8LBzB1kVMZfB4LbvQvauyHJI96qxa2OObEtC8Yq1exEoahv2wY3r1s+3u6W6qS7djDvhGAl3voEb+JJAGx7Uqah3o1K4PJONBxOj7jAzdrNWT0kunvUGMwCnjjNy9qBDlWyTsSvColu2/3+6PkSV43dVL56vWlTkGtQ9K3CNFen9G8F5w/15F4vqCu1zpO67X+oOibHkTQc13lZOyliIulXLtUDdx8uLhaB/KKyqBY5C2mPI9W1kRtME4CP9qP9JDhYQanR8gQ3CSfOfrFnKxKfgtl21Q9X1+cXFnIENrHol/g1mUckGoy97RenA51G9lw7Sjrlujho1dlMQuIis7jCNV63XA+5JJh/cQbDMrpfaqrdMetpk1zI2NF2dc2HeEkHcwQE1QZ5M2tY5t/mT47GUHbNca4ewU1Uske9DdJCm3Ur2iRf11Io4hV+H1STFG8pN8Iz5LUPf4ecX8vaWaw1ZSAOJ6xoYeoLQYiV5Hlc/F9+wc348Fp0kz4LduwuQQ7gllFRkRpaRq8ncN/MpeFB7mZd+hB/dNm3//1m7Q1V06/hjMIZ7drFY0nzSe/+7SpPlagPYG7OIy7HMmFvOHHJqBVToswRNmdZ4u1jXIGQ9mfsSydwjvmjY1UmmFENU6hEDznDSUqkAagvowzKOmZvB3WuQyzgYiSiM53rmSwgfcr5ysrIJiqvi7tHpvA8WSO2FAPrKUl+N5ZQzWIjrf2a7WpYdiUGq6eqlfsVgHnqPabiR5+3keCI2yo4NXNOSyJX2DeIFPxlZ7ep/2x+G0VCrbNz9HhV1NqPL0Rd2MESkbNC6GPflaMAlxY+UbuQtc0oJ2rrK8OL95QZ/N255Hx/7u73rAS2eJP3+bsPfNuQQBCS+YdgL388W/wGB2y854fOFe81VgwhlAE5eDT8h4cgHKWOLAs02+RN6SnSiMOUxBp8g5g/b//63clCJLhZlyIRcUCkc+4Q9DgLJZNUf4eZ7CTLvyPEXfdiXK84qEifjHnumGAiJpXZs15NzYcY82AEwDhN8k95ViWQb4V7kzQsjP4On/PrGMCfcIx/a9gerjEsjenzCun2X/zmyIdQHEEO4VovxAAQJ4+VACUMEFyfmcMqMO3B+95U2IbzbxKaOW7yQabm5k2EemEwnWLd3YyNM5J7DrX9K4IceJQGj159sbipIyl9o4S89wRgUV1ViktblZmGWkx8aMqcLDAGYzslcrAMLBKL/ne4Kf3IOh2boPzlq5hieB712pkhAe49F77TA+RaGDeNl7RQ4S5QmaMyBqw6rcOmrnU3uSv4i9ctKiBKcWNd1905znBYNUQRFVsbgUuaBTeAdun6MkUTOYc6u7JXcq6+nx1JgZUGHPH9df7AYEG4iiGptHSVhF8PN/yxNTUCbiFnCGarBT5Qi4Wlm4/YfiOC6zKAA5CDWYfT3LSoFtXATJvcnp5LVzqHafywM60mH9WhcxvBC/XeO2ebA4zC7InasdXj21hWdhRRWbNqo6GvEmxu6ZUCMjQoefC8qBsGnSbIMNnjT74Y3OBUv0FJa8Rp7B5VEReZprlIjXjq/qmsUAgVWTTNHpasAvzg7asZEQ9JmHsHlD3n1i9w2qoY13ilI0C+uJt62MbARTMmP7QP6roIXrJ48MumdqWO5V46FQGkuy8UjsCYvgsF27WTmlmfSmjMjSM7vX0WEoeFv+ndM6hBd8PirIx3DViFnSqzHq90mifg9W/YUzUdin1TaLHHqG7pg/035ZYblG+A49Ndk7+B4idvEpWmsYdTsba7ARuMI6ESWfRWOFg5yS+bz9UNtvfcdpqPrTMmxd/xkdH1Fxe18JYaoA//1zqm/wqTMUaDt3ZI0dJ23QGI2Wx1q+AARbBi/QlrqxR2ATrH560xJGKnmaDABLjT7+5sSrE/5CXs8RrVOPwd3AQ2xLVoEPPeSMjFsxRlNMUytyQA41KDPp72ePSTUrnR0TX7hhdUxRbvWhTw6fHkl5w/B9cx2mWmTrdgDtHkUfmPbg6ORUOtkMbaVAmUEu8Mg59FYHAN62RjotlumdvUlA0zZTgcgHuWqMfWRJOiO7pAnf1dC6wCi3YV7W48TRJxnZ3jl2GrbISAowHtxprrKAPkzQsGdZvwVfyWEgkF7M/sTmNEKf31JtHK0lng+Q9oGJMOocKQm/lstbAd8zWXmo0anPw0lMTL5wvOsguN/QRkp9uXHP0a1sMfjToqQBjTNjQ4Fginm2oTbCmeNPhN9BCokb0aaG6Gg1LPYv+J9vOaNAD7w7qEQ8cgSWog==
eTp7xHP7nSKENDrp8kF/UXRls1YkZ9Jk1ASQorqVO2xKJZnfHqCqlBsIq2EUa4UnMCpw5JHv2oPJMMQpTSXarAIhiWd7kJtinrCBuCeiCXImYNFXU+mecEovqZKtOvC4HjLPbhZwp+vdhhLYFwH2cQaRVfZt0nS7+/aS0YVqtdS5XLAoAJdXtTe8lbGjXEdBtDYwEQNMGX0o2B+Zje8zp0MI51BZZOO10mzczoxzeO4sJlf+XOUkEJ2k0qbr8MnAHkI/qQv+Qvr793tqJgv4TRLTdBJgXv8pqfYhbNUughYVl3ImCUFAP5lQQEKTUUWSLngs1NwKHQFVyXf3heC3ruyFMo0Xp2MDBckPBMjQezqOmsCDdjVzCderMvU/h7dRQGyBYiOWBCnhzTigWyP4zTTQT3GEg+yapEkzz8koOGN69/FFxWrhwwYCNf3+SyCkmFkJ9FKB66gRxYQeSZtTSzKIjbPQXQIBIqZ0kMYruh8MeZdPG21z8K/Nn8YXYCssbhWyf7q8RBH0UrIIeSKU6BCgPDb+NxG+RDM1wnGnWEJlSYFrstGuDsjsUIVE8AS5J53lB7Ks8MDvUjTdk2L8dXqhn8iE7nX5S00DKVjFT/Ilwtl8cPOw9FMiQPAfZutyRBoACv5xklqWKQFWingLF4ZIeKlAMsiA8Vc3vFVg2h/X60HLMlHesY/hzA6HFdQylVJqzvgukXLtUDFh8uJv8+kL8+0B+HYiAiPE2mTcLwq4kxer5gOCU+7UJh7Glv8Jg/uilKFffL0z2C/lvegHmMwzC2FxgZHbGRKSckGiy8vRekwx1HjUli5s7xbwitFOyIpjbjhnHIz3mMAJuQiARi7ObHRgCaT/eRNLUmow1gIW320dm3wMymWRUoyIgo/3ava4Ciqp/Ucc4dNSbpUBl0skWdgVJD2VQTYI9F2+xFWD3uQ0kXmX8oP1eCC/Hrzz2x+4seYqFgMGDwGsXh3pKC/3hgcPMY8ReOxUceCErQZgvSfBYfg29cfg0YiLTyjxr8Y93tu3Wkrg7Avj03ZJWrEiYeTQner36RQo3p7ctFo0iYX0dURjov77EHzVsj827HMnNP0IHNtltSasA7Rkk1oo3vQAWd3XNwZZg8kVNTN0QCXZEcUoBLJBngeT5AcGjE6vnCYGjDGNtazWPCQrjWJte2YdWftTcxu57YaBY/vzUJ3FQl9Pm+ESqcq90u+7jvg12DPQPWmRriHjR2p7ou2dGk/GR8Nbc231KCfL6MO265hXM6qjxhl9MQOcLhgvzUPwCnt23L6al8wAEhyPI7VVJhjCWoVJZvcNaLfy6kg6z7fGNtf70UO5Qal97HnW0R219dcAxXeWw3eHCMzj4nGbqWSXhNdNy9lkJAelsDgpzDxll/+U9v1I4Fo8wSJtUPKajhAUuE/cDe3e++X23h6V1XiKkjif4I03Tm02XSffd+PEVi47xe2/ep03pkzMXHddNVBTOU2FtQe1rQhLM8i1U1PBSC0oLWWlw/qYFCNM8dHYdSBAURYlcJEtFE7qzrM6u8Soh8+N4On/PrPP7Q4qyTzo0PxBgGJvmAJvXIv8hi+O1FAeiCzhVwOIHg0qBpMEX5EG8srd2hOqjWKL5U2IYr8iSWTYuzSeuetvGZTUwJqCY9hrmQbPafXoGF3ANYCVTHIcaccPGQehrTWsKFqrxa/sFLZzOiOcNe+CBhtEAFJBeEh9pRPq1oAVrSd8Fn2RHV/lG7oQzvbsUuHE70epy1KUMbeiozD/ne9ZeMp7y5TcapLi/Kl3RTEq2bet1JUv94K6vFcHBfkZz64c9RvTS4m3nxeUYHQMuQcBKpyL1y9/SPjBsnjz8INjv+pauwwD1vo9qEQXRMCsiwF4/tIMQ3pLMeB/xRNBCXi2lbgKOqzQLI7ofrprHl+jbCqRPoEkyeJg6Kcc7wByFkWrKButKwhxaap1ih97mnt9jrh/+w02B8UdLayJo6TLXH1Tl3P7imJ9ysYqf+2XaqsAZ/V6nj1r8M8F1GcVuiFiH0INkT1yel6PQcaNGc/xZIVnrRMAtx7ghtbYxCQ/isUUCQ6HodFDOKbmD9mYaBALEu33aoxH3mXkrTct5ZBrIdg2yjd7Hz0fNiKuPG24ZPhI0HpPp5XNYzW+WOj3Ou4DCcU2QuVDXAgpHhanVYgq3posXrQTfaifQLNkttj7fh/ZUtay+7JTGjh759k2W745fE+8fg3Fhak+Xtisd/uLG3rJuhJ8+jB6KDOVvN9+EBjzop8UlGclCCbH8s4HI648HJeh9i2fUPdeV8XQvpjNLUCxfIg/BZkWfDAVXsocWBZse147LPJIT5LypWa4+rHHEu3cckzLYblVFUxJBQh87Xjc/Snfy0VyXG9OJpHGh7aQg3qHzc8ZQnG1JxBg9S1EVs8Lo3SFnwg6CidI/fHNfqtNWx3qx/790HFhgkF3ivShuerUWP5y3hC40PkEewTdoJ9v/gReyAG2dLg/dVPhRmR445Ha/ZlehbejRqTPZllFjlpcWIna8MR1e4vKHN6qTrK3Su8bJrToBPeE2QsHqmqMfWZdOj4y3DPG1WBDwCi3YVKSZxJ0ag9QhBOTT/fLwZHdC9xhr5CBzQzMt3hW6VhEmyNrJZe8Kl+nOUXROweV/3wiGJR7WwHMmUQ9CPr48cXSefspH2WkYDWY31tWoC1C/UCRNYX7jgM5s1PHdq0kpqLGZ60BK2EulkYh3mUl+i8Xme5ILE8VDqsLEv9uWeLmcith8XysgzADFSjuZkXEgZcCBUYBL9DN3mpTh33m1wnmx5/Vk8EarNvLMMOuRJM1NCZAfnkO5uFigQ3ewt0Me7NcKblhHmV5k5dupseDEKz0e4SEsCS8xqH2esIfJHSJtMitZx3qA3i7OHX5UJHjvtPr4boWv6/94wNQBUF/HBCLZZXp9orvoAIwiqlYbjziWB/icYdnuQZUUgMt/ZV6CUchh+S+k8CWIPV65YTze4hblRMoTtGtgj0Hq0wQNzh13Xj9kWYJNQbJlb3zwX3Xs3odJ28mAlg2Dtlj/mZEQiVeXOr62DqtcO/vImQblxtVlGLD5Q9Zx/ce6DyDHOhzO8Dpr9/YDmsPPxQm0rALGM7PHu/tmgrCwSCV/fQyvjW/U5PDXsnyejoNI1V9+L8mOGaQTPaWj/R26hlOBzvONNRy+L5xd2zl1iLq8GCRPc0KbaJqeLo3RzeY0467oY8KL2r5NA/p00MfI2ytxeziX+Z8nu/aSO9kXyc4lCw4wrrL+ivsn64WM9Agb13QFYo8n+pO4oMQl4pBohG+hKV5ATZlXGqxA+AgsqEWpdDOmOXd


Xem thêm: 8000+ Hoa Bồ Công Anh & Ảnh Bồ Công Anh Ý Tưởng, 100 Bồ Công Anh Ý Tưởng

eTp7xHNXdXgUGzOhseEPwpCEGBbwo5sjyLXYbCHBIEtRusrYs2jlcP6jyrgUeyf8MD9/rNJIGgwUr8BvTh/k+UCQDylnkAj3AzwhUG+lO9q27KlYXqHM5Zl/bd3lf/7wtuBivVhhRC8c/jDFFw7w+JxawG22wZ4rcSXKBstgdA1mySvtCTbHN22bX7EELB1dSH9TnnpPDjVp0R7Ywgr5CpAI9FBZZPOylSB8rR89c+49Jkn+XdE0Hs0FAOT1rkoJoF2e6iL+cvI6Pp06bS74TQSaDaGi820kDWwlrQJCTkMb33m1nMASOssLDO7IUfyNZs/2VkZx4qXWmnJjEmmH6y1d3RyMY6LW+4Ez5xbXukSymofH20WhbwIMLrRrgb/fOW2BbnGFirx2zmrjprX0n2OLId3W7CGavu3xxMkoOGN69/FFxWr3V1w1/7/+RCCtmEMANYvPMisPBErZ2AEyo/NQ02ZBWUuNWpc6lQf7TfzV1FEWWWpz8K/Kk4SVOz7/IFgftqL8EFPlFU+HdTebEtA05/CwebLpmxEuMTjrX3NhSYLiYRn5Et5dzNhUshjxcRpF7/sAq8QYFU1z+q2pdWIo5tmTqTb+Y+XU6JcPzWjxxH3offzl83YlBxRKNCDm3r0m6T503cpZ6UgbHaL+GYZHeLAOZtWcvv3BfY09NxbX71vpO6LQvcHqyQqHF1SoVcr9df/vX6V5yv9wETLgL0zvAezMY462mPYiGetLhE6duVEq6EsNgKYBJhTDlv4JivuiVXS26Cbbl8sCvek5iMJnIegqhFDfGRqSUEhuhYhDIFHt1G5HzB/3uRx+XkAGipQjsb6kAIOlCIvcOkuayLQHZ35uL7WD4/pZtLgSx/FflHUJWqVOH+zd9tATYY4Uonkj6qUzNsWGIULItyKLlYrqOwUeJCe3QvMB9F03uUKD3uwWntKTs9w0oWR8nbq7bMN1KyCQgkgarZL60kfJ3i/ujp+U1ADM9/Yc/ZmKtwZgvSfBYfg29cfgcOmtyBG5iu3rHxRY98a0QPXByvdTG6pvghp9Cfe2VKnpC/xGcfS2kNdaPpDmvLdeyOgXzurWrnMrFufeVxkhuW8J0dKxNF5g/PQBYZSi1E63P4W1r/piTs9mVgq9YVz81g2OKoObhxz00KvodzG4GH6ff5X4z2L7PUrctgzcr4qurJ3AJuIQIGWMwI0RQnIOL1FMWnk2i7CCr//aPWsXfOuuHeAahXSGSAMZwQIJKDr2EgSFwYsTM4Pzp6AHX/2Lm04H3R7MFQtbegJ1zLAb0vhOId1YSzUXh1MX42Go7yTHPeN4OYx0K0VObMsdnw0Jqqu8OLnG3V4AhV5H3vcNPPhaidIAI/kBeGJWXRFPy2uUq9ogpdej1vPiZPmbpqnLKNB2A2ZgkQxcwBTxcuIIDeFYKK5/mRYaBveF2p1HIVPxDCp2fA0sa+xXwotuh/T4h20wINclSz919J+i+K7jZknyDEXfdCUIt4bBSC0oM2WcSi7gjtvmd5+Ac4vQ3sVZoh4tsN33i/34T7kzesXDqF6q6DrCrB/FXScLDalDyNOHuhrISs75ZfiLMpEK1uJBpFcL1416XdECGcHEHj8+tO1MTNFL5QpsnTbxNaCW+I9P9L982FmmEx3MLXQ879hJ8jPmGF1r7wgOo2/6tSHJGQavoDn0DtYxCKlljkdv9aVZKeD028OXQExheE99oRorHVYa9OYDLvJMmk0G2fK4Clt4TufIoUgLABOWeRf3dvq+3kcp9dR7Bg4R5QisKiB6SvD3rW+y8oTbKltP/UlPD+TXS+31RRtwpX23vZ7Pd6hV7QwBNZw/Lqfln/4i56p7fGTe9+DrOBJLVTOD4ioXRNGszEl6REZH7yge5TgxhqSA77g/z5/HM6xA4kb/Nbp4tTAvOIT9/MZwfDE3LGbPtM97CSuOvNjp5K9uqH0XEMxzmmN0IiAx+0QTLbmH5qpmL+xlEai23j39KxTtR74XNq6QSGrDj+56nj1r1d2sgNJAaJp9/Ca8n5C6NAqcgBHd0MGg50zR5w8BJItpuJ2Q1cflIFYOyHKHv5an/QiQXoOAll4e9BNxpG7FRZRxNtXOMtlrLj7qyjd9GD0Ov3iGxC3/D/xN1HpPp4/vcsrqvBF3+XEeSG6Yg5tyWsn29oI8viWqxH/uWBCHeKd8hLXiLB9R/x46nBd9BjrI1HH3ntR4FvAyNMZ+11tQV8XqhojkYmMQzXiG9IWdHjBQKTOVlME5fZqpgRwjP+0gQIeSJz5JJ03hWxXZ0WqDVmTLxICe7FVzn07cOskxVzjOPSIJXtlcRjPGI4yGQu5JbYVXqSiesrtOSNM6JwhGOq6JTAdEq5a+HgRbBDbc1Rd46PAeozE+RklQ2jeBzc8TQXGxrsXjoa+XooZFsFOP092HD8SZ9hIv/D3OWZRwMv88CDe1AWa2UTumuUKkA+G0kFW2LG0vcQTErF68DhNe4Sa9K21xZhLcoLZf+FDJ/b9QLzSupUuAZloUjtO4WInK68TdC/LMRZojlXbuCfE5PQf+FjZTi8VA+mardyaLgSd6cfp1VYjyQlGmOLoj48TVclraV0FJAfGF3dlI0Flz5rWqjNINaYgY5hlueP195Fru5F8A+EOW38KUGaeqQrKSUgHnkw6madxfwoxBo1YsEKRxLO/Rj0P90e5E87hiphFU20Ev9YwoEHiVuWMNuaIBIUM5dQAvhCPqbrAby68e1p1HV3RTPxpiNOjj2LMv9TQM+qPn95sw4N6dfhGZWLmlrJd4k/G8z2fm1xP+yc3fJ14E5lgDsoRst256Q2ck0KjkZ+RtYv12FTvB9G7ZJPD0zBm7kyeXhMlVUqz+e5qHsCkeC62zcAPGcqBJ+oCITXM5kir5Cbt9z535sblhgJ29wEw/Tt4AVs0HJgSHgWlLOZruIUEeionQNSocCE1OK6+XuTH/Pt1j7FSiZZpvJFW8GrilILIu44PRbUcSwRcKXhr0xTep2BeLS+y3iHZp8ECeNlQiOmAqODyBcZlCvVJnAvK7V5p/VR/IpnEJDbDYMXSkOOXvOypVkzlaEzbMA9NZxs0Zr3Iux0fvO0EB8EVy+arA91Vt2RzRVt2cX0JdFXLhmG/a9rnWTL0llx9Yp8gzo/e3uRh9+Z0rOHMENfrDjmeDtJggBRnW3YAc+pxpliWnNf9AYzIb7p3QLkaV/sIcUH/VUV3Dbw4X7r2VskENPMyF8fg4aOD3UBzRPzycVlg+be1514HsihAFHF+cxYnAfZM8aHLTXdmLXmjYY4O0BMnh0oOkzC+qQaV+nbPR26nERIMAJYKMnriMY4yyhil85nvcYpFGtaRzPk0yVWzJbFN5HmuRlDCkCkmXOs+EyA1leUcFZtetqHffodjMrZu2iy8iThT1WWf25uWI07Zxo8lzzzGU0hI/pvCclxnXVEUyS66htGxrJRZvgOAFhJAZDy/ku1Eimf7tZDA09acVfaWlPpMd2JS5Sst4NcXtOBlsc/Uu6erRw86EZC6WPbScNk/1/TqJatXwmDuXrRpFiXzEFpawDrp/zR6aRF9JNEc6VIRbmoqibVXdcq+yeKx4DpNpClLEY/jrfX9t/I0z/nw5+5x0+Y9kIKAkWhphuk08uqWaXq/x/GTQwtaQgXiZW9mYrrkRANrHtBek1kzh03lVZGvP84SK652debYImC+LPssZbw==