Trang chủ > Ôn Thụy An > Tứ đại danh bộ đấu Thiên Vương >‎ Tứ đại danh bộ đấu Thiên Vương (I) Tung hoành
(0 lượt)

Bạn đang đọc truyện Tứ đại danh bộ đấu Thiên Vương (I) Tung hoành trên trang taothaotruyen.vn, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều truyện kiếm hiệp hay, mới nhất!!!

Tứ đại danh bộ đấu Thiên Vương (I) Tung hoành là quyển thứ I trong bộ Tứ đại danh bộ đấu Thiên Vương của Ôn Thụy An.

Bạn đang xem: Trang chủ tứ đại danh bổ

Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi sai rồi. Tôn Thanh Hà vũ lộng truyền kiếm, tạo ra một vùng hàn quang bất tận, đẩy lui địch nhân.

"Trên thế gian này nhất định có báo ứng, nếu như không có, thì sẽ do ta chấp hành"

"Choang"

Trường kiếm vạch một đường dài như điện quang rạch ngang trời! Kiếm của y vẫn còn nhỏ máu.

Xem thêm: Tê Ngón Tay Là Bệnh Gì ? Cách Nào Để Khắc Phục? Tê Ngón Tay, Bàn Tay: Đừng Cho Là Chuyện Nhỏ

Nhỏ đến giọt máu cuối cùng.

Truyện Ôn Thụy An
Tứ đại danh bộ hệ liệtChấn Quan Đông: Truy sát - Vong mệnh
Phá Thần Thương: Yêu hồng - Thảm lục - Diễm tuyết - Ác hoa
Hội kinh sư: Hung thủ - Huyết thủ - Độc thủ - Ngọc thủ - Hội kinh sư
Đấu tướng quân (Thiếu niên Tứ đại danh bộ): Lãnh Huyết - Truy Mệnh - Thiết Thủ - Vô Tình
Đại đối quyết: Đàm Đình hội - Toái Mộng đao - Đại trượng trận - Khai Tạ Hoa - Bộ lão thử - Đả lão hổ - Viên hầu nguyệt - Tẩu long xà
Đấu cương thi: Mãnh Quỷ miếu - Bạch Cốt Tinh - Quỷ Môn Quan - Thiết Bố Sam - Đỗ Tiểu Nguyệt - Kim Chung Tráo
Đấu Thiên Vương: Tung hoành - Phong lưu
Khô lâu họa - Nghịch Thủy Hàn
Phương Tà Chân (ngoại truyện): Sát Sở - Phá trận - Ngạo cốt - Tĩnh phi - Kinh mộng
Thần Châu kỳ hiệp hệ liệtKiếm khí Trường Giang - Dược mã Hoàng Hà - Lưỡng Quảng hào kiệt - Giang sơn như họa - Anh hùng hảo hán - Sấm đãng giang hồ - Thần Châu vô địch - Tịch mịch cao thủ - Thiên hạ hữu tuyết
Tác phẩm phụ: Huyết hà xa - Đại hiệp truyền kỳ - Đường Phương nhất chiến - Thục Trung Đường Môn - Thần Châu tử đệ
Thuyết anh hùng, thùy thị anh hùng hệ liệtÔn Nhu nhất đao - Nhất nộ bạt kiếm - Kinh diễm nhất thương - Thương tâm tiểu tiễn - Triều thiên nhất côn - Quần long chi thủ - Thiên hạ hữu địch - Thiên hạ vô địch - Thiên hạ đệ nhất - Thiên địch
Bạch y Phương Chấn Mi hệ liệtLong Hổ Phong Vân - Thí Kiếm sơn trang - Trường An nhất chiến - Lạc Nhật đại kỳ - Tiểu Tuyết Sơ Tình
Thần tướng Lý Bố Y hệ liệtThủ noãn - Tử nhân thủ - Sát nhân đích tâm khiêu - Diệp mộng sắc - Thiên Uy - Thần y Lại Dược Nhi - Thúy vũ mi - Đao ba ký
Nữ Thần Bộ hệ liệtNữ Thần Bộ - Tiêu Hồn - Đàn chỉ tương tư
Thất đại khấu hệ liệtThê thảm đích đao khẩu - Tế kiếm - Tướng quân kiếm - Hắc bạch đạo
Tác phẩm khácGiang hồ nhàn thoại - Nữ bộ khoái - Sát nhân Giả Đường Trảm - Thất bang Bát hội Cửu liên minh


Lấy từ “https://taothaotruyen.vn/index.php?title=Tứ_đại_danh_bộ_đấu_Thiên_Vương_(I)_Tung_hoành&oldid=21530”