Ebook Tru Tiên 2 (Update 10 chương 1 lần)

Audio book Tru Tiên 2 (Update liên tục)

QUYỂN I

Tự Chương

Chương 1 – Giận

Chương 2 – Đêm tối

Chương 3 – Thầy trò

Chương 4 – con rắn tai họa 

Chương 5 – cần sống

Chương 6 – gặp gỡ lại

Chương 7 – Về nhà

Chương 8 – Bè bạn

Chương 9 – Đáy nước

Chương 10 – các bạn thân

Chương 11 – Ngầm giúp

Chương 12 – Thành Lư Dương

Chương 13 – coi bói

Chương 14 – Mất tích

Chương 15 – Rừng tùng

Chương 16 – Đếm

Chương 17 – Chị em

Chương 18 – Biệt viện

Chương 19 – khoảng chừng sân

Chương 20 – Núi cao

Chương 21 – sáng tối

Chương 22 – phụ vương mẹ

Chương 23 – nhẵn giềng mới

Chương 24 – Thuật lạ

Chương 25 – Sinh nhật

Chương 26 – hứa hẹn

QUYỂN II

Chương 27 – Linh Nhi

Chương 28 – Kỳ tài

Chương 29 – cách đầu

Chương 30 – Linh đan

Ngoại truyện 1 – Chuyện tình người nấu bếp tên Phàm

Chương 31 – Thành Hà Dương

Chương 32 – Xung đột

Chương 33 – Giếng cạn

Chương 34 – Đồng hành

Chương 35 – Ánh sáng sủa kỳ lạ

Chương 36 – cỗ xương

Chương 37 – lếu láo loạn

Chương 38 – Thần Quy

Chương 39 – Tử chiến

Chương 40 – U tuyết

Chương 41 – Thần kiếm

Chương 42 – Mai phục

Chương 43 – nỗ lực sự

Chương 44 – Tín nhiệm

Chương 45 – Đúng sai

Chương 46 – Cổ văn

Chương 47 – chiếc tát

Chương 48 – Cáo trạng

Chương 49 – bít mặt

Chương 50 – Dò hỏi

Chương 51 – cạnh bên ý

Chương 52 – túng mật

Chương 53 – bạn chết

Chương 54 – Gian tế

Chương 55 – phạt hiện

Chương 56 – vắt nhân

QUYỂN III

Chương 57 – Tế sát

Chương 58 – Rừng trúc

Chương 59 – Chuyện cũ

Chương 60 – túng bấn mật

Chương 61 – Thác ngộ

Chương 62 – bí thuật

Chương 63 – Khai môn

Chương 64 – Tử Ý

Chương 65 – dòng phễu

Chương 66 – Phe phái

Chương 67 – song Tinh

Chương 68 – Dị biến

Chương 69 – Đặt cược tính mạng

Chương 70 – Đèn lồng

Chương 71 – Thần Long

Chương 72 – Cây mong cổ

Chương 73 – quang quẻ Chưởng

Chương 74 – Tụ thủ

Chương 75 – Tang thương

QUYỂN IV

Chương 76: Đi xa

Chương 77: Bích Hỏa

Chương 78: Bạch Hồ

Chương 79: Tiểu Si

Chương 80: Long Châu

Chương 81: Trắc Vị

Chương 82: Cơ quan

Chương 83: Tìm được

Chương 84: Danh sách

Chương 85: Gặp lại

Chương 86: Xung đột

Chương 87: Loạn chiến

Chương 88: bỏ dung

Chương 89: An ủi

Chương 90: Hi vọng

Chương 91: Thủ phạm

Chương 92: ba gia (Nhà họ Ba)

Chương 93: cửa hàng trà

Chương 94: Hòa thượng

Chương 95: bóng đêm

Chương 96: diệt môn

Chương 97: gặp mặt lại

Chương 98: Kích đấu

Chương 99: chán ghét

Chương 100: Đêm tối

Chương 101: Điều kiện

Chương 102: nhận lời

Chương 103: nam hài

Chương 104: đọc lầm

Chương 105: Lợi hại

Chương 106: tảo đầu

Chương 107: Chiếu cố

Chương 108: láng đen

Chương 109: góp đỡ

Chương 110: Nhãn thục (Nhìn thân quen mắt)

Chương 111: Suy đoán

Chương 112: chết rồi

Chương 113: trung tâm thuật

Chương 114: Nguy cơ

Chương 115: Mưu đồ

Chương 116: nhớ nhà

Chương 117: bé khỉ thối

Chương 118: Cảnh cáo

Chương 119: Vây cốc

Chương 120: Nghi vấn

Chương 121: Xuất thế

Chương 122: Bất an

Chương 123: Nhập điện

Chương 124: Mạch nước ngầm

Tiêu Đỉnh dừng sáng tác vô thời hạn :(((