Cùng là thời điểm đứa bé xíu sắp khóc, người bọn ông công ty bà ta lại sử dụng hết cách mong muốn bỏ con xuống, nếu như không giao mang lại bảo mẫu, thì cũng giao đến bà ta, nắm lại, bạn dạng thân ông ta không tồn tại kiên nhẫn dỗ dành!Bà ta quan sát mê mẩn, vì vậy thậm chí xem nhẹ, ánh nhìn nguy hiểm của tuyển mộ Nhã Triết mỗi lúc càng rõ ràng. Người lũ ông nâng mắt lên, tiếng nói trầm thấp, giọng điệu lại bạo phổi mẽ, "Cút ra phía bên ngoài đi.""Dựa vào dòng gì!?"Người thiếu nữ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, khá tức giận, "Con tôi bị tóm gọn nạt, tôi còn chưa đòi lại công bằng, anh nhờ vào cái gì ao ước đuổi chúng tôi ra ngoài?!" coi ra ông xã của người phụ nữ cũng có thể có chút bối cảnh, ít nhất, khí thế của ông ta đã biểu hiện như vậy!


Bạn đang xem: Full một thai hai bảo: giám đốc hàng tỉ yêu vợ tận xương convert

EbmyQG3ZNl5Xep59/+XsBdHUBjTqb9JgXXyUt7bBJ+UzNpl1TMNmlAyj2+1AYKcok35/rDGGHc3ccZSFPVnJJJlBQzt7kblrHbJAdvJB33TFr3zbTelfvo+CJDJxdPTwqemBe9e8wTPdJt7DG0/8cQerSPZvQQimY2EpxmO3dBpmySr5Ryck4KxCPyiu2tyIsvfJUdbPGvSyHhjUgauT3ddb9leU/iOznCBrHM10MEVfqk93xiq8hSrmwmhvY9+SX53Gy8vyFvYYJTokKgz4TDzTdBZ6fPbs7qA8bNQGjBrxcth12t5Nmw1KVYNLC99IKNy/1JShrKGZhzN7/eWt6uDGmdjCSWMZA4EJ5w7Xuu1EFRwy3ITeeY2W47trl73d1u2co+poAie+bPPhAj/2fLvOYHBnQkEa8O5aAIRmPURwuT74wqs8g8mvP76wCI7TFEMA9EUIkqsSjdAYwOdGEmQL1qUYEgIPjmQ6lSXsvLSYYRHU0nmyPd0YPoQyS2Xi8RZRsKtR2FPyFU+YOz7TN/pEKW+zmtoWnPL6LXfp+/N8ATE4ZhP7DtdHIFIGt0oa3hl+8PuO91/11K8rOePkPCh8Rx/S8CpYgAxayrjCyWjuzZ4oe3p/kp5s40G6gqL/PC8ATaY5n1qXFwFWivjf3d8Ez2vPqBufvlc39PINdVGaepO/4x/SfBQFL9ZkwZVzkZ/xO/nvX794ylCJMz0FJgQL4O0B+V4+AiN3FW3QZ6raRvWr8RmCU87PYVZ0RXCSZr/rFnKxKfChDJbnfDD0MlYzQu+qV9/MUZhBFtPh18pC7tVsln6JSdq/DNW/ijzS09RsM8GsAMTpKpotOlwTHTUWIluGffO/rdMeJmASx+8W+eXGGnHNMy0KrEETe44UrHkj6SxoIwvIbM0VxuZKQvY5uq/nx+sa217Suln2bCZCh6P1SZoGaF934ukFnvf42xi04e0IGIQcTlK70cFSMHpAWlIPP60L91vAckQFt0C9ZPLOPCXvIIn+8aqFhiLxHy50XYGKkR60QPXj0k5OHeUjQ/Qd0774U5hnkLv3xoQ43ZBevgowJC2ezr0FR5LlrjRluy9G03SNBCElfoNk1A6DBXvd2MCaN4cctoczNTRzrb+ZWMtogdNmCQjBp9iAT1WsgqdFqX+r+yVNwMftkS132va0JNT7tVWqrLvJ5y1QtEJNGUSd2IOB8+gCm7B6XgGYC33Db2iYoWSu0rkDbGiPUlkHkwi4pyRgcyIA7MMREgwuIrDkkjxW/YEH37Wv10y/hakRBbAO9uuNP9EUTATxVXQNFCb46SXD3j33o0V7YgbDNtf33AvtSgM1OL+fmha18pkAjPhFr6JvCZ5CIzeF4XQEEU5ug2m1JAelspxFEvPiaOSbDFDpMhsi4BafF5eZbdOoPQF/vEAas1AqmxHb1S2Knd5HBGs0BW0o9k4QNOYFgVTpdO/7me3IB9xkmnFfNUpTsTSKoge5BmfRvy8IHXDAbT+PKaRTuSghQps1/tHY0ncRCyyYd3Ljrty/gOH3BWTqoYndg16tpXZNd9vJEZJogUqUzsHeL8BvVZtSB2yS81vOl74JK4RPQAJw+UhWA86LXnaJdkDMU8wK/8sTvaJr4g0C9myVtbI9m878DteCzgTDTkjcKLylW/aq6I6VSXIZbYke2M1kNaMvApt/AQc01VmGsrlZmGOkj4GRB7SSWkDAuxwrD+DIrbKvXqh1HUvlFvQThle5hjeGqA7ojhCNdkoqryXwwGIL4gVmCl0QJNFiKCBoV9LwNjvhV3qSqCN7sx1ThjC10T/zSU1znnr+y7zBtLZV7QX9uICZzeH7
eTp7xHP3FF+rM32/cDhhCJzUHpCMsBO4Ia4ZEgsi8+PQWQ3fuiAGHR9AGw6VfGbn8eW6qpUKESse8Q/az7NZq0UDmrY00hc5h3/P7CGiGHUqLTTYDrWFTOFYadGre+r8/fxivV8mCoROLJ/PXwC+83+VQvZ3x3S7+/aU24VlPY+0l+RnRxmItTaWn7GsflzK9XSSShabV31p1lY8MC7rzZYI9FfW/oRNMaM/HsT8qonxJk3+Xd80HsInGy607MrcWVwSDdC/WLu14nWJ7g05Mgxb78tm+m01r/Yt5AGhg9uOdHLn0JFAeM3nhsoIyi2WpwEo1NyiT2LaydeH3/Jo7KvGLh5vjyAFQtWpkNWZ8ejyQMnEks9yK81PNPUghxsd2+vLcWXIV2WvgHSzB221gVYPuoBnYep5c6rN04Cn5Rq+NiS/xC+mWtLhO/3+XIvxAoAc9FKB66gRxYQeSZtTSzKYjbLESgIPIrk6O1tgpj0DvtxPvYlU+12D680XYQctbjYWq7pzw/TyXchVdHDYvi71EK5lwFY8FWkFPHCnyLvt01XkJFS0Rl2VTotIoql9JtgB4jr24xHmFXhz+q2lPmGhnuKU7nFSE5nbJQxoPyG6aC+9qSSrF5M+4WA6TBnw3/CPkD1t3dVLTtiXR4QMUGK1eKNAMn9G8F58vFJF4sCWu1/LIFCZ/sfr7gEmFJVxmdzxljh+xdm4hPM4pueuIwToJOuHY4k/w/CdW2QRtPswCbK35xlM1lnDdFk+dv9BzfCqGjqz6CbZwy/nNJUsEFfcAaDhFNOc/egbCmOoy97RenA51GLBsSQ2dOj2xDvjaVgicMexAMTpoElxrkaVh+CeuYgp7QRz9JRTsajTEq+F3ShcymoMy2+RQQXStFe0LnBqeP8Y98GGIsu0sHb/kajx80slwuoa21n3F5b2biZIkK8RuxNddYU1/ue0Eemnetm7r8uOZJOT1byzn2Ljgq/tx72bPQmLvPC3qE1C9Fw0Pu5tf688RFyw9Ulfj6RrwjkzH6Sh1dAz8URuqn1OWqs4YeLQnf/4+BQo/Z7dnBdalTSU/34xrHaHH+lOTJLrqXOBRKYdz46BSieOFF0qcJou1jXOmZjb1EW3d8k59OW0GiuF3lGjkhKwQ99ApVEU0l7yjfo=


Xem thêm: Tổng Hợp Mẫu Cửa Gỗ Đẹp Nhất Cho Nhà Bạn, Mẫu Cửa Gỗ 4 Cánh Và 2 Cánh Đẹp Nhất Hiện Nay

eTp7xHOT1tcAYRWo+KII4FFP2ZZqY51tnLNLt/PBMGxLPdiRqcNx3U8Dq34UfIU+fjYxpzGLEIWOYtVh3/4W6QKW46My0hYbnbOBrycAi3duzqaVWqHKbMNXh9GuclBks++Ba1/n3viJZJ/i1tUh5ZxY4nZ0gNFjbzToCSJpdB1vQbAqhutAOaABiFJ01NyIvffJVc3Ps4TpBP2Wye8jhU2Vt1vQP/tV0nJ+Ts918ZMLJlJ+j2R9Vmdnzqm7LRAdUFweiwVxQru5ZKHHI0N6nl4AOgUo+iSmdHU8rRvpLJdWizrn/Zbo6NdDEs7qSknZMngr3tym5SNNamY2XSatorgl7gWADiGM2SwEBNRYIQ0Rh0YZD4RxgK+YMrJrjTkKVbnILLBJynP9zas1xHG60XMPupZnROp5cem4h8p1a57qKiiqg3S6QM+gYp+57lPxA7AB9PXxkqsSxTPCxkbWWXop2GYGHkkEALGVkcY0uj0CsolPGnBz8KXXn8AXYCV0bhYZGHP8H1PwnDafdXDYFfO7fTwa8FYcnTM12HarvPUvWsaxSRq/DtDOWUcB/kTwb7mrG/smIrw1W3OQMwA2dWShn9qJ7mLbSIINKUTFT/Mdwp4oYV111lzRSbf7mkEzwLxOa+Rx3dXvOwFWl3GmxMhDm2HPqBOGvlexJpfQdVGW9UEo4/wKvdtjtRfJQdjzQhyldf9mJrZiyuBwMzwrMUxA+EZULZp2HW0hSD7LMwwrB6y35xlM1kOCNUI7eVKahLOlHdxuKeuhDaLqfD9fUcBnoTSlWd/I2MNX39KsChKftcs+nM8KGbSjp5QlQYZS2ZkjbyUjTZD98B3QaAfMm/YNLS0OqvOuIg+jGyg37a+W2iS/D3GKUaLZ1NeWe8ajZva4BC2p98HOrRnLbnbHGNDN80dWbyO3T/MB9E6+419BkK+36VOE8jSFBDUnhXT4OYuo8/fGnB8QHA7k/M4HOO44YBAPPa0LrrRUcsKfa118s5ZOf6ozQVg/KfRYyCcSxzk8HxRY8tp1P/lsDvsAGQD5zCme0V02sFtgxQaHvrB63ZlfPpHM5flVZi0ASHE6qJD29SDOiUECTW88zUrrCZE0nTXeOw3bZIW2M8mQhL6g737XVIPFUly7ggYieBlXD4Y31uRnq47ss60X5GD3wzZre2YdWflTcxftT1vPYba9V7/FgyZElqZAK7Kdm69YSLCUr/2Xc8RFr2Sh8KK6e4tXGkDkQExbw5X1KRnQr4AWMM11PWGpxjxX8YEJlRR9lhWjibP4i94f0eHB/WBdqOVfBAkJWi85POKKcXYjIkA6ZU5ObckInxK4UCcm6ayfmha18pkAjPRYja2OT44APPkAQjYbV5GbbMFiag5Gb5KvgjR6xrmAnAKe+1V2whhcHpeaT8l+ZQHVRUAV/QErlp5BGCHElz2P4cgZDSN4/+PZd+DmQMByhu42A54t4a8DVD9bekobrDSUpQvyGGfR8SvrynnPif7aMyLISoWCWh2je9GQ0FbQ3G4YOdyibGT3wvC3VXj7FRbDtHylKDrPogjJucCpz+4AzdMf4DAhBCoSyGySegHEPLpBpFgs3MOvp5hWBk5e3y/cPtevic0K5UJroLlr/qZXIemC+Ot+O50pid3KzgTDTkjLIXE+kV1kpoTcTHL6HXa/SFy3d3qsA1qrxeC7EsEo76IHOb3l2Z2HHV0c75K8bvh+TGeaNk2k1zOiVdmcEPRbwVy5hiuG70ELARvTeVI1/mPkvO9LO5p06Y8WKJJhhKF6AtXc2aH8UTXeCEDo5wHa3SZC0Sf0qo/8QsH1gp7PZaVV4YV4PMnb1y9+frfBHiLhAcQ3pKL09pbYQ2HCH9cWog0jEPRwp5aGkCiWc6c0zhNBCXyst6PKPKxS+Emme1mtvtPh+fnZssWxkviIvPMc6gFyQUWHoWe4f177MryPhk15W7K7jLSbDYVsL3heMQLrZqTFXH15n3P7imJ9ysYqf+04k4kahax6hDLAmEZOyGcVvWY0v4rMS9hvekiboh4g3s/o5Eff+ffzlQYu1pY7EMdPcgTce5RLuTcmwEA1D9mcahAcuX1xErZN3mfGot8hoZrk81UvC/iBUXAYNiKsO2P7R/lq3qtFp43veMnqG2Et5K9QGsPKyE+0FZ36XM+nSyNrHRkuFhDO8nUcWfvxZLg/PRs6hp4nKezI3du2S1gpHPNiaBw=