vào Suốt Gặp Tiểu ChínhThái

vào Suốt gặp mặt Tiểu bao gồm Thái (*)

Tác giả: Qủy quái quỷ Muội chính là tác đưa của truyện ‘Khi đại thần chạm mặt đại thần’ đấy!

Convert : Sunny ♥♥♥ Sun công ty ta…

*
Thể một số loại : Võng du ngôn tình

Edit : Sunny, Hana, Vân đại lão tỷ, Xunhi

Beta : Sunny

Cặp đôi : tè Hỉ ( gàn Ngốc ) , tiểu Phúc ( Tinh quang đãng )

Tình trạng bản gốc : 75 chương, hoàn , HE

Văn Án

*$* Chap 1 *$* *$* Chap 2 *$*

*$* Chap 3 *$* Chap 4*$* *$* Chap 5 *$* Chap 6 *$*

*$**$*Chap 7 *$* Chap 8 *$* Chap 9 *$* Chap 10*$* Chap 11 *$*

*$*Chap 12 *$* Chap 13 *$* Chap 14 *$*Chap 15 *$* Chap 16*$*Chap 17 *$*

*$*Chap 18*$* Chap 19 *$* Chap đôi mươi *$*$*$* Chap 21 *$* Chap 22 *$*Chap 23*$* 

*$*Chap 24 *$* Chap 25 *$* Chap 26 *$* Chap 27*$*Chap 28 *$* Chap 29 *$* 

*$*$*Chap 30*$* Chap 31 *$* Chap 32 *$* Chap 33 *$* Chap 34 *$*$*

*$**$*Chap 35 *$* Chap 36 *$* Chap 37 *$* Chap 38 *$**$*

 *$* Chap 39 *$* Chap 40 *$* Chap 41 *$* *$*

***$*Chap 42 *$* Chap 43 *$***

**$* Chap 44 *$**

*$*

**$*Chap 45 *$**

 ***$*Chap 46 *$* Chap 47*$***

 ***$* Chap 48*$* Chap 49*$* Chap 50 *$***

 **$*Chap 51 *$* Chap 52*$* Chap 53*$*Chap 54 *$**

 *$*Chap 55*$*Chap 56 *$* Chap 57*$* Chap 58 *$*Chap 59*$* 

 *$*$**$**$**$**$*Chap 60 *$* Chap 61 *$* Chap 62*$**$**$**$**$*$*

**$* Chap 63 *$*Chap 64 *$* Chap 65 *$* Chap 66 *$*Chap 67*$**

 *$* Chap 68 *$*Chap 69 *$*Chap 70 *$* Chap 71 *$*Chap 72 $*

*$* Chap 73*$* Chap 74*$* *$* Chap 75 *$* Chap 76*$*

*$* Chap 77 *$* *$* Chap 78 *$*

Hana: không hiểu sao dòng Mục Lục này còn có hẳn 78 chương cơ chứ >”

Phiên nước ngoài 1 + 2

Giải phù hợp một tí: